„Tóth István (ókortörténész)” változatai közötti eltérés

'''Tóth István''' ([[Pápa (település)|Pápa]], [[1944]]. [[május 15.]][[Pécs]], [[2006]]. [[augusztus 10.]]) ókor- és vallástörténész, iskolateremtő egyetemi oktató. Halála után, 2006. szept. 4-én a PTE a „Pro Facultate Philosophica Universitatis Quinqueecclesiensis” kitüntetésben részesítette.
 
== Élete ==
== Tudományos művei ==
 
Oktatói munkája mindvégig szorosan kapcsolódott tudományos tevékenységéhez: írt egyetemi jegyzetet és tankönyvként használt egyetemi segédkönyvet. Ezt a munkáját (szerzőtársa a tanítványa, Szabó Ádám volt) a Pécsi Tudományegyetem 2000-ben az év legjobb publikációja címmel jutalmazta. Kutatási területe: a római császárkor társadalomtörténete, Pannonia és Dacia provinciák története, római vallástörténet, epigráfia. Számos könyve és közel 130 szakmai tárgyú publikációja jelent meg ezekből a témákból magyar, német, angol, francia és olasz nyelven. Fontosabb, ismertebb három könyve:
 
Fontosabb, ismertebb három könyve:
*A rómaiak Magyarországon. Bp. 1975. Gondolat, 242 l. Magyar História. 2. kiad. Bp. 1979.
 
*Epigraphica Pannonica 1-2. Egyetemi segédkönyv. Szerk.: Tóth I., ford.: komm. Pozsárkó Cs.-Szabó Á. Pécs, 1998.
*Mithras Pannonicus. Esszék-Essays. (Specimina Nova Univ. Quinqueeccl. XVII.) 146 p. Bp.-Pécs 2003. Martin Opitz.
 
• Mithras Pannonicus. Esszék-Essays. (Specimina Nova Univ. Quinqueeccl. XVII.) 146 p. Bp.-Pécs 2003. Martin Opitz.
 
== Tudományos tevékenysége ==
 
=== Tudományszervező-oktatói munkássága ===
Az 1970-es évek végén 80-as évek elején szervezte és vezette a fiatal régészek-történészek körét; rendszeres találkozók és konferenciák során vitatták meg legfrissebb kutatási eredményeiket. 1983-ban, a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen megszervezte az Ókortörténeti Tanszéket, amelynek kilenc évig tanszékvezetője is volt. Megalapította és munkatársaival együtt szerkesztette a Specimina Nova tanszéki évkönyvet, ennek máig több mint 20 kötete látott napvilágot. Alapító tagja volt a PTE-BTK Multidiszciplináris Doktori iskolájának. „Jó humorú, széles látókörű, kitűnő előadó volt, óráit tömegek látogatták; sok humán és természettudományos területre kiterjedő ismeretével a hallgatók százait nyűgözte le az óráin és az általa vezetett tanulmányi kirándulásokon egyaránt.”<ref>http://okor.tti.btk.pte.hu/index.php?p=contents&cid=82</ref> <references>http://okor.tti.btk.pte.hu/index.php?p=contents&cid=82</references>
 
=== Konferenciák ===
Tudományos konferenciákon, kongresszusokon több ízben vett részt előadással, köztük az 1975-ös II. Internat. Congr. Mithraic Studies-on (Teherán). 1969-1974 között szervezője volt a Fiatal Történészek Munkakonferenciáinak (Debrecen, Eger, Sopron, Veszprém, Székesfehérvár). 1974-ben felsőbb beavatkozás leállította ezek további szervezését.
 
== Emlékezete ==
Internetes megemlékezések, fényképek találhatók az alábbi oldalakon:
* http://okor.tti.btk.pte.hu/index.php?p=contents&cid=95
* http://www.genianet.com/html/newsarchive.html#tothanfang
* http://www.mithras.hu/irodalom/tothistvan.html
*Virtuális emlékkönyv - rokonok, kollégák, tanítványok, ismerősök emlékei és fotói Tóth Istvánról, búcsúzó gondolatai: http://www.genianet.com/html/memorial
*Nyomtatott emlékkönyv - pályatársak, tanítványok tanulmányai: In memoriam István Tóth. Vol. I. De oriente antiquo et regione Danuvii praehistorica. (Ed.: Szabó Á. - Vargyas P.) Ókortudományi Dolgozatok 1. (2008)
*Emléktáblái a PTE Botanikus kertjében és a fertőrákosi Mithras-szentély előtt őrzik nevét és tisztelegnek személye és munkássága előtt.
*Emlékére a PTE-BTK Történettudományi Intézet I. emeleti nagyelőadóját – 2009. május 11-én – Tóth István-terem néven, az intézet Ph.D-hallgatóinak tudományos konferenciájával avatták fel.<ref>A teremavatásról készült képek megtekinthetők: http://www.genianet.com/toth_istvan_terem_avatasa20090511/index.html</ref>
*Halála után kiadatlan, illetve egy-egy folyóiratban megjelent kézirataiból elkészült egy válogatás: Tóth István: Pannoniai lakomák. Válogatás Tóth István tudományos–szépirodalmi munkáiból. (Ed.: Horváth Sz.- Kiss M. - M. H. Rauert) Vivarivm Fontivm 5. 1. kiadás, [http://www.genianet.com/ GeniaNet Kiadó] Pécs 2011.
 
==Források==
• Virtuális emlékkönyv - rokonok, kollégák, tanítványok, ismerősök emlékei és fotói Tóth Istvánról, búcsúzó gondolatai: http://www.genianet.com/html/memorial
{{források}}
 
== Külső hivatkozások ==
• Nyomtatott emlékkönyv - pályatársak, tanítványok tanulmányai: In memoriam István Tóth. Vol. I. De oriente antiquo et regione Danuvii praehistorica. (Ed.: Szabó Á. - Vargyas P.) Ókortudományi Dolgozatok 1. (2008)
*http://okor.tti.btk.pte.hu/index.php?p=contents&cid=95
*http://www.genianet.com/html/newsarchive.html#tothanfang
*http://www.mithras.hu/irodalom/tothistvan.html
 
• Emléktáblái a PTE Botanikus kertjében és a fertőrákosi Mithras-szentély előtt őrzik nevét és tisztelegnek személye és munkássága előtt.
 
• Emlékére a PTE-BTK Történettudományi Intézet I. emeleti nagyelőadóját – 2009. május 11-én – Tóth István-terem néven, az intézet Ph.D-hallgatóinak tudományos konferenciájával avatták fel.<ref>A teremavatásról készült képek megtekinthetők: http://www.genianet.com/toth_istvan_terem_avatasa20090511/index.html</ref>
 
• Halála után kiadatlan, illetve egy-egy folyóiratban megjelent kézirataiból elkészült egy válogatás: Tóth István: Pannoniai lakomák. Válogatás Tóth István tudományos–szépirodalmi munkáiból. (Ed.: Horváth Sz.- Kiss M. - M. H. Rauert) Vivarivm Fontivm 5. 1. kiadás, [http://www.genianet.com/ GeniaNet Kiadó] Pécs 2011.
 
<references/>
 
== Külső hivatkozások ==
• http://okor.tti.btk.pte.hu/index.php?p=contents&cid=95
 
• http://www.genianet.com/html/newsarchive.html#tothanfang
 
[[Kategória:Magyar ókortudósok]]
• http://www.mithras.hu/irodalom/tothistvan.html
[[Kategória:Magyar egyetemi, főiskolai oktatók]]