Színekről elnevezett könyvek listája

Az alábbi lista a színekről elnevezett könyveket sorolja fel.

Kék szerkesztés

 • Az angol kékkönyv In: Eduard Bernstein: A világháboru okiratai I-VI., Népszava-Könyvkereskedés, Budapest, 1915–1916[1] (dokumentumgyűjtemény)
 • Hangay Sándor Kékkönyve 1-4., Szerzői magánkiadás, Budapest, 1929[2] (szépirodalmi antológia)
 • Braunstein Zoltán – Kiss Sándor: Pincérek kék könyve. A szállodai éttermi és kávéházi alkalmazottak panaszai, Budapest, 1938[3] (gasztronómiai munka)

Sorozatok:

 • Kék könyvek, Herczka Árpád Könyvkiadó Vállalata, 1918[4] (szépirodalmi könyvsorozat)
 • Kék könyvek, Cserépfalvi Könyvkiadó, 1940-es évek[5] (szépirodalmi könyvsorozat)
 • Kék könyvek, Magánkiadás, 1980-as évek[6] (szépirodalmi könyvsorozat)
 • Pesti Napló kék regényei, Pesti Napló, Budapest, é. n.[7] (szépirodalmi könyvsorozat)

Piros szerkesztés

 • A Szovjetunió Vörös Könyve, Ritka és veszélyeztetett növény- és állatfajok, Lesznaja Promislennoszty, Moszkva, 1978[8] – magyar fordítással nem rendelkezik
 • Vörös könyv. A Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett növény- és állatfajok, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990, ISBN 963-05-5819-X[9] (környezetvédelmi munka)
 • Konrad Löw: A kommunista ideológia vörös könyve. Marx & Engels – A terror atyjai, XX. Század Intézet, Budapest, 2003, ISBN 963-9406-75-9[10] (történeti munka)
 • Szabó Miklós: Polgári repülőbalesetek és -katasztrófák vörös könyve 1960-1989, Alexandra Kiadó, Budapest, 2006, ISBN 963-370-027-2[11] (repüléstörténeti munka)
 • Mao Ce-tung: A vörös könyvecske, fapadoskonyv.hu, 2014[12] (e-könyv formában létezik magyar nyelven, politikai munka)

Sorozatok:

Arany szerkesztés

 • Jel. V. v. VIII. A szentek imádságaikkal, mint valamelly jó illatokkal tellyes Arany-tsésze, avagy az o, és uj testamentomi szenteknek kegyes fohászkodásaikból s imádságaikból öszve szedegetett olly imádságos könyvetske, Kolozsvár, 1772 (több új kiadás 1860-ig)[15]
 • Kis arany konyha. Imádságos könyv, Pest, 1857[16] (vallásos munka)
 • Aranykönyv. Legdiszesebb képeskönyv. Kicsinyek számára, Budapest, é. n. [1880-as évek][17] (gyermekkönyv)
 • Goldene Worte. Aus der neueren Deutschen Litteratur, Verlag von W. B. Müller, Berlin, 1891[18][19] (szépirodalmi munka) – magyar fordítással nem rendelkezik
 • Arany könyv (Das golden Büchlein). W. X. F. után T. Pelikán Krizsó, T. Pelikán Krizsó Kiadó, Budapest, 1906[20] (Oktató Népkönyvtár-sorozat, pedagógiai munka)
 • Lukácsné Győri Mariska: Arany házi kincstár. Nélkülözhetetlen közhasznú tudnivalók és szépségápolás művészetének köréből, Eisler G. Kiadása, Budapest, 1907[21] (Hasznos Könyvek-sorozat, kozmetikai munka)
 • (szerk.) Harrach József: Arany lant I. Gyermek- és női karénekek gyüjteménye, Lampl R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) részvénytársaság, Budapest, 1908[22] (énekeskönyv)
 • Machay, Fraňo: Arany szemcsék. A tót helyesírás szabályai. Veselé, 1920[23] (nyelvészeti munka)
 • (szerk.) Nógrády László: Az anyaiszeretet aranykönyve. Feljegyzések gyermekemről, Attila-Nyomda Részvénytársaság, Budapest, 1931[24] (pszichológiai munka)
 • Aranyalbum. Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek 2007/2008/A 2007–2008-as tanév tanulmányi és tehetséggondozó versenyein OKTV 1-30., országos 1-10., fővárosi/területi 1-5. és kerületi 1. helyezettek albuma, XVII. kerületi Pedagógiai Központ, Budapest, 2008[25] (pedagógiai munka)

Sorozatok:

 • Aranykönyvek, Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest, 1900[26] (szépirodalmi könyvsorozat)
 • Magyar Írók Aranykönyvtára, Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt., 1908–1909[27] (szépirodalmi könyvsorozat)
 • Arany Oldalak. Budapest Szakmai Telefonkönyve, Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budapest, 1992–2010?[28] (telefonkönyvsorozat)

Citromsárga szerkesztés

 • A francia sárga könyv. Diplomáciai okmányok 1938–1939 / A Németország és Lengyelország, Nagybritannia, Franciaország közötti háború kitörését megelőző események és tárgyalások okmányai, Imprimerie Nationale, Párizs, 1939[29] (dokumentumgyűjtemény)
 • Szabó Miklós: Jogellenes cselekmények Sárga Könyve 1968–2004, Légi katasztrófák / Terror a levegőben – megrázó tragédiák 1968 és 2004 között, Alexandra Kiadó, Pécs, 2005, ISBN 963-370-028-0[30] (repüléstörténeti munka)

Sorozatok:

 • Sárga regények, Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat, Budapest, 1989[31] (szépirodalmi könyvsorozat)

Narancssárga szerkesztés

 • Az orosz narancssárga könyv In: Eduard Bernstein: A világháboru okiratai I-VI., Népszava-Könyvkereskedés, Budapest, 1915–1916[1] (dokumentumgyűjtemény)

Szürke szerkesztés

 • A belga szürkekönyv In: Eduard Bernstein: A világháboru okiratai I-VI., Népszava-Könyvkereskedés, Budapest, 1915–1916[1] (dokumentumgyűjtemény)

Fekete szerkesztés

 • Nemcsik Pál: A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. fekete könyvei, 1902–1940, k. n., Miskolc, 1977[32] (Különlenyomat a Borsodi Levéltári Évkönyv I. kötetéből)
 • A kommunizmus fekete könyve. Bűntény, terror, megtorlás, Nagyvilág Kiadó, Budapest, 2000, ISBN 963-9175-09-9[33] (történeti munka)
 • A szocialista gazdálkodás fekete könyve. Elvesztegetett évtizedek, Budapest Business Klub, Budapest, 2002, ISBN 963-00-9670-6[34] (történeti munka)
 • Szabó Miklós: Polgári repülőbalesetek és -katasztrófák fekete könyve 1990–2002. Tények, adatok, információk a jelentősebb légi szerencsétlenségekről, SYCA Kiadó, Budapest, 2002, ISBN 963-8626-24-0[35] (repüléstörténeti munka)
 • Szalay Róbert: A reformkommunizmus fekete könyve, Magánkiadás, Budapest, 2008, ISBN 978-963-06-4689-5[36] (történeti munka)
 • A póker kis fekete könyve. Kezdő pókerleckék és a No limit életforma, Ekren Könyvkiadó Kft., Budapest, 2008, ISBN 978-963-88037-4-0[37] (kártyajátékos könyv)
 • A francia forradalom fekete könyve: Renaud Escande (dir.), Le Livre Noir de la Révolution française, 2008 (francia nyelven). Institut d'Histoire de la Révolution française, 2008. február 1. [2008. február 25-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. augusztus 10.) (történeti munka) – magyar fordítással nem rendelkezik
 • A kapitalizmus fekete könyve: Le livre noir du capitalisme. Montreuil: Le Temps des cerises (2001. március 14.). ISBN 978-2-84109-325-0  (történeti munka) – magyar fordítással nem rendelkezik
 • A gyarmatosítás fekete könyve: Le livre noir du colonialisme: XVIe-XXIe siècle : de l'extermination à la repentance. Paris: R. Laffont (2003. március 14.). ISBN 978-2-221-09254-5  (történeti munka) – magyar fordítással nem rendelkezik
 • A gyarmatosítás fekete könyve: hattyúdal a piacgazdaságért: Kurz, Robert. Schwarzbuch Kapitalismus: ein Abgesang auf die Marktwirtschaft. Frankfurt: Eichborn (2009. március 14.). ISBN 978-3-8218-7316-9  (történeti munka) – magyar fordítással nem rendelkezik
 • Vasily Grossman: A szovjet zsidóság fekete könyve: The Black Book of Soviet Jewry, Kijev, 1991 (történeti munka)[38] – magyar fordítással nem rendelkezik

Sorozatok:

 • Fekete Könyvek, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1980-as évek[39] (szépirodalmi könyvsorozat)
 • Fekete füzetek, Intermédia Kft., Budapest, 1990-es évek[40] (kriminológiai füzetsorozat)

Fehér szerkesztés

 • A német fehérkönyv In: Eduard Bernstein: A világháboru okiratai I-VI., Népszava-Könyvkereskedés, Budapest, 1915–1916[1] (dokumentumgyűjtemény)
 • Ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben I-IV. („Fehér könyvek”), Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Tájékoztatási Hivatala, Budapest, 1957[41] (történeti munka)
 • Fehér könyv. A Német Szövetségi Köztársaság kormányának agresszív politikájáról, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1959[42] (történeti munka)
 • Püspöki Nagy Péter egyetemi docens fehér könyve az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Bölcsészkar vezetőihez, az Egyetemi és a Kari Tanácshoz, az egyetem egész nyilvánosságához az alkalmazása körüli ügyek rendezése tárgyában. A szakmaiság, a jogszerűség és az etika érdekében, Budapest, 1997[43] (oktatástörténeti munka)
 • Fehér könyv. Magyarország 2015 / Jövőképek, MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest, 2006, ISBN 963-8302-25-9[44] (szociológiai munka)
 • Buzás Pál: Fehér könyv, Kolozsvári Művelődés Egyesület, 2021, ISBN 9786068980225[45] (önéletrajzi munka)
 • Fehér könyv, 2017[46] (politológiai munka) – magyar fordítással nem rendelkezik
 • Felszeghy Csaba: Eőke fehér könyve. Regény, Pont Kiadó, Budapest, é. n., ISBN 963-7265-07-4[47] (regény)
 • White-book of the American Hungarian Federation on the Status of Hungarians[48] – magyar fordítással nem rendelkezik

Sorozatok:

 • Bródy Sándor: Fehér könyv, Szerzői kiadás, Budapest, 1900-as évek[49] (szépirodalmi könyvsorozat)
 • Fehér Könyvek, Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1910-es évek[50] (szépirodalmi könyvsorozat)
 • Fehér könyvek, Kriterion Kiadó, Bukarest, 1970-es évek (szépirodalmi könyvsorozat)[51]
 • A magyar átmenet fehér könyve, Privatizációs Kutatóintézet Információs Forrástájékoztató Irodája, Budapest, 1990-es évek[52] (politológiai sorozat)
 • Fehér könyv, Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 1990-es évek[53] (pedagógiai munka)
 • Fehér Könyv a szellemi tulajdon védelméről, Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest 2005–2009[54][55] (jogi munka)

Vegyes szerkesztés

 • Török Szilvi: Színek könyve: Piros – sárga – kék – zöld, Pozsonyi Pagony, Budapest, 2010[56] (gyermekkönyv)

Sorozatok:

 • CCITT Ajánlások (pl. Vörös Könyv, Sárga Könyv stb.), 1960-as évektől (telekommunikációs szabványosítással kapcsolatos művek) – magyar fordítással nem rendelkezik

Jegyzetek szerkesztés

 1. a b c d https://www.antikvarium.hu/konyv/a-vilaghaboru-okiratai-i-vi-622413-0
 2. https://www.antikvarium.hu/konyv/hangay-sandor-kekkonyve-1-314447-0, https://www.antikvarium.hu/konyv/hangay-sandor-kekkonyve-2-289695-0, https://www.antikvarium.hu/konyv/hangay-sandor-kekkonyve-4-515502-0
 3. https://www.antikvarium.hu/konyv/pincerek-kek-konyve-577775-0
 4. https://www.antikvarium.hu/konyv/november-602088-0
 5. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-gyermek-lelki-fejlodese-842154-0
 6. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-megriadt-holgy-esete-627826-0
 7. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-nevelokisasszony-530463-0
 8. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-szovjetunio-voros-konyve-orosz-nyelvu-110626-0
 9. https://www.antikvarium.hu/konyv/voros-konyv-132712-0
 10. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-kommunista-ideologia-voros-konyve-804729-0
 11. https://www.antikvarium.hu/konyv/polgari-repulobalesetek-es-katasztrofak-voros-konyve-1960-1989-297121-0
 12. https://www.libri.hu/konyv/mao_ce-tung_142023.a-voros-konyvecske.html
 13. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Petrik-magyar-konyveszet-17121920-2/18761885-13040/konyvtar-piros-16-budapest-lampel-r-14AA0/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0tPTllfUGV0cmlrXzIiXX0sICJxdWVyeSI6ICJGcmFuY2lhIEtcdTAwZjZueXZ0XHUwMGUxciJ9
 14. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Petrik-magyar-konyveszet-17121920-2/19011910ii-2395C/piros-konyvek-145-szam-8-r-bpest-e-n-singer-es-wolfner-vaszonba-kotve-25E72/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0tPTllfUGV0cmlrXzIiXX0sICJxdWVyeSI6ICJwaXJvcyBrXHUwMGY2bnl2ZWsifQ
 15. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Petrik-magyar-konyveszet-17121920-2/17121860i-34B1B/arany-tsesze-jel-v-v-viii-a-szentek-imadsagaikkal-mint-valamelly-jo-illatokkal-tellyes-avagy-az-o-es-uj-testamentomi-szenteknek-kegyes-fohas-66A/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0tPTllfUGV0cmlrXzIiXX0sICJxdWVyeSI6ICJcImFyYW55XCIifQ
 16. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Petrik-magyar-konyveszet-17121920-2/17121860ii-37BB/konyha-kis-arany-imadsagos-konyv-12-r-281-l-pest-1857-bucsanszky-alajos-16-p-509A/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0tPTllfUGV0cmlrXzIiXX0sICJxdWVyeSI6ICJcImFyYW55XCIifQ
 17. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Petrik-magyar-konyveszet-17121920-2/18761885-13040/konyv-arany-legdiszesebb-kepeskonyv-kicsinyek-szamara-6-keppel-n-8-12-l-budapest-e-n-revai-testv-80-14906/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0tPTllfUGV0cmlrXzIiXX0sICJxdWVyeSI6ICJcImFyYW55XCIifQ
 18. https://www.antikvarium.hu/konyv/goldene-worte-gotbetus-866779-0
 19. https://www.abebooks.com/Goldene-Worte-neueren-deutschen-Literatur-Elisabeth/30240651965/bd
 20. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Petrik-magyar-konyveszet-17121920-2/19011910ii-2395C/oktato-nepkonyvtar-iiii-evfolyam-r-12-szam-8-r-pozsony-18891891-lepsenyi-miklos-egesz-evre-4-ivix-evfolyam-a-12-szam-mozaik-alcimmel-255B8/xv-evfolyam-bougeaud-emil-a-csalad-wetzel-x-f-a-hazassag-hazasulandok-szamara-megirt-tanulsagos-dolgok-forditotta-t-pelikan-krizso-60-61-255C7/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0tPTllfUGV0cmlrXzIiXX0sICJxdWVyeSI6ICJEYXMgZ29sZGVuIEJcdTAwZmNjaGxlaW4ifQ
 21. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Petrik-magyar-konyveszet-17121920-2/19011910i-1E5C9/hasznos-konyvek-114-kotet-k-8-r-bpest-1907-eisler-g-athenaeum-r-t-egy-egy-kotet-60-1-kotet-varkonyi-mihaly-az-onszamolas-muveszet-21884/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0tPTllfUGV0cmlrXzIiXX0sICJxdWVyeSI6ICJBcmFueSBoXHUwMGUxemkga2luY3N0XHUwMGUxciJ9
 22. https://www.antikvarium.hu/konyv/arany-lant-i-967647-0
 23. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Petrik-magyar-konyveszet-17121920-2/19111920ii-2FB2A/machay-frano-arany-szemcsek-a-tot-helyesiras-szabalyai-vesele-veszele-1920-orava-40-l-30156/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0tPTllfUGV0cmlrXzIiXX0sICJxdWVyeSI6ICJcImFyYW55XCIifQ
 24. https://www.antikvarium.hu/konyv/az-anyaiszeretet-aranykonyve-659664-0
 25. https://www.antikvarium.hu/konyv/aranyalbum-844775-0
 26. https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Petrik-magyar-konyveszet-17121920-2/18861900-169D6/aranykonyvek-iv-kotet-k-8-r-bpest-1900-franklin-tarsulat-egy-egy-kotet-kotve-50-i-kotet-gyermek-mesek-tartalma-piroska-a-harom-medve-16CAE/
 27. https://www.antikvarium.hu/konyv/krudy-gyula-nagy-endre-magyar-irok-arany-konyvtara-i-xxx-473878
 28. https://www.antikvarium.hu/index.php?type=search&ksz=arany%20oldalak&elist=3&oldaldb=60&oldalcount=1&interfaceid=106&rend=kiadaseve
 29. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-francia-sarga-konyv-329844-0
 30. https://www.antikvarium.hu/konyv/jogellenes-cselekmenyek-sarga-konyve-1968-2004-598823-0
 31. https://www.antikvarium.hu/index.php?type=search&ksz=S%C3%A1rga%20reg%C3%A9nyek&elist=3&oldaldb=60&oldalcount=1&interfaceid=106
 32. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-rimamurany-salgotarjani-vasmu-rt-fekete-konyvei-1902-1940-705203-0
 33. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-kommunizmus-fekete-konyve-37260-0
 34. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-szocialista-gazdalkodas-fekete-konyve-397769-0
 35. https://www.antikvarium.hu/konyv/polgari-repulobalesetek-es-katasztrofak-fekete-konyve-1990-2002-83467-0
 36. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-reformkommunizmus-fekete-konyve-1131459-0
 37. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-poker-kis-fekete-konyve-473548-0
 38. https://www.amazon.com/Complete-Black-Book-Russian-Jewry/dp/076580543X
 39. https://www.antikvarium.hu/konyv/45-kotet-a-fekete-konyvek-sorozatbol-nem-teljes-sorozat-922951-0
 40. https://www.antikvarium.hu/konyv/29-kotet-a-fekete-fuzetek-sorozatbol-nem-teljes-sorozat-265660-0
 41. https://www.antikvarium.hu/konyv/ellenforradalmi-erok-a-magyar-oktoberi-esemenyekben-i-iv-78727-0
 42. https://www.antikvarium.hu/konyv/feher-konyv-10758-0?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwncWvBhD_ARIsAEb2HW_7UE8kuqF_YKGBJ89JNrPf59J5kLviepR9xh8NX3oNnrx5F19dAU8aAj0uEALw_wcB
 43. https://www.antikvarium.hu/konyv/puspoki-nagy-peter-egyetemi-docens-feher-konyve-954671-0
 44. https://www.antikvarium.hu/konyv/feher-konyv-770588-0?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwncWvBhD_ARIsAEb2HW-v1-TL42nQQr5Uy5BmGPJepGiNjASLMd1imyXkb4nkubxb82KOaa0aAlI_EALw_wcB
 45. https://bookline.hu/product/home.action?_v=Buzas_Pal_Feher_konyv&type=22&id=332728&gclid=Cj0KCQjwncWvBhD_ARIsAEb2HW-dlP_L9NSM7_ssIoTSXcblj9WE5dp9jGdk4S3LLKyyWHFQ8DAvcEcaAl6TEALw_wcB
 46. https://nepszava.hu/1119551_brexit-kozzetettek-a-feher-konyvet
 47. https://www.antikvarium.hu/konyv/eoke-feher-konyve-1011279-0
 48. https://www.antikvarium.hu/konyv/white-book-of-the-american-hungarian-federation-on-the-status-of-hungarians-1041326-0
 49. https://www.antikvarium.hu/sorozat/feher-konyv-23448
 50. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-ferfi-szerelme-92230-0
 51. https://kriterion.ro/glossary/feher-konyvek/
 52. https://www.antikvarium.hu/sorozat/a-magyar-atmenet-feher-konyve-44074
 53. https://www.antikvarium.hu/konyv/tanitani-es-tanulni-343729-0
 54. https://www.antikvarium.hu/konyv/dr-vida-sandor-dr-faludi-gabor-feher-konyv-a-szellemi-tulajdon-vedelmerol-2005-387310-0
 55. https://ronniszakkonyv.hu/spd/312004/FEHER-KONYV-A-SZELLEMI-TULAJDON-VEDELMEROL-2008-20
 56. https://bookline.hu/product/home.action?_v=Torok_Szilvi_Szinek_konyve&type=22&id=87374