„Lumen gentium” változatai közötti eltérés

1 944 bájt hozzáadva ,  12 évvel ezelőtt
a
Mariológia
(Hívás a szentségre)
a (Mariológia)
 
===Hívás a szentségre===
''„Ezek után mindenki számára nyilvánvaló, hogy minden rendű és állapotú Krisztus-hívő meghívást kap a keresztény élet teljességére és a szeretet tökéletességére, s ez a szentség a földi társadalomban is előmozdítja az emberibb életmódot. E tökéletesség elnyeréséért a hívők vessék latba a Krisztus ajándékozásának mértéke szerint kapott erőket, hogy az Ő nyomában járva és hozzá hasonlóvá válva, mindenben teljesítve az Atya akaratát, szívvel-lélekkel Isten dicsőségére és a felebarátok szolgálatára szenteljék magukat. Isten népének szentsége így hozza meg bőséges gyümölcseit, amint ezt az Egyház története oly sok szent élete által ragyogóan bizonyítja... 41. A különböző életformákban és hivatásokban ugyanazt a szentséget munkálja mindenki, akiket Isten Lelke vezérel, az Atya szavának engedelmeskedve és az Atyát lélekben és igazságban imádva követik a szegény, alázatos és a keresztjét hordozó Krisztust, hogy az Ő dicsőségében is részesülhessenek. De mindegyiküknek saját adományaik és kegyelmeik szerint tétovázás nélkül kell járnia az élő hit útján, mely fölébreszti a reményt és a szeretet által tevékeny.”'' (40., 41. fejezetek)
 
===Az apostoli szolgálat==
A zsinati atyák nem tekintettek el az Egyház hierarchikus jellegétől, de az apostolok é segítőik tanító szolgálatához mérve vizsgálták.
''„20. Ez az isteni küldetés, melyet Krisztus bízott rá az apostolokra, a világ végéig fog tartani (vö. Mt 28,20), mert az evangélium, melyet nekik kell továbbadniuk, minden időkre az Egyház egész életének alapja. Ezért az apostolok ebben a hierarchikusan rendezett társaságban utódok rendeléséről gondoskodtak...A püspökök tehát segítőikkel, az áldozópapokkal és a szerpapokkal együtt átvették a közösség szolgálatát ,xlvii Isten helyett állnak a nyáj élén,xlviii melynek -- mint tanítómesterek, az istentisztelet papjai és a kormányzás szolgái -- pásztorai.xlix Miként megmarad az a hivatal, melyet az Úr egyedül Péternek, az első apostolnak adott, s melyet át kellett adnia utódainak, úgy megmarad az apostolok egyházkormányzati hivatala is, melyet a püspökök szent rendjének kell állandóan gyakorolnia.l Ezért a Szent Zsinat tanítja, hogy a püspökök isteni intézkedés folytán léptek az apostolok helyébeli mint az Egyház pásztorai, akiket ha valaki hallgat, Krisztust hallgatja, aki pedig őket megveti, Krisztust veti meg, és azt, aki Krisztust küldte (vö. Lk 10,16).lii”''
 
===Mariológia===
A zsinat előtt voltak püspökök, akik Mária közvetítő ([[Mediatrix]]), segítő és megváltó ([[Co-Redemptrix]]) szerepét vallották az [[üdvözülés]]ben. Az egyházalkotmány azonban nem szólt Mária ko-redempciós szerepéről, bár Máriának külön terjedelmes részt szentelt. Ez részben az [[ökumenizmus]] eszme erősödésének tudható be, amihez hozzátartozott, hogy az Egyház jó kapcsolatokra törekszik a [[Protestantizmus|protestánsokkal]].
rise of [[Ecumenism]] and the need to maintain positive relations with Protestants.
 
==Külső hivatkozások==