Főmenü megnyitása

Módosítások

Forrás hiányzik
{{nincs forrás}}
Dán Róbert irodalmi munkássága Kétezerben, egy nyirkos őszi napon ismerkedtem meg édesanyámnál Benedek Katalinnal, Dán Róbert özvegyével. Beszélgettünk tudományról, művészetekről, irodalomról, melyből a későbbiekben komoly barátság szövődött. Ennek eredményeképp felkért Dán Róbert hagyatékának feldolgozására, bibliográfiájának elkészítésére, félbemaradt kutatásainak feltérképezésével együtt. Így merült fel bennem a gondolat monográfiájának újra írására: bár jó páran értekeztek róla, mégis rengeteg társadalomtörténeti adalékot kihagytak életút-analíziséből, a tudományos vonatkozásokról nem is beszélve – melyeket az idő előrehaladtával megpróbáltam kiegészíteni. Jelen bibliográfia gerincét egy, még Dán Róbert által összeállított válogatott gyűjtemény adta, melyet a hagyatékban találtam, s amit valószínűleg a kandidátusi értekezéséhez készített. Hálás köszönet illeti ezért Dr. Benedek Katalint, Dán Róbert özvegyét, aki ezt számomra hozzáférhetővé tette. A válogatott bibliográfia 101 tételt tartalmazott. Ezeket kiegészítettem a napilapokban, kisebb folyóiratokban írott cikkeivel, valamint a posztumusz kiadásokkal – itthoniakkal és külföldiekkel egyaránt. Így a jelenlegi 182 tételt tartalmaz. Azokat az írásokat, melyek ugyanazon formában több helyen is megjelentek, szintén jegyeztem. A bibliográfiában használt összevonásokat egy rövidítés-jegyzékben – közvetlenül Dán Róbert irodalmi munkásságának közlése után – feloldom. Szeretnék külön köszönetet mondani Kelemen Miklósnak és Salgó Irénnek, akik elkészítették az Unitárius Értesítő, illetve az Unitárius Élet folyóiratok összesített indexét (1948-2005), melyből szerző szerint már könnyű volt a bennük szereplő Dán Róbert publikációkat kigyűjteni. Hálával tartozom a Nagy Ignác utcai Unitárius Könyvesbolt dolgozóinak is, hogy felhívták erre a figyelmemet. 189 Erről a 168-óra c. hetilapban tudósítottam: XIII. évf. 19. szám, 2001 május 10., 51. old. (Dán Róbert Obadja regényéről írott cikke után kutattam a Magyar Hírlap archívumában). 190 Komlovszki Tibor: ItK. 1986. 3.sz.; Kókay György: Mkszle. 1986. 4.sz.; Raj Tamás: Új Élet. 1986. 8.sz.; Szabó György: Reformátusok Lapja. 1986. 11.sz., etc. 191 Frank D. Dániel, In Memoriam Prof. Dr. Dán Róbert. Unitárius Élet. 2006. 60. évf. 3. sz. 16-17. old.; Keresztény Magvető. 2006/2. 169-188. old.; Keresztény Magvető 2006/3. 320-333. old. 192 Frank D. Dániel: Dán Róbert irodalmi munkássága. ELTE-BtK. Hebraisztika tanszék könyvtára. Bp. 2000. 193 Unitárius Egyház. Bp. 2006. 98 1960
 
109 695

szerkesztés