Nyikolaj Alekszandrovics Dobroljubov - További nyelvek