„Vesta-szüzek” változatai közötti eltérés

korr., rendezgetés, linkek, forrás
aNincs szerkesztési összefoglaló
(korr., rendezgetés, linkek, forrás)
{{korr}}
[[Kép:Vestal.JPG|thumb|200px]]
A '''Vesta-szüzek''' [[Vesta]] istennő papnői voltak az ókori Rómában. Létszámuk eleinte négy, később hat.
A '''Vesta szüzek''' [[Vesta]] istenasszony papnőinek elnevezése, akik eleinte négyen voltak, utóbb hatan. Mesés elődjük [[Rhea Silvia]] (l. Romulus és Remus anyja). A hagyomány szerint eredetileg a királyok válogatták ki őket, a királyság megszüntével a pontifex maximus, még pedig sorshúzás útján a 20 leányka közül, akik jelölve voltak.
 
EredetilegMondabeli csakelődjük [[patriciusRhea Silvia]] leányok jöhettek számba, később ([[plebejusRomulus és Remus]] eredetüekanyja). is,A akikhagyomány nemszerint voltakeredetileg idősbeka 10királyok évesnélválogatták ki őket, sema királyság megszüntével pedig ifjabbaka hat[[pontifex évesnél;maximus]] szeplőtlen(főpap), testüeknekmégpedig kellettsorshúzás lenniükútján sa olyan20 szülőktőljelölt származniuk,közül. akikEredetileg mégcsak mind[[patrícius]] aleányok kettenjöhettek éltekszámba, éskésőbb [[Itáliaplebejus]] területéneredetűek laktakis, akik 6 évnél idősebbek, de 10 évnél fiatalabbak voltak. A jelöltséget el kellett fogadni, alóla csakis a legritkább esetekben mentettek fel valakit. A választás, illetőleg kisorsolássorsolás után megtörtént az inauguráció, melynek szinhelyeszínhelye az [[Vesta-szüzek háza|Atrium Vestae]] volt. A beiktatás napjától számítva a V.Vesta-nek teljesszűznek 30 esztendeigévig kellett hivatalban maradnia; 10 évig tanulvatanult, 10 évig működveőrizte a tüzet és 10 évig tanítvatanított. A 30 esztendő leteltével joguk volt hozzá, hogy tisztjüktől megváljanak (exauguráció) és férjhez menjenek. TeendőkA szüzek teendői voltak: a szent tűznektűz fentartása, a PalladiumnakPalladium őrzése([[Pallasz ésAthéné]] aszent szabályképe) szerintőrzése és az előirtelőírt áldozatoknakáldozatok bemutatása. Mulasztásukért szigoruanszigorúan bűnhődtek. Ha a szent tűz kialudottkialudt, korbácsütésekkel, ha a szüzesség fogadalmát megszegték, elevenen való eltemetéssel, holottbüntették csábítójukat halálra vesszőztékőket. De ha terhesHa kötelességeiket hivenmegfelelően teljesítették, páratlan tekintélyt és tiszteletet élveztek. Személyük szent és sérthetetlen volt, fontos okmányokat (végrendeletek stb.) náluk helyeztek letétbe; ha a városban megfordultak, egy liktor haladt előttük díszőrségül; ha útjokban a vesztőhelyre haladótartó gonosztevővel találkoztak, jogukban állottállt, hogymegkegyelmezzenek az elítéltnek megkegyelmezzenekneki. KülsőJelvényeik: jelvények dolgában jellemezte őket hosszuhosszú, fehér ruhájukruha és homlokkötőjükhomlokkötő (infula), mely alól hajuk (menyasszonyok módjára) hat fonásbanfonatban omlott kétfelé. Az ókori képzőművészet sokat foglalkozott a V.-kel és az Atrium Vestaenek feltárása óta egészen hiteles szoborműveket ismerünk.
 
==Források==
* Pallas Nagylexikon
* V. ö. Jordan, Der Tempel der Vesta u. das Haus der Vestalinnen (Berlin 1886); Lazaire, Études sur les Vestales (Páris 1892).
 
[[Kategória:Róma]]