„Alexander Sutherland Neill” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
[[1915]]-től jelentek meg könyvei, amelyekben elképzeléseit írta le, hogy milyennek kellene lennie egy szabad iskolának, ahol a legfontosabb dolog a kreativitás, és a tanárok és a gyerekek kézzelfogható egyenlősége.
 
Végül [[1921]]-ben alapította meg iskoláját, amely mind a mai napig működik. Az iskola mai helyére 1927-ben költözött. Az iskola több dologban eltér a tradicionális iskoláktól:
 
1. Az iskolában széles körü hatáskörrel közös tanár-diák önkormányzat működik, ahol mindenkinekminden tanárnak, és diáknak egy szavazata van. A hetente ülésezöülésező gyülésgyűlés elé nem kerülnek bizonyosazok a dolgok, amibenamikben az iskolaigazgató dönt: pl. tanárok felvételfelvétele és elbocsátása. Az iskolai élet legtöbb kérdése azonban a gyülésekengyűléseken döldől el. Az itt elfogadott törvények mindenkire érvényesek, a tanárokra is. A tanároknak nincs joguk saját elgondolásuk szerint szabályokat kitalálni. Ha megszegik a közösen hozott törvényeket, akkor ez, - ugyanúgy, mint a gyerekek eseténesetében - a közösség elé kerül.
 
2. Az iskolai órák látogatása nem kötelezökötelező. Az iskolában a játék ugyanolyan értékesnek elismert tevékenység mint a tanulás. Minden gyerek, még a legkisebb is - a tanárok segitségévelsegítségével - maga állitjaállítja össze, hogy mit szeretne tanulni. Az órák megtartása a tanárok kötelessége.
 
[[Summerhill]] az [[1960-as évek]]ben lett világhírű, mint a szabad nevelés gyakorlati példája. Summerhill nyomán számos iskola alapultalakult, elsősorban az [[USA]]-ban. Neill-tNeillt öreg korára számos egyetem díszdoktorrá avatta, és ma a [[20. század]] egyik legfontosabb iskolakritikusának tartják, mert elveit a gyakorlatban is bizonyította. Az iskolát ma lánya, [[Zoe Readhed]] vezeti. Az iskolát az angol kormány 2000-benban megpróbálta bezáratni, azzal, hogy kényszeríteni akarta az iskolát, hogy tegye kötelezővé a tanórák látogatását. Az iskola pert indított, és megnyerte azt. Az ítélet kimondta, hogy az iskolának joga van önálló filozófiával rendelkezni, és hogy az iskolában a tanulás nem csupán az órákon történik.
 
Az iskolát 2007-ben újra felügyelteellenőrizte az angol iskolafelügyelet (OFSTED), és pozitivanpozitívan nyilatkozott az iskoláról.
 
Summerhill befolyása változatlanul nagy, ma a világon több mint 100 olyan iskola működik, amely Summerhillt fontos ősének tekinti, és a szabad iskolák mozgalma újra erősödőben van.
7

szerkesztés