A színlelt szerződés a polgári jogban akarathibával létrejött, semmis szerződést jelent. Ez akkor fordul elő, amikor a szerződést kötő felek úgy járnak el, mintha szerződést kötöttek volna, azonban a szándékuk valójában más joghatás kiváltására irányult.

Kétoldalú színlelt szerződés esete akkor forog fenn, amikor a felek egymás iránt tett nyilatkozataik, akaratkijelentéseik színlelt voltát kölcsönösen ismerik. Az így létrejött szerződés színlelt szerződés. Ennél a felek a szerződésen kívül álló harmadik személyek elámítását, megtévesztését veszik célba. pl. az adós, hogy hitelezőit megkárosítsa, vagyonát színleg másra ruházza át.[1]

Ha a megkötött szerződés egy másik szerződést leplez, akkor a szerződést a leplezett szerződés alapján kell megítélni.

Források szerkesztés

  • Bíró Endre: Jogi szótár, Dialóg Campus Kiadó, Budapest - Pécs, 2006. 449. old.
  • Révai nagy lexikona, 17. kötet 633. old. (1925)

Jegyzetek szerkesztés