„Logikai grammatika” változatai közötti eltérés

:<math>(\forall x)(P(x))</math>
szimbólumsor jelöli, melyet úgy mondunk ki, hogy "minden x-re x halandó". Vegyük észre, hogy míg a 'Mindenki halandó.' mondatban nem szerepel az x addig a jelölésére szánt szimbólumsorban szerepel. A változók ilyen szerepléseit "látszólagos" vagy ''kötött'' szerepléseknek nevezzük. Ezt kifejezendő mondják a matematikusok, hogy "ha egy változó kétszer szerepel egy formulában akkor nem szerepel". Az ilyen operátort '''változót lekötő operátor'''nak nevezzük.
:''Lásd még bővebben: [[kvantifikációelmélet]]''.
* '''Lambda-operáció''' - Ekkor egy ''n''-bemenetű funktorból ''n-1'' bemenetű névkimenetű funktort kapunk. A lambda-operátor egy funktorból képezi az ő nevét (megnevezését) - amennyiben teljesen zártá válik.
 
szimbólumsort.
 
Természetes nyelvben a '... halandó' predikátum megnevezését a 'ság'-'ség' képzővel képezzük: 'halandóság' vagy még hozzátesszük: 'mint olyan', például 'a halandóság mint olyan', 'az igazság, mint olyan', 'a lóság mint olyan' (a '... ló' predikátum megnevezése), vagy 'az összeadás mint olyan' (ezesetben a formális kifejezés: (&lambda;x<sub>1<sub>)(&lambda;x<sub>2<sub>)(x<sub>1<sub>+x<sub>2<sub>) ). A lambda-operáció is egy változót lekötő operátor. Lásd még bővebben: [[lambdakalkulus]].
:''Lásd bővebben: [[lambdakalkulus]].''
* '''Deskriptor operátorok''' - A deskriptor operátorok egy mondatkimenetű funktorból készítenek egy nevet, melynek jelentése '''határozott deskripció''' esetén "az az egyetlen dolog, mely rendelkezik a funktor által megkövetelt tulajdonsággal", '''határozatlan deskripció''' esetén pedig "egy olyan dolog, mely rendelkezik a funktor által megkövetelt tulajdonsággal".
 
Példa: A ''P(x)''-szel jelölt ' ''x'' Franciaország jelenlegi elnöke' predikátum egyértelműen meghatároz egy személyt. Ennek a személynek a határozott individuumleírása 'Franciaország jelenlegi elnöke', funkcionális jelölésmódban:
:<math>(\mathbf{I}x)(P(x))\,</math>
Megfogalmazható az ' ''x'' Franciaország jelenlegi királya' predikátumból képzett 'Franciaország jelenlegi királya' deskripció is, de ez csak egyfajta "nyelvi" létezés, valójában nincs amire vonatkozzon. (Lásd még: [[deskripciók]])
:''Lásd még: [[deskripciók]]''
 
* '''Osztályabsztració''' - Az osztályabsztrakció egy olyan operátor, mely predikátumból készít névkimenetű funktort. Szándékolt jelentése: "Azon individuumok összessége, melyre a predikátum igaz".
Példa: Ha ''P(x)''-szel jelöli az ' ''x'' halandó' predikátumot, akkor
:<math>\{x\mid P(x)\}</math>
a halandók összességének vagy osztályának neve. (Lásd még: [[egyszerű osztálykalkulus]], [[általános osztálykalkulus]], [[típuselmélet]])
:''Lásd még: [[osztály (halmazelmélet)]]''
 
== Kiterjesztések és megszorítások ==