„Szerkesztő:Bennó/Címleírás” változatai közötti eltérés

 
=== A címleírás elemei ===
Az alábbiakban minden címleírási elem tárgyalása három részre van bontva:
Az alábbiakban a magyarországi könyvkiadási és szerkesztési:*A gyakorlatrasárga fókuszálvadobozban igyekszünk összefoglalni a címleírás egyes elemeinek sajátosságait, tipográfiai jellemzőit, a címleírásban elfoglalt helyét és a címleírás egyéb elemeivel való kapcsolatát., Eahogy körbenaz a wikiszempontoktólmagyarországi függetlenített áttekintésre törekszünk. A később remény szerint megállapodottkönyvkiadási és elfogadottszerkesztési formátum technikai paraméterezésegyakorlatból a munkafolyamat egyfenti későbbipéldák fázisatükrében lehetkibontakozik.
:*A zöld dobozban van helyük az egyes gyakorlatok előnyeit és hátrányait ütköztető, a wikimegoldás felé repítő megbeszéléseknek, vitáknak.
:*A kék dobozban javaslat olvasható a Wikipédia reménybeli jövőbeni címleírási elveire, ahogy az az összefoglaltak (sárga doboz) és a megbeszéltek (zöld doboz) alapján kikristályosodik.
 
<small>A piros doboz az eredeti szándék ellenére sem töltötte be funkcióit, így jelen pillanatban a desztillátumok [[Szerkesztő:Pasztilla]] elgondolásait tükrözik.</small>
{{Doboz2/Eleje|1. SZERZŐ|yellow}}
 
{{Doboz2/Eleje|1. SZERZŐ – LÉTEZŐ GYAKORLATOK|yellow}}
1. Mindig a címleírást bevezető elem.
 
{{Doboz2/Vége}}
 
{{Doboz2/Eleje|Vita:Szerző1. SZERZŐ – MEGBESZÉLÉS {{szerk|Szerkesztő:Pasztilla/Címleírás/Szerző}} |lightgreen;}}
{{/Szerző}}
{{Doboz2/Vége}}
 
{{Doboz2/Eleje|1. SZERZŐ – JAVASLATDESZTILLÁTUM|lightblue}}
<div style="position: relative; float: {{{float|center}}}; clear: {{{float|center}}}; border:1px solid {{{keretszín|#CCCCCC}}}; background-color:lightblue; font-size:95%; width:{{{szélesség|800px}}}; padding:10px; margin: {{{margin|0 0 .7em .7em}}};{{{style|}}}">
'''Desztillátum'''
 
A szerző antikvával, azaz álló betűtípussal szedett neve mindig a címleírást bevezető elem, s kettőspont választja el a mű címétől.
 
:*A. Sz. Puskin: ''Rabocsije tyetragyi.'' London: Puskinszkij dom. 1997.
 
A nevek rövidítése tehát ellenjavallt, kivéve ha a címnegyedív is rövidített alakban közli a nevet (lásd az előző példát). Ilyen esetekben módunkban áll szögletes zárójelbe téve megadnunk az esetleges kiegészítéseket. Ugyanígy járhatunk el, ha valaki álnéven alkot, de kiléte ismert, illetve amennyibben régebbi kiadások névjelölése eltér a mai névhasználattól.
 
:*A.[lekszandr] Sz.[ergejevics] Puskin: ''Rabocsije tyetragyi.'' London: Puskinszkij dom. 1997.
 
<small>'''Lehetséges technikai megoldások:''' A helyes névsorrend automatikus generálását jelentősen megnehezíti egy külön családnévi és keresztnévi paraméter felkínálása (a szoftver honnan tudhatná, hogy adott esetben melyik jön előbb). A nevet teljes változatában egy szerzői paraméterbe kellene beírni (pl. <tt><nowiki>|AU=Vojtech Zamarovský|</nowiki></tt>, s a szerzői paraméter megsokszorozásával (pl. <tt><nowiki>|AU=András Németh|AU=György Mikonya|</nowiki></tt>) értesülne a szoftver arról, hogy többszerzős műről van szó. Ennek előnye a spáciumos gondolatjel automatikus betöltése volna. Az egyéb meggondolandók és kiegészítések (lásd fent, belső hivatkozás, et al. stb.) beírását pedig bízzuk a szerkesztőre.</small>
{{Doboz2/Vége}}
</div>
 
----------------------------------
 
{{Doboz2/Eleje|2. CÍM ÉS ALCÍM – LÉTEZŐ GYAKORLATOK|yellow|collapsed=no}}
1. A címleírás elején található, a szerzőségi közlést követő elem. A harvardi típusú hivatkozási rendszer esetében közéjük ékelődik az évszám, ez a gyakorlat a magyar könyvkiadásban csak az utóbbi évtizedben kezd elterjedni.
 
{{Doboz2/Vége}}
 
{{Doboz2/Eleje|Vita:Cím2. ésCÍM alcímÉS ALCÍM – MEGBESZÉLÉS {{szerk|Szerkesztő:Pasztilla/Címleírás/Cím és alcím}} |lightgreen;}}
{{/Cím és alcím}}
{{Doboz2/Vége}}
 
{{Doboz2/Eleje|2. CÍM ÉS ALCÍM – JAVASLATDESZTILLÁTUM|lightblue}}
{{Doboz2/Vége}}