Szentes Városi Könyvtár

szentesi közkönyvtár

A Szentes Városi Könyvtár jelenleg a Kossuth Lajos utca 33-35. alatt álló egykori zsinagóga felújított épületében működik. Több mint 110 ezres könyvállománnyal, számos folyóirattal és audiovizuális dokumentummal, rendszeres művészeti és kulturális kiállításokkal, előadásokkal, valamint informatikai és felnőttoktatási szolgáltatásokkal áll a látogatói rendelkezésére.

Szentes Városi Könyvtár
A Szentes Városi Könyvtár az egykori zsinagóga épületében
A Szentes Városi Könyvtár az egykori zsinagóga épületében

Alapítva 1949
Székhely 6600 Szentes,
Kossuth Lajos utca 33-35.
Irányítószám 6600
Igazgató Sallainé Gresó Klára

Elhelyezkedése
Szentes Városi Könyvtár (Szentes)
Szentes Városi Könyvtár
Szentes Városi Könyvtár
Pozíció Szentes térképén
é. sz. 46° 39′ 010″, k. h. 20° 16′ 01″Koordináták: é. sz. 46° 39′ 010″, k. h. 20° 16′ 01″
A Szentes Városi Könyvtár weboldala

Története szerkesztés

Előzmények szerkesztés

Szentesen a 19. században jöttek létre az első gyűjtemények.[1] Az 1859-ben a református egyháztanács által alapított gimnázium könyvtári gyűjteménye az 1870-es évek elején már mint városi kölcsönkönyvtár működött.

1897-ben alakult meg a Csongrád Vármegyei Történelmi és Régészeti Társulat. Ennek könyvtára mintegy 15.000 dokumentumot tartalmazott,[2] melyek szintén nem csak a múzeumi kutatómunkát segítették.

Testületeknek, olvasóköröknek is volt kölcsönözhető állománya, mellettük a magánkönyvtárak és két üzleti céllal létrejött kölcsönzőhely működött. Utóbbiak egyike Untermüller Ernő[halott link] nyomdász tulajdonában volt.

 
Simkó Ignác bérháza Szentesen – ma Francia pékség

1949 – Körzeti Könyvtár szerkesztés

A rendszert Sebestyén Géza dolgozta ki 1946-ban. 1949-ben jött létre – az Országos Könyvtári Központ felügyelete alatt – egy Körzeti Könyvtárnak nevezett elosztóközpont Szentesen (Farkas Mihály utca 13.). Könyvet nem kölcsönzött. Feladata volt a megye északi településein ún. népkönyvtárak alapítása, és könyvekkel való ellátása. Látványos rendezvényekkel igyekezett az olvasási kultúra terjedését elősegíteni. A Körzeti Könyvtár 1950-ben hozta létre a Petőfi utcában a Városi Könyvtárat, ami kölcsönzött is. A kezdeti időkben a felnőtt és a gyermekolvasókat külön-külön időpontban várta. Este 7-ig, 8-ig, sőt szombat és vasárnap is nyitva volt. A kölcsönözhető állomány néhány ezer, szigorúan a kor ideológiájához illő kötetből állt. [3]

1952 – Járási és Városi Könyvtár szerkesztés

1952-ben megszűnt a Körzeti Könyvtár ellátó szervezetként működni. Egybeolvadt az általa létrehozott Városi Könyvtárral, és Járási Könyvtárként működött tovább. Még ugyanebben az évben a József Attila utca 1. szám alá költözött az egykori Simkó Ignác-féle bérházba (az épület 1914-ben épült szecessziós stílusban Bene Árpád tervei alapján, és földszinti helységei egyikében Schwarz Erzsébet magánkönyvtára működött.) Ekkor már 4 főfoglalkozású könyvtáros dolgozott az intézményben.

1960-ban az akkori igazgató, Berezvai Lajosné (1927-2006) Csongrád megyében elsőként itt alakított ki szabadpolcos rendszert.[4] Előtte a könyveket zárható szekrényekben tartották, és az olvasó csak a könyvtárostól kaphatta meg azokat.

A 60-as évektől felgyorsult az olvasni való gyarapodása. A kezdetben 14 ezer kötetes állomány 1984-re 114 ezerre növekedett, a folyóiratok száma pedig 200 körül volt. A szentesi intézmény 1975-ben kialakított egy zenei sarkot 380 hanglemezzel és két lemezjátszóval. 1981-ben sikerült önálló zenetermet is létesíteni, ahol hanglemezeket lehetett helyben egyénileg hallgatni, sőt kölcsönzésre is volt lehetőség.[5]

 
A Gyermekkönyvtár az egykori Szentesi Takarékpénztár épületében

1984 – Városi Könyvtár szerkesztés

Az évtizedek alatt a József Attila utcai épület zsúfolttá vált. 1984-ben a felnőtt könyvtár átkerült az egykori Szentesi Takarékpénztár 1929-ben épült székházába,[6] a helyén pedig a Szabadság térinél tágasabb otthont kaphatott az 1974-ben létrehozott önálló Gyermekkönyvtár.

Ez a költözés már Majtényiné Túri Katalin (1953-1999) irányításával történt, aki kinevezésekor az ország legifjabb könyvtárigazgatója volt. Hét munkatársával a hagyományos feladatok mellett megerősítette a városi közgyűjteményekkel való együttműködést, és számos újszerű feladatot – helyismereti kutatómunka, kiadványok gondozása, "vállalkozó könyvtár"[7] – vállalt fel és látott el magas színvonalon.

1997 – Szentes Városi Könyvtár Kht. szerkesztés

A könyvtár az 1980-as évekre az informálódás és a kultúra bázisává vált. Kiállítások, irodalmi műsorok, ismeretterjesztő előadások és vetélkedők bővítették szolgáltatásait. 1997 augusztusában a Képviselő-testület az új kihívásokhoz való rugalmasabb alkalmazkodás érdekében Közhasznú Társasággá alakította a Városi Könyvtár szervezetét.[8] A kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánítás időpontja: 1998. január 1.

Az intézmény 1998-ban átköltözött a felújított és a könyvtári céloknak megfelelően átalakított zsinagóga épületébe. A szeptember 18-i megnyitás[9] óta megnövekedett alapterülettel és szolgáltatási palettával, folyamatosan korszerűsített informatikai felszereltséggel, impozáns környezetben Archiválva 2013. augusztus 28-i dátummal a Wayback Machine-ben[10] várja a látogatóit, olvasóit.

Ezzel egyidejűleg a Gyermekkönyvtár a József Attila utcai épületből átkerült a Petőfi utca 1. alatt felszabaduló helységekbe. 2004 óta a könyvtár Szentesi kistérség szolgáltató központjaként is működik. 2007-ben a Gyermekkönyvtárt szervezetileg az intézményhez csatolták.

2009 – Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. szerkesztés

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdése értelmében a Kht. formájában működő társaságok a társasági szerződésük módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működhetnek tovább. Erre tekintettel Szentes Város Képviselő-testülete 291/2008. (XII.19.) Kt. határozatával módosította a Szentes Városi Könyvtár Kht. alapító okiratát.[8] Az intézmény eközben megőrizte kiemelten közhasznú minősítését.

2017 – Szentes Városi Könyvtár (új költségvetési szerv) szerkesztés

Szentes Város Önkormányzata a 2016. szeptember 22-én megtartott 7. rendes ülésén döntött a Szentes Városi Könyvtár NKKft. végelszámolással történő megszüntetéséről,[11] majd a 2017. január 26-i 1. soros ülésén hozott határozatával[12] megalapította a Szentes Városi Könyvtár néven az új költségvetési intézményt.

Állománya, gyűjteményei szerkesztés

A könyvtár működésének alapja a jól szervezett és folyamatosan karbantartott, megújuló dokumentumállomány.[13] A Szentes Városi Könyvtár mintegy 110 ezres könyvállománnyal rendelkezik, a gyarapodás évente átlagosan 3 ezer új kötet. A helyben olvasható folyóiratok (havi-, heti- és napilapok) száma 174.[14] Az online katalógus az interneten keresztül folyamatosan elérhető módon biztosítja az állományban való tájékozódást.

A különgyűjtemények között elsőként említendő a Gyermekkönyvtár, amely a Petőfi utca 1. alatti telephelyen 14 éves korig várja olvasóit.

A Hangoskönyvtár az intézmény egyik legnépszerűbb különgyűjteményeként CD-k, DVD-k, zenék, filmek és hangoskönyvek kölcsönzését végzi. Az EU gyűjtemény az Európai Unióhoz kapcsolódó különgyűjteményként a vonatkozó joganyaghoz és dokumentumokhoz biztosít hozzáférést.

A helyismereti, helytörténeti gyűjtemény a könyvtár fennállása óta gyűjti a városra vonatkozó nyomtatott dokumentumokat, illetve a helyi szerzők munkáit. Az állomány fejlesztése mellett a 2011-ben szervezetté váló digitalizálás életre hívta az e-Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjteményt, amely a helyi periodikák és kiadványok mellett képek és multimédiás tartalmak folyamatosan bővülő gyűjtőhelye.

Szolgáltatásai szerkesztés

Az intézmény folyamatosan bővülő szolgáltatásairól a könyvtár honlapján és a Képviselő-testület által elfogadott 2012. évi üzleti tervében lehet informálódni. A főbb területek a következők:

 • Hangoskönyvtár
 • Online folyóiratok elérése – Arcanum
 • Online fílmarchívum – NAVA
 • e-Magyarország pont
 • e-könyvtár
 • Könyvkiadás
 • Személyes kölcsönzési információk, tájékoztatás
 • Helytörténeti tájékoztatás

Vezetői szerkesztés

 • 1949-1953: Garai József
 • 1953-1982: Berezvai Lajosné (1927-2006)
 • 1982-1993: Majtényiné Túri Katalin (1953-1999)
 • 1993-2000: Fülöpné dr. Varjasi Judit (1966-2020)[15]
 • 2000. augusztus 1. – december 31.: Szitás Mihályné
 • 2001. január 1. – 2014. július 1.: G. Szabó Lenke[16] (1953-2014)
 • 2014. július 25. – 2017. január 31.: Szűcs Ildikó[17]
 • 2017. február 1. – 2022. január 31.: Sallainé Gresó Klára[18]
 • 2022. február 1. – Szekeres-Dancsó Mónika[19]

Jegyzetek szerkesztés

 1. Miskolczi, 1989. 15. o.
 2. Lantos, 1934. 47. o.
 3. Szentes Városi Könyvtár
 4. Fülöpné, 1992. 8. o.
 5. Szentes Városi Könyvtár
 6. Lestyán, 1944
 7. Fülöpné, 1992. 32. o.
 8. a b Alapító okirat, 2009
 9. Szabóné Remzső Erzsébet: A zsinagóga-könyvtár avatása (videó). e-Könyvtár Szentes, 1998. november 30.
 10. Panoráma, 2011.
 11. A Szentesi Városi Könyvtár Közhasznú NKft. és a Szentesi Művelődési Központ megszüntetése, valamint új közművelődési költségvetési szerv alapítása.
 12. A Szentes Városi Könyvtár alapító okirata. In. Szentes Város Képviselő-testülete 2017. évi 1 soros ülésének előterjesztései. Szentes, 2017.01.26.
 13. Üzleti terv, 2011. 7. o.
 14. Honlap, 2012.
 15. FÜLÖPNÉ Dr. VARJASI JUDIT (1966 – 2020)[halott link]
 16. Búcsú G. Szabó Lenkétől. Szentesi Mozaik, 2014. július 18.
 17. Rendkívüli ülés - izgalmas témákkal. Szentesi Gyors, 2014. július 25.
 18. A Szentes Városi Könyvtár igazgatójának (magasabb vezető) megbízása (PDF). Szentes Város képviselő-testületének dokumentumai, 2017. január 26.
 19. Szentes Városi Könyvtár intézményvezetői megbízása

Források szerkesztés

 • Miskolczi, 1989. = Miskolczi Erzsébet: A Szentes Városi Könyvtár története – Baja, 1989. 51 p.
 • Fülöpné, 1992. = Fülöpné Varjasi Judit: A szentesi Városi Könyvtár: 1962-1992 – Szeged, 1992. 42 p.

Külső hivatkozások szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés