„Balog nemzetség” változatai közötti eltérés

→‎Eredete: ő és ű betűk
(→‎Eredete: ő és ű betűk)
 
==Eredete==
Valószínűleg [[Orseolo Péter]] magyar király (Peter Orseolo) második uralkodása alatt (kb. 1046) történt meg idegen lovagok - főleg Németországból és Olaszországból - betelepítése. A Kézai Krónika feltehetően Friedbergről ír, [[Hessen]]ben, amely város Kézai idején Türingiához tartozott. Az Altmann von Friedberg lovagról nincs más feljegyzés. [[Friedberg (Hessen)]] város már csak azért is valószínűsíthető, mert a város címere szinte megegyezik a későbbi Balogh nemzetség címerével.
 
 
"A Thüringiából származott Balog nemzetség a gömörvármegyei Balog-patak völgyén telepedett le. EttõlEttől vette õsmagyarősmagyar nevét s négy ágazata: a Baloghyak Balogtól, Aa Széchyek Rimaszécstõl, a Derenchényiek Derencsénytõl s az Attfyak egyik õsüktõlősüktõl, Ath-tól – azonkori írásmód szerint Othtól – vették nevüket.
 
Mind a négy ágazat czímerét ismerjük, mind egyenlõegyenlő, egybevágó, a régibb hazai heraldikában nagyon ritka, talán egyetlen: a kétfejûkétfejű sas.
 
A kétfejûkétfejű sas, hasonlóan a grifhez, sárkányhoz, egyszarvúhoz s a czímerek más, mesés és a valóságban nem létezõlétező alakjaihoz, a keresztes hadak idejébõlidejéből veszi eredetét. Ez úton szerezte azt a Balog nemzetség is, mely aztán minden utódaiban – kivétel nélkül – szívósan ragaszkodott õsiősi jelvényéhez, kihalásáig.
 
A legrégibb pecsét (1328) idejétõl negyedfél század lefolyása alatt, pecséteken, sírköveken, mûtárgyakonmőtárgyakon s más építészeti emlékeken sok adatot találunk, mely ezen nemzetség czímerére vonatkozik.
A legrégibb pecsét Széchy Dénes étekfogó pecsétje 1328. évbõlévből, melyen a pecsét kerek mezejét a kétfejûkétfejű sas paizs nélkül foglalja el, a sas kettõskettős nyaka között csúcsos koronás föveggel."
 
''(I. C. G. Z. D. R. S. ANNO DNI 1625. (Illustris Comes Georgius Zechy de Rima Szécs Anno Domini 1625.))''