„Heurisztika” változatai közötti eltérés

helyesírási hibák javítása
a (A lap létrehozásának időpontja 2007-01-06. Sablon dátumozás: {{csonk-dátum|csonk\1|2007 januárjából}})
(helyesírási hibák javítása)
 
 
'''Heurisztikus''' az egyértelmű algoritmusok helyett próbálkozásokkal, korábban megszerzett tapasztalatok felhasználásával működő feladatmegoldási módszer.
 
==A Pallas Nagy Lexikonában==
 
„Heurisztika: feltalálási mód, utasítás arra nézve, hogyan lehet metodikai utonúton valamit feltalálni; tudományos kutatásoknál a megtalálás, a feltalálás módja; az alkalmazott logika egyik része. H. az oktatásban az az eljárás, amely szerint a tanító az ő kérdései, valamint a tanulóknak e kérdésekre adott feleletei segítésével törekszik tanítványai tudatában általános itéleteketítéleteket, igazságokat, szabályokat, törvényeket megállapítani. A H. az erotematikus vagy másképmásképp párbeszédes tanalaknak egyik fajtája s igyígy ellentéte az akroamatikus vagy előadó tanalaknak, amely szerint a tanító maga beszél, magyaráz, közöl s adja készen a tudásanyagot. A H. természetesen nem alkalmazható ott, ahol merőben ujúj anyagnak a közvetítéséről van szó, de igenis ott, ahol a tanulókat önállóságra akarjuk szoktatni a képzeteket és fogalmak összefüzésébenösszefűzésében. Nagy haszna a H.-nak, hogy (1.) ezáltal a tanító könnyen kipuhatolhatja tanítványai képességeit és ismereteit, ami kivált arra nézve nagyon fontos, hogy növendékei egyéniségéhez alkalmazhatja a tanítást; (2.) hogy felkelti és ébren tartja a tanulók figyelmét és érdeklődését; (3.) hogy a tanulótanulót öntevékenységre ösztönzi és beszélőképességét fejleszti. H. a retorikában az a rész, amely az invencióról, a szónoki beszéd anyagának és alapgondolatának feltalálásáról szól.”
 
{{csonk-dátum|csonk|2007 januárjából}}
Névtelen felhasználó