Szerkesztő:Batman666/Dűne kronológia

A DŰNE-UNIVERZUM KRONOLÓGIÁJA(Frank Herbert hat regénye alapján)

Düne Düne Düne

 • ???
Egy ismeretlen helyrõl homoksügéreket visznek az Arrakisra. A homoksügérek hatására az addig vízben gazdag Arrakis elsivatagosodik, és megkezdõdik a homoksügér-féreg-fűszer ciklus. (A Dűne gyermekei)
 • kb. i.e. 1200
Atreusz fia, Agamemnón születése. A késõbbi Andrew Skourostól származó Atreides család idáig véli visszavezetni leszármazását.
 • kb. L.e. 11000 = kb. i.sz. 2000
Az űrkorszak kezdete. (A Dűne)
 • ???
A benépesített bolygókból létrejön az Óbirodalom.
 • kb. L.e. 2200
Arn Eklo, Kwyna, Vidad és mások kogitátorok lesznek. Egy részük Vidad vezetésével elvonul a Hessrára, hogy teljes izolációban elmélkedhessen. Mások az emberlakta bolygókon lesznek remete gondolkodók. (A Dűne: A Butleri dzsihad, A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • ???
A Második Űrközi Vándorlás után a zsidóság elrejti identitását környezete elõl. (A Dűne Káptalanház)
 • ???
A buddiszlám valláson belül szakadás következik be: a Zenszunik és a Zensíiták elválnak egymástól. (A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • ???
A Zenszunik és a Zensíiták is elhagyják a nem buddiszlám hitűeket, és az Óbirodalom határain túlra vándorolnak. (A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • kb. L.e. 1381
A Zenszunik szakadár szektája elválik Maometh vallásától. (A Dűne)
 • ???
Bölcs Shakkad uralma alatt Yanshuph Ashkoko felfedezi az Arrakison a melanzsot. Késõbb Shakkad saját érdemének tulajdonítja a melanzs leírását. (A Dűne gyermekei, A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • ???
Kutatók érkeznek az Arrakisra, hogy felderítsék, érdemes-e a bolygót gyarmatosítani. Botanikai kísérleti állomásokat létesítenek a bolygón. (A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • L.e. 1287
Tlalok megpróbálja felrázni az Óbirodalom elkényelmesedett lakóit. Sikertelenségét látva Tlalok vezetésével húsz ambiciózus ember (a Húsz Titán) hozzálát, hogy meghódítsa a birodalmat. Az egyik Titán, Andrew Skouros felveszi az Agamemnón nevet.
Megkezdõdik a Titánok Ideje. A Titánok emberi agresszivitást és hatalomvágyat programoznak a számítógépekbe és robotokba, és azok segítségével megdöntik az Óbirodalmat, majd felosztják maguk közt. Az Óbirodalom peremén néhány rendszer ellenáll a Titánoknak.
A Salusa Secundus vezetésével megalakul a Nemesek Szövetsége, és sikerrel veszi fel a harcot a Titánokkal szemben. Az arrakisi kutatók elhagyják a bolygót. (A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • kb. L.e. 1280
Tlalok meghal egy balesetben. A Titánok a halandóságtól félve Agamemnón vezetésével kimekké alakíttatják magukat. (A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • kb. L.e. 1192-1183
Az elsõ Hrethgir Lázadás kitörése a Titánok uralma ellen a Walgison. A bolygó ura, Ajax brutálisan leveri a lázadást, majd néhány év alatt kiirtja a Walgis teljes lakosságát. Hekaté, Ajax párja a mészárlást követõen „lemond” Titán voltáról, és agyát egy mélyűri hajótestbe telepítve elhagyja az emberek lakta űrt.
A Hrethgir Lázadás ideje alatt a felkelés kiterjedésétõl félve az egyik Titán, Xerxész teljes egészében a helyi számítógépekre bízza a rend fenntartását saját bolygóin. (A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • L.e. 1182
Xerxész túlzott önállóságot kapott, agresszív, hódításra vágyó számítógép-hálózata Omnius néven átveszi az uralmat az általa felügyelt bolygó felett, majd rövid idõ alatt a Titánok összes bolygójára kiterjeszti uralmát, létrehozva a Összehangolt Világokat. A Titánok Omnius szolgáivá válnak.
A Nemesek Szövetségében beszüntetik a mesterséges intelligenciával (öntudattal) rendelkezõ számítógépek használatát, és erõsen korlátozzák a kevésbé fejlett komputerekét is. (A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • L.e. 1182 után
Omnius újabb és újabb támadást indít a Nemesek Szövetsége ellen, de az sikerrel veri vissza a gondolkodó gépeket.
A buddiszlám hitűek a gondolkodó gépek hatalomátvételét a jövendölések Kralizecének hiszik, és nem veszik fel a harcot, hanem menekülnek.
A buddiszlám vándorlás tovább folyik, zömében a Szövetségen Kívüli Bolygókra. Késõbb egyes szövetségi bolygókon buddiszlám rabszolgákat kezdenek dolgoztatni a bonyolult eszközök és számítógépek helyett. (A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • L.e. 603
Omnius sikertelen támadása a Csuszuk ellen. (A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • kb. L.e. 400
A rossaki varázslónõk részletes feljegyzéseket kezdenek vezetni a bolygó vérvonalainak keresztezésérõl. Ezen adatok késõbb a Kwisatz Haderach-terv részét fogják képezni. (A Dűne: Az Atreides-ház, A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • L.e. 361
Abdel születése. (A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • L.e. 277
Ginazi katonák egy robothajó roncsaiban találnak egy harci robotot, Chiroxot. Átprogramozzák, és a jövõben a kéziharc gyakorlására használják. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 250
Manion Butler születése.
 • L.e. 247
Livia (Butler) születése.
 • L.e. 238
Piers Harkonnen születése. (Vadászat a Harkonnenekre)
 • L.e. 228
Aurelius Venport születése.
 • L.e. 226
Heoma születése. (A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • L.e. 225
Hekaté titokban visszatér az emberlakta űrbe, és figyelni kezdi Omnius és az emberek harcát.
 • L.e. 224
Manion Butler és Livia házassága.
 • L.e. 223
Agamemnón fia, Vorian Atreides születése. Xavier Harkonnen születése. (A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • L.e. 222
Serena Butler születése. (A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • L.e. 220
Octa Butler és Fredo Butler születése. (A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • L.e. 218
Norma Cenva születése. Szelim születése. (A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • L.e. 217
Agamemnón és társai megölik Ulf és Katarina Harkonnent. Piers a Caladanra menekül a kimekek elõl. (Vadászat a Harkonnenekre)
 • L.e. 214
Mahmad születése. (A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • L.e. 211
Vergyl Tantor születése. Ishmael születése. Kalem Vazz születése. (A Dűne: A Butleri dzsihad, A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 210
Conquee Cenva halála. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 206
Fredo Butler halála. (A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • L.e. 204
Xavier a Salusai Milícia tisztje lesz. (A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • L.e. 203
Tio Holtzman feltalálja a zavarópajzsot.
A gondolkodó gépek sikertelen támadása a Salusa Secundus ellen.
Dharta naib száműzi Szelimet a falujából. Szelim rájön, hogyan lehet az arrakisi homokférgeken lovagolni.
Omnius flottája elfoglalja a Giedi Prime-ot. A bolygóra telepített Omnius mélyűri szondák ezreit küldi szét a galaxisba saját másolatával, hogy azok új bolygókon létesítsenek bázisokat.
Holtzman a Poritrinre hívja Norma Cenvát, hogy dolgozzon vele. Tlulaxiak fogságba ejtik Ishmaelt a Harmonthepen, és eladják a Poritrinen rabszolgának.
Serena a gondolkodó gépek fogságába esik, és a Földre kerül Erasmus házába rabszolgának. A Szövetség felszabadítja a Giedi Prime-ot.
Heoma halála.
Barbarossa halála.
Norma feltalálja a szuszpenzort. (A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • L.e. 202
Xavier Harkonnen és Octa Butler házassága.
Tuk Keedair rájön, hogy az arrakisi melanzsnak kereskedelmi értéke lehet a Szövetségi Bolygókon.
Holtzman feltalálja a védõpajzsot.
Ifj. Manion Butler születése. (A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • L.e. 201
Roella Harkonnen születése.
Erasmus megöli ifj. Manion Butlert.
Felkelés tör ki a Földön Omnius uralma és a megmaradt Titánok ellen.
Ajax halála.
Tuk Keedair és Aurelius Venport megalapítják a VenKee kereskedelmi céget, és piacra dobják a melanzsot.
Vorian, Serena és Iblis Ginjo a Salusa Secundusra mennek.
Júnó megöli Arn Eklót.
Omnius kiirtja a Föld emberi lakosságát.
A Nemesek Szövetsége elindítja a gondolkodó gépek ellen A Dűne: A Butleri dzsihadot.
Leronica Tergiet születése. (A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • L.e. 200
A Szövetség atomfegyverekkel elpusztítja a Föld gondolkodó gépeit. A nukleáris támadás miatt a Föld évszázadokra lakhatatlanná válik. (A Dűne: A Butleri dzsihad)
 • L.e. 199
Omilia Harkonnen születése. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 198
Az Army of the Jihad elsõ szervezett támadása egy összehangolt világ, a Bela Tegeuse ellen. Az ütközet döntetlen, az emberek visszavonulnak. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 197
A Corrin-Omnius (a Terra-Omnius pusztulása óta ez a Prime Omnius) masszív flottát küld a Salusa Secundus ellen, de az Army of the Jihad visszaveri.
Vorian Atreides felfedezi, hogy a gondolkodó gépek újjáépítették a Bela Tegeusét.
Jafar csatlakozik a száműzött Szelimhez. Késõbb sokan követik, és Szelim törvényen kívüli csoportja növekedni kezd. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 196
Voriant elsõ szekundássá léptetik elõ.
Jool Noret születése. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 195
A honrui mészárlás: a Dzsihad hadserege megpróbálja felszabadítani a Honru nevű összehangolt világot. Omnius agresszív taktikákat, öngyilkos robothajókat vet be a teljes dzsihad-flotta elpusztítására. Több, mint ötszázezer katona meghal. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 194
Vergyl Tantor belép a Dzsihad hadseregébe. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 193
Létrehozzák a Jipolt (Jihad Police) Yorek Thurr vezetésével.
Iblis Ginjo politikai házasságot köt Camie Boróval, a Titánok Ideje elõtti utolsó császár leszármazottjával. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 192
A Ginaz zsoldosai felajánlják szolgálataikat a Dzsihad számára mint független katonák. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 191
Egy tisztogatási akció során hét szövetségi képviselõt (mind Iblis Ginjo politikai riválisa vagy ellenzõje) gyanúsítanak meg a gépek számára való kémkedéssel.
Ginjo főpátriárka létrehozza a szeráfokat Serena Butler védelmére.
Ishmael és Ozza összeházasodnak. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 190
Manion Butler alkirály nyugalomba vonul. Serena kerül a helyére a háború végéig mint “megbízott alkirály”.
Vergyl Tantor feleségül veszi Sheelt.
Ishmael és Ozza lánya, Chamal születése. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 189
A gondolkodó gépek elfoglalják az Ellramot.
Sikertelen merényletkísérlet Serena ellen. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 188
A gépek megtámadják a Peridot kolóniát. A Dzsihad serege visszaveri a gépek erõit, de azok visszavonulás közben felperzselik a bolygót, elpusztítva az összes települést.
Megszületik Ishmael és Ozza második lánya, Falina. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 187
Iblis Ginjo főpátriárka egy Dzsihad Tanács felállítását javasolja a háború menetének irányítására. Mind a belpolitikai (Jipol), mind a külpolitikai (Dzsihad Hadsereg) mozzanatokat ez a Tanács vezényelné. A javaslatot elfogadják. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 185
Xavier Harkonnent és Vorian Atreidest primerássá léptetik elõ.
Norma Cenva elkezd Holtzman eredeti mezõegyenletein dolgozni, hogy rájöjjön, hogyan lehet meghajlítani a teret.
Gilbertus Albans születése. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 184
A gépek elfoglalnak három Szövetségen kívüli bolygót, hogy késõbbi hadműveleteik bázisaként használják õket. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 183
Lucille Tantor halála. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 181
A gépek elfoglalnak újabb két Szövetségen kívüli bolygót, a Tyndallt és a Bellost. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 180
Mahmad halála. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 179
Vorian rájön, hogy Omnius stratégiája a Szövetség bekerítésére irányul, ezért azt javasolja, hogy az Army of the Jihad ne csak a Szövetségi Bolygókat, hanem a Szövetségen Kívüli Bolygókat is védje meg. A javaslatot elfogadják. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 178
A Dszihad felszabadítja a nemrég Omnius által leigázott Tyndallt. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 177
Omnius erõi megtámadják az Anbus IV Szövetségen kívüli bolygót, de a Dzsihad Hadserege megvédi a bolygót.
Újabb sikertelen merényletkísérlet Serena ellen.
Marha csatlakozik Szelim csapatához.
Norma kidolgozza a térhajlítás elméletét.
Vergyl Tantor halála.
Jool Noret képességfejlesztõ algoritmusokat programoz Chiroxba. A robot így az edzések során Jool képességeivel együtt fejlõdik.
Zon Noret halála. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 176
Erasmus tanítani kezdi Gilbertus Albanst a magas szintű, logikus gépi gondolkodásra, hogy bebizonyítsa a Corrin-Omniusnak az emberek képességeinek fejleszthetõségét.
Kwyna kogitátor megszünteti létezését. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 175
Vorian elhelyez egy hamis adatokkal átprogramozott Omnius frissítést a Föld mellett sodródó frissítõhajón, és útjára indítja azt. Trükkje következtében számos összehangolt világ Omniusa súlyos működési zavart szenved.
Az Army of the Jihad Hekaté segítségével felszabadítja az Ixet Omnius uralma alól.
Szelim feleségül veszi Marhát. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 174
Chamal feleségül megy Rafelhez.
Vorian beleszeret Leronica Tergietbe.
Megszületik Xavier és Octa lánya, Wandra Harkonnen.
Erasmus rájön Vorian trükkjére, és elpusztítja a hibás Omnius frissítést.
Norma elkészíti a Poritrinen a térhajlító űrhajó prototípusát. Niko Bludd és Tio Holtzman kitoloncolják Normát a bolygóról. A Poritrinen rabszolgafelkelés tör ki. Ishmael és Zenszuni követõi Norma kipróbálatlan hajójával az Arrakisra menekülnek a mészárlás elõl – az elsõ térhajlításos űrutazás.
Tio Holtzman halála.
A poritrini felkelést leverik.
Dharta és Szelim halála.
Norma elpusztítja Xerxészt.
Jool Noret engedélyével Chirox tanítani kezdi a ginazi zsoldosnövendékeket a szabadkézi harcra.
A Tlulaxon felépül Bandalong szent városa. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 173
Szelim és Marha fia, El’hiim születése.
Agamemnón, Dante, Júnó és számos neo-kimek fellázad Omnius uralma ellen, és elfoglalja a Bela Tegeusét.
Jafar számkivetett csoportja befogadja a poritrini Zenszuni menekülteket.
Leronica feleségül megy Kalem Vazzhoz.
Megszületnek Vorian és Leronica ikerfiai, Estes és Kagin.
Norma Cenva és Aurelius Venport hajógyárat épít a Kolharon térhajlító hajók gyártására.
Megszületik Zufa Cenva és Iblis Ginjo lánya, Ticia Cenva.
Agamemnónék neo-kimek hadsereget állítanak fel a Bela Tegeuse lakosságából, és háborút indítanak Omnius ellen. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 172
Megszületik Norma és Aurelius fia, Adrien Venport. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 166
Manion és Livia Butler halála. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 165
Kalem Vazz halála. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
 • L.e. 164
Aurelius Venport a Dzsihad rendelkezésére bocsátja a térhajlító technológiát és a kolhari hajógyárat.
Vidad és társai béketárgyalást indítványoznak a Szövetség és Omnius között. A háborúban megfáradt emberek Serena és Iblis tiltakozása ellenére békét akarnak. Serena a Corrinra utazik látszólag béketárgyalásra, a valóságban azonban mártírhalált halni. Addig provokálja Omnius, míg az ki nem végzi. Serena mártírhalála hatására a Dzsihad újult erõvel lángol fel.
Zufa Cenva ellenségnek véli Hekatét, és elpusztítja. Hekatéval együtt hal meg Zufa és Aurelius Venport is.
Jool Noret halála.
Xavier Harkonnen felfedezi, hogy Iblis Ginjo és a tlulaxiak évek óta embereket rabolnak nagy tömegben néhány bolygóról, és a szerveiket a Dzsihad katonáinak szervpótlására használják. Xavier értesíti Voriant a felfedezésrõl, majd megöli Iblist és önmagát.
A lázadó Titánok elfoglalják a Richesét.
Ishmael és Marha összeházasodnak. (A Dűne: A gépirtó hadjárat)
A tlulaxi szervbotránnyal kapcsolatban a teljes igazság nem kerül nyilvánosságra, ezért a történelem Iblisre hõsként, Xavierre pedig árulóként fog emlékezni. Wandra a bemocskolt Harkonnen név helyett felveszi a Butler családnevet.
Camie Boro lesz a Grand Patriarch. (A Dűne: A corrini csata)
 • L.e. 154
Camie Boro átadja a Grand Patriarch címet Tambir Borónak. (A Dűne: A corrini csata)
 • L.e. 153
Yorek Thurr, aki a Grand Patriarch címre vágyott, megrendezi saját „halálát”, és a gondolkodó gépekhez szökik. (A Dűne: A corrini csata)
 • L.e. 152
Xander Boro-Ginjo (Rellon Boro fia) születése. (A Dűne: A corrini csata)
 • L.e. 150
A Dzsihad serege felszabadítja a Parmentiert.
Quentin Vigar feleségül veszi Wandrát, és a Butler-család iránti tiszteletbõl maga is felveszi a Butler családnevet. (A Dűne: A corrini csata)
 • kb. L.e. 148
Mohandas Suk születése. (A Dűne: A corrini csata)
 • L.e. 145
Quentin és Wandra fia, Faykan Butler születése. (A Dűne: A corrini csata)
 • L.e. 138
Quentin és Wandra fia, Rikov Butler születése. (A Dűne: A corrini csata)
 • L.e. 137
Raquella Berto-Anirul (Vorian Atreides és Karida Julan unokája) születése. (A Dűne: A corrini csata)
 • L.e. 133
Jimbay Whit születése. (A Dűne: A corrini csata)
 • L.e. 132
Jessica Boro (Xander Boro-Ginjo lánya) születése.
 • L.e. 129
Borys kardmester Omnius fogságába esik egy ulardai ütközet során. (A Dűne: A corrini csata)
 • L.e. 126
Quentin és Wandra fia, Abulurd Butler születése. (A Dűne: A corrini csata)
 • L.e. 123
A gondolkodó gépek megpróbálják visszafoglalni az Ixet, de nem járnak sikerrel. (A Dűne: A corrini csata)
 • L.e. 120
Rikov Butler feleségül veszi Kohe Tantort.
 • L.e. 119
Rikov Butler és Kohe Tantor lánya, Rayna Butler születése. (A Dűne: A corrini csata)
 • L.e. 115
Helmina Berto-Anirul (Vorian Atreides és Karida Julan lánya) halála. (A Dűne: A corrini csata)
 • L.e. 110
Xander Boro-Ginjo Grand Patriarch lesz. Camie Boro halála.
 • L.e. 108
Vorian felfedi Abulurd elõtt Xavier igazi szerepét a tlulaxi szervbotrány leleplezésében.
A Dzsihad serege felszabadítja a Honrut.
Omnius megfertõzi a Szövetségi Bolygókat egy génsebészetileg elõállított vírussal, melynek hatására emberek milliárdja hal meg rövid idõn belül.
Chirox kardmesterré avatja Istian Gosst.
A Titánok a Hessrára menekülnek Omnius erõsödõ támadásai elõl, és megölik a kogitátorokat.
Rikov Butler és Kohe Tantor meghal.
Rayna Butler elindít Serena Kultusza névvel egy fanatikus mozgalmat, mely hamarosan Szövetség-szerte pusztítja az elektronikus és mechanikus gépeket.
Raquella felfedezi, hogy a melanzs védelmet biztosíthat a vírusfertõzés ellen. A felfedezés nyomán fűszervadászok kezdenek özönleni az Arrakisra, a VenKee pedig fokozza a fűszerkereskedelmet.
Az El'hiim vezette Zenszunik a VenKee-vel folytatott kereskedelem során egyre közelebb költöznek Arrakis Cityhez, és életmódjuk egyre kényelmesebbé válik.
A rossaki varázslónõk Ticia Cenva vezetésével elkezdik begyűjteni a vírus által veszélyeztetett emberiség vérvonalainak genetikai anyagát.
Abulurd Butler felveszi a Harkonnen nevet.
A Corrin-Omnius összevonja a gondolkodó gépek teljes űrhajóflottáját, és elsöprõ támadást indít a vírus elleni küzdelemmel foglakozó Nemesek Szövetsége ellen.
Leronica Tergiet halála.
A Nemesek Szövetsége térhajlító hajóflottát küld a védtelenül hagyott Összehangolt Világok ellen, és a Corrin kivételével mindet nukleáris tűzbe borítja.
A Great Purge hírére a Corrin-Omnius visszahívja a robotflottát a bolygó védelmére. Az Army of the Jihad áthatolhatatlan blokáddal veszi körül a Corrint, tétlenségre kárhoztatva a megmaradt gondolkodó gépeket. A Dzsihadot hivatalosan befejezettnek nyilvánítják. A vírusfertõzés lassan kiég a Szövetségi Bolygókon. (A Dűne: A corrini csata)
 • L.e. 107
Raquella és Mohandas létrehozza a Humanities Medical Commissiont. (A Dűne: A corrini csata)
 • L.e. 103
Quentin Butler leszerel. Jimmak Tero születése. (A Dűne: A corrini csata)
 • L.e. 100
Faykan Butler feleségül veszi Jessica Borót.
 • L.e. 93
Faykan Butler lesz az Interim Viceroy. Istian Goss kardmester-oktató lesz a Ginazon. (A Dűne: A corrini csata)
 • L.e. 88
Rabszolgakereskedõk kezdik zaklatni az arrakisi Zenszuni településeket.
Quentin Butler a Titánok fogságába esik.
Norma Cenva rájön, hogy a térhajlító hajókat a melanzs által indukált jövõbelátással biztonságosan lehet navigálni.
Mutálódott Omnius-vírus okozta járvány tör ki a Rossakon. Raquella és Mohandas a Rossakra megy, hogy megfékezze a Rossak Epidemic-et. Raquella megkapja a vírusfertõzést.
A Cult of Serena támogatásával Faykan Butler Interim Viceroy-ból Viceroy-já nevezi ki magát, és beiktat egy törvényt, mely megtiltja az emberi elme mintájára működõ gépek gyártását.
Yorek Thurr megöli Xander Boro-Ginjót.
A Serena Kultusza a Salusa Seconduson is géprombolásba kezd, melynek Vidad is áldozatul esik.
Abulurd megöli Yorek Thurrt. Raquella meggyógyult a fertõzésbõl.
Ticia Cenva öngyilkos lesz.
Vorian és Quentin megöli Júnót, Agamemnónt és Dantét.
Quentin Butler halála. Chirox pusztulása.
A Nemesek Szövetsége végsõ támadást indít a Corrin ellen. Omnius a bolygó rabszolgáiból kordont von a Corrin köré, hogy ezzel tartóztassa fel a támadókat. A
Az Emberiség Hadseregének főbasharja, Vorian a morális dilemma ellenére elindítja a támadást, melyet Abulurd megpróbál szabotálni. A Corrin-Omnius az űrbe sugároz magáról egy kópiát. A corrini csata során az emberiség elpusztítja Omnius utolsó manifesztációit és a gondolkodó gépek maradékát.
Gilbertus Albans megmenti Erasmus agyát a gépirtástól.
Adrien Venport megalapítja a Térhajlító Szállító Társaságot, melynek térhajlító hajóit Norma mintájára dolgozó navigátorok irányítják.
Faykan Butler saját személyében egyesíti a főpátriárka és az alkirály címeket, és a corrini csata emlékére a Faykan Corrino nevet felvéve az emberiség császára lesz.
Abulurdot gyáva viselkedése miatt Vorian javaslatára száműzik. Abulurd a Lankiveilen telepszik le, és átadja a következõ Harkonnen-generációnak a Vorian Atreides ellen érzett gyűlöletét, mely a két ház közt ellenségeskedést szül a jövõben.
Raquella a vírus által megtizedelt rossaki varázslónõk vezetõjévé válik. A rend, mely késõbb felveszi a Bene Gesserit nevet, az emberiség genetikai öröksége megõrzésének szenteli munkáját.
Ishmael és a rabszolgakereskedõk által zaklatott Zenszunik egy csoportja az Arrakis mély sivatagába költözik. A zord élethez alkalmazkodó Zenszuni Vándorokból az évszázadok során kialakul a fremen nép (Free Men of Arrakis).
El’hiim és követõi lassan beolvadnak a bolygó Északi-sarkának városlakóiba. (A Dűne: A corrini csata)
 • L.e. 88 után
A Serena Kultusza vezetésével a fanatikus géprombolás hullámokban söpör végig a lakott bolygókon, elpusztítva a gépi technológia legnagyobb részét, és ezzel együtt a történelmi dokumentumok zömét is. Csupán az Ixen és a Richesén marad fenn a magasan fejlett gépek gyártásán alapuló kultúra. (A Dűne: A corrini csata)
 • L.e. 87
Az utolsó neo-kimekek pusztulása. (A Dűne: A corrini csata)
 • ???
Dr. Mohandas Suk megalapítja a Suk Orvosi Egyetemet. (A Dűne: A corrini csata)
 • ???
A Bene Gesserit Raquella Berto-Anirul vezetésével létrehozza Anyaiskoláját a Wallach IX-en. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • ???
A Bene Gesserit Fõtisztelendõ Anya titkos egyezséget köt a zsidósággal. (A Dűne Káptalanház)
 • ???
Gilbertus Albans megalapítja a Mentátok rendjét, hogy továbbadja a számítógépek nélkül maradt emberiségnek a gépi logikán alapuló gondolkodás ismeretét. (A Dűne Káptalanház)
 • L.sz. 1 = kb. i.sz. 13000
A Foldspace Shipping Company felveszi az Űrliga nevet, és monopolizálja az űrutazást, űrszállítást és a bolygóközi bankműveleteket. A Liga szerinti idõszámítás kezdete.
 • ???
Aláírják a Nagy Egyezményt, melynek értelmében a Nagy Házak együttes erõvel elpusztíthatják azt, aki atomfegyvert vet be emberek ellen. (A Dűne)
 • ???
Az Ökumenikus Fordítók Bizottsága elkészíti a Régi Földön az Orániai Katolikus Bibliát. (A Dűne)
 • ???
A Salusa Secundus ökológiáját elpusztítja egy atomkatasztrófa. III. Hassik a Kaitainra költözteti a Császári Udvart. A Salusa Secundusból Császári Börtönbolygó lesz. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • ???
A Rossakon egy Bene Gesserit nõvér felfedez egy növényt, melynek fogyasztása lehetõvé teszi a Sayyadinák tudati egyesülését. Ettõl kezdve a fremenekhez kerülõ nõvérek (Sayyadinák) a Zenszuni történelmet nem a szájhagyomány, hanem az emlékek tudati egyesülés révén történõ átadásával õrzik meg. (A Dűne)
 • kb. L.sz. 9175
Az Atreides-ház és a Vernius-ház részt vesz a Beakkal felszabadításában. (A Dűne: A Corrino-ház)
 • L.sz. 9843
II. Vutier Corrino fia, Fondil születése. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 9997
Barbara Mutelli születése. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 9999
III. Fondil fia, Elrood születése. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10018
III. Fondil halála. IX. Elrood kerül a császári trónra. Elrood uralkodása alatt az Ix gazdasági gyõzelmet arat a Richese felett, mely a Richese-ház politikai és gazdasági hanyatlásához vezet. Elrood és Barbara Mutelli lánya, Wensicia születése. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10019
Elrood feleségül veszi Barbara Mutellit. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10020
Elrood és Barbara fia, Elliott születése. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10021
Elrood meggyilkolja Elliottot. A gyilkosságot követõen Barbara megõrül. Elrood többször teherbe ejti, az embriókat eltávolíttatja feleségébõl, és megõrzi azokat dinasztája jövõjének biztosítása érdekében. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10024
Yvette Hagal születése. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10026
Barbara Mutelli halála. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10036
Elrood feleségül veszi Yvette Hagalt. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10050
Alexandra Ecaz születése. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10070
Elrood és Yvette lánya, Edwina születése. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • kb. L.sz. 10070
A Missionaria Protectiván dolgozó Bene Gesserit nõvérek egy csoportja eltűnik az Arrakison, utolsóként Ramallo Tisztelendõ Anya. (A Dűne: A Harkonnen-ház)
 • L.sz. 10071
Habla születése. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10075
Yvette Hagal halála. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10079
Elrood feleségül veszi Alexandra Ecazt. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10082
Wellington Yueh születése. (A Dűne)
 • L.sz. 10090
Ilban Richese és Edwina Corrino házassága. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10092
Elrood és Alexandra fia, Fafnir Corrino születése. Wanna Marcus születése. (A Dűne: Az Atreides-ház, A Dűne)
 • L.sz. 10095
Ilban Richese és Edwina lánya, Helena Richese születése. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10098
Alexandra Ecaz eltűnik. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10100
Elrood feleségül veszi Hablát. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10110
Vladimir Harkonnen születése. (A Dűne)
 • L.sz. 10112
Wellington Yueh diplomát szerez a Suk Egyetemen. (A Dűne)
 • L.sz. 10114
A Richese-háztól elveszik az Arrakis feletti hűbérúri jogot.
Dmitri Harkonnen lesz az Arrakis sziridár-kormányzója.
A Paulus Atreides és Helena Richese közötti politikai házasság révén a Richese-ház visszanyeri presztizse egy részét. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10118
Hasimir Fenring (a Kwisatz Haderach-terv majdnem sikerült egyede) születése. Tizenkilenc évnyi terméketlen házasság után Elrood beülteti a Barbara Mutellibõl származó embriók egyikét Hablába. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10119
Habla megszüli Elrood és Barbara gyermekét, Shaddam Corrinót. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10123
Edwina Corrino halála. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • kb. L.sz. 10130
Az ecazi felkelés kitörése. Dominic Vernius és Paulus Atreides Elrood oldalán harcolnak a lázadók ellen. A felkelést leverik. Elrood és ágyasa, Shando Balut törvénytelen gyermekének születése. A gyermeket Tyros Reffa néven a Taligari-ház adoptálja. (A Dűne: Az Atreides-ház, A Dűne: A Corrino-ház)
 • L.sz. 10132
Abulurd Harkonnen elsõ fia, Glossu Rabban születése. Habla halála. (A Dűne, A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10136
C’tair és D’murr Pilru születése. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10138
Dominic Vernius és Shando Balut házassága. Fenring és Shaddam megölik Fafnirt, a trónörököst. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10140
Leto Atreides születése. (A Dűne)
 • L.sz. 10145
Gurney Halleck születése. (A Dűne: A Harkonnen-ház)
 • L.sz. 10146
Duncan Idaho születése.
Dmitri Harkonnen halála.
Az Arrakis kormányzói posztjára fia, Abulurd Harkonnen kerül. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10149
Bheth Halleck születése. (A Dűne: A Harkonnen-ház)
 • L.sz. 10153
Vladimir Harkonnen átveszi féltestvére, Abulurd posztját az Arrakis élén. Abulurd visszavonul a Lankiveilre.
Elrood az Arrakisra helyezi Pardot Kynes planetológust.
Glossu Rabban megöli Duncan Idaho szüleit.
Shaddam és Fenring megmérgezik Elroodot egy lassan ható méreggel.
Leto az Ixre megy tanulni. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10154
Az Elrooddal kötött titkos egyezség értelmében a Bene Tleilax átveszi a hatalmat az Ix felett.
Hidar Fen Ajidica elindítja az Ixen a szigorúan titkos Amal-tervet, melynek célja a mesterséges melanzs elõállítása. Leto, Rhombur Vernius és Kailea Vernius a Caladanra menekülnek.
Dominic és Shando Vernius renegátok lesznek.
Kynes irányításával a fremenek megkezdik az Arrakis termõvé alakítását.
Duncan az Atreidesek szolgálatába áll.
D’murr navigátor lesz.
Paulus halála.
Leto lesz az Atreides-ház feje.
A Kwisatz Haderach-terv keretében megszületik Gaius Helen Mohiam és Vladimir Harkonnen lánya, Jessica.
Liet-Kynes születése. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10156
Elrood halála.
A richesei Tenu Chobyn feltalálja a nem-mezõt, de csak Vladimir Harkonnennel osztja meg találmányát.
A Giedi Prime-on nem-gömböt építenek.
Chobyn meggyilkolása.
Vladimir Harkonnen sikertelenül próbál háborút kirobbantani az Atreidesek és a Bene Tleilax között.
IV. Shaddam Császár lesz. Shaddam feleségül veszi Anirul Sadow Tonkint.
Fenring feleségül veszi Margot Rashino-Zeát.
Shaddam az Arrakisra rendeli Fenringet.
Dominic Vernius és emberei elrejtõznek az Arrakison. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • ???
Dominic Vernius támadást indít az Ixet irányító tleilaxiak ellen. A rendfenntartó császári sardaukarok visszaverik a támadást. Az ixi hatalomátvétel miatt eltűnnek az ixi technológa termékei az Impérium piacáról, melynek hatására a Richese gazdasága átmenetileg fellendül. (A Dűne: A Harkonnen-ház)
 • L.sz. 10161
A tleilaxiak újra beindítják az ixi gazdaságot. Az ixi termékek visszakerülése a galaktikus piacra a Richese gazdaságának ismételt hanyatlásához vezet. (A Dűne: A Harkonnen-ház)
 • L.sz. 10162
Irulan Corrino születése. (A Dűne: A Harkonnen-ház)
 • L.sz. 10164
Chalice Corrino születése. (A Dűne: A Harkonnen-ház)
 • L.sz. 10166
Wensicia Corrino (Shaddam lánya) születése.
A grummani Moritani-ház háborút indít az Ecaz-ház ellen. Duncan megkezdi tanulmányait a Ginazon, hogy kardmester legyen. Leto ágyasává fogadja Kaileát. (A Dűne: A Harkonnen-ház)
 • L.sz. 10168
Leto és Kailea fia, Victor születése. (A Dűne: A Harkonnen-ház)
 • L.sz. 10170
Gurney Halleck a Harkonnenek rabszolgája lesz. (A Dűne: A Harkonnen-ház)
 • L.sz. 10171
Leto komoly népszerűségre tesz szert a Landsraadban a Moritani-Ecaz konfliktus elhárítására tett erõfeszítéseivel.
A Bene Gesserit Letonak „ajándékozza” Jessicát azzal a titkos céllal, hogy Jessica leánygyermeket szüljön Letotól – ez a lány lenne majdan a Kwisatz Haderach anyja. (A Dűne: A Harkonnen-ház)
 • L.sz. 10173
Rabban megöleti Gurney szüleit.
Gaius Helen Mohiam egy buddiszlám szerzetes álcájában potencianövelõ szert ad Abulurdnak és feleségének, hogy újabb fiuk születhessen – ez a fiú lenne majdan a Kwisatz Haderach apja.
Gurney megszökik a Harkonnen rabszolgaságból. (A Dűne: A Harkonnen-ház)
 • L.sz. 10174
Abulurd Harkonnen második fia, Feyd-Rautha Harkonnen születése. Abulurd megtagadja a Harkonnen nevet. Bosszúból Vladimir Harkonnen elraboltatja Feyd-Rauthát, és adoptálja Abulurd mindkét fiát.
Duncant kardmesterré avatják.
Fenring sardaukarjai elpusztítják Dominic Verniust és bázisát.
Gurney az Atreides-ház szolgálatába áll.
A Grumman megtámadja a Ginazt.
Kailea megpróbálja megölni Letot, mivel az politikai okokból nem hajlandó feleségül venni; a sikertelen merénylet Victor halálát és Rhombur súlyos sérülését okozza. Kailea öngyilkos lesz.
Rabban megöli Abulurdot.
Dr. Wellington Yueh a Caladanra érkezik, hogy kiborgot csináljon az összeroncsolódott Rhomburból.
Pardot Kynes meghal, munkáját Liet-Kynes veszi át.
Ajidica jelenti a Császárnak, hogy kifejlesztette a szintetikus fűszert.
Liet-Kynes és Faroula lánya, Csani születése.
Az Amal-tervet vezetõ Hidar Fen Ajidica titokban saját birodalmat akar kiépíteni a szintetikus melanzs birtokában. Hatalmának megalapozására Arctáncoltatók százait küldi az Impérium határain túlra. (A Dűne: A Harkonnen-ház), (A Dűne: A Corrino-ház)
 • L.sz. 10175
Yueh kiborgot csinál Rhomburból.
Ajidica teszteli az amal legújabb változatát, az ajidamalt, és úgy találja, hogy az rendelkezik a melanzs összes elõnyös tulajdonságával. Az ajidamal-gyártás módszerének birtokában Ajidica elõkészíti saját szökését az Ixrõl.
A szintetikus fűszeren alapuló monopóliuma biztosítása érdekében Shaddam meghirdeti a nagy fűszerháborút, melynek titkos célja az Impérium fűszerraktárainak kiürítése és az Arrakis mint természetes fűszerforrás felszámolása.
Shaddam kivégzi Tyros Reffát. ,
D’murr Pilru halála.
Leto Atreides hadserege felszabadítja az Ixet a tleilaxi uralom alõl.
C’tair Pilru halála.
Ajidica belehal az ajidamal mellékhatásaiba. Az Amal-terv kudarca véget vet a Császár Nagy Fűszerháborújának. Rhombur Vernius személyében a Vernius-ház visszakerül az Ix élére.
Jessica a Bene Gesserit parancsa (a Kwisatz Haderach-terv) ellenére fiúgyermeket szül Letonak: Paul Atreides születése.
Anirul halála. (A Dűne: A Corrino-ház)
 • L.sz. 10181
Geoff fia, Kaleff születése. (A Dűne)
 • L.sz. 10182
Wensicia Corrino (Elrood lánya) halála. (A Dűne: Az Atreides-ház)
 • L.sz. 10183
Jamis fia, Orlop születése. (A Dűne)
 • ???
Leto Atreides fegyvermesterei kiképeznek egy kicsiny, sardaukar-szintű haderõt, mely miatt a Császár veszélyeztetve érzi hatalmát. (A Dűne)
 • L.sz. 10190-10191
A Császár az Arrakisra költözteti az Atreides-házat, hogy ott a Harkonneneket felhasználva elpusztíthassa õket. (A Dűne)
 • L.sz. 10191
Az Atreides-haderõt elpusztítja egy közös sardaukar-Harkonnen támadás. Leto fogságba esik, majd meghal.
Wellington Yueh halála.
Paul és Jessica a sivatagba menekül, ahol a fremenek befogadják õket.
Duncan Idaho meghal.
Liet-Kynes meghal.
Megszületik Leto és Jessica lánya, Alia Atreides.
Paul Muad-Dib nyomán új vallás terjed el a fremenek között. Paul félelmetes sivatagi haderõt épít fel a vallásos-fanatikus fremenekbõl.
Paul és Csani egymásba szeretnek. Paulban feléled a Kwisatz Haderach: látja a férfi vérvonalon õseinek múltbéli emlékeit, látja a jövõt és a jelent más helyen. (A Dűne)
 • L.sz. 10193
Paul megszilárdítja hatalmát a Dűne és a fűszer felett. Fremenjei segítségével legyõzi a császári és a Harkonnen haderõt, sarokba szorítja a Ligát és a Landsraad Nagy Házait.
Vladimir Harkonnen, Glossu Rabban, Feyd-Rautha Harkonnen és Thufir Hawat halála. IV. Shaddam átadja a császári trónt Paul Atreidesnek, és visszavonul a Salusa Secundusra, melynek klímáját megszelídítik.
Paul feleségül veszi Irulant, Csani az ágyasa lesz. Császári pénzügyi támogatással gyorsult ütemben folytatják az Arrakis termõvé tételét.
Paul akarata ellenére megkezdõdik a Fremen Dzsihad, mely során a fremen hadak elözönlik az Impériumot, hogy Paul uralma alá hajtsák az engedetlen Házakat, és elterjesszék saját vallásukat. (A Dűne)
 • L.sz. 10198
Farad’n Corrino születése. (A Dűne gyermekei)
 • L.sz. 10206
A Fremen Dzsihad véget ér.
A Bene Gesserit, a Liga és a Bene Tleilax összeesküvése Paul ellen néhány fremen támogatásával.
A tleilaxiak egy Duncan Idaho-gholát (Haytot) ajándékoznak Paulnak. (A Dűne messiása)
 • L.sz. 10207
Csani megszüli Paul gyermekeit, II. Letót és Ghanimát, majd meghal. Az összeesküvés sikertelen.
Hayt visszanyeri halála elõtti emlékeit, és – mint Duncan Idaho – Alia férje lesz.
Paul eltűnik a sivatagban. Alia régens lesz.
Gaius Helen Mohiam kivégzése. (A Dűne messiása)
 • L.sz. 10212
IV. Shaddam halála. (A Dűne)
 • L.sz. 10216
Paul mint Prédikátor ismét felbukkan.
Wensicia Corrino sikertelen merényletkísérlete Leto és Ghanima ellen. Leto szimbiózisba lép a homoksügérekkel, testének metamorfózisa több évezredes életet biztosít neki. (A Dűne gyermekei)
 • L.sz. 10217
A Duncan Idaho-ghola halála. Paul halála. Alia halála.
Leto elfoglalja az Impérium trónját, és elindítja az emberiséget jövõvízióján, az Arany Ösvényen. Farad’n és Ghanima génjeinek keresztezésével saját kezébe veszi a Bene Gesserit embernemesítõ programját. Leto a fűszer feletti hatalma révén az elkövetkezõ 3500 év során békét és nyugalmat kényszerít az emberiségre. (A Dűne gyermekei), (A Dűne istencsászára)
 • L.sz. 10225
Hasimir Fenring halála. (A Dűne)
 • L.sz. 10256
Lady Jessica halála. (A Dűne)
 • kb. L.sz. 10400
Kipusztulnak a homoksügérek és a homokférgek az Arrakison. (A Dűne gyermekei)
 • ???
A fokozatos terjeszkedés révén Leto birodalma multigalaktikussá válik. (A Dűne istencsászára)
 • ???
Az ixiek gépi civilizációjuk terjesztésével létrehoznak egy gazdasági-technológiai föderációt, melynek központja az Ixi Mag. (A Dűne istencsászára)
 • L.sz. 12333
Leto kivégeztet kilenc történészt. (A Dűne istencsászára)
 • ???
Leto hallgatólagos jóváhagyásával az ixiek immár nem tartják magukat A Dűne: A Dűne: A Butleri dzsihad elõírásaihoz: titokban újra gyártanak számítógépeket. (A Dűne istencsászára)
 • L.sz. 13607
Leto embernemesítõ programjának fontos állomása, Moneo születése. Moneo lánya, Siona, és az õ utódai a jövõbelátók számára láthatatlanok lesznek. (A Dűne istencsászára)
 • ???
Az ixiek újra feltalálják a nem-mezõt, nem ismerve a richesei Chobyn hasonló munkásságát.
Megépül az Arrakison lévõ Dar-es-Balatban Leto nem-kamrája. (A Dűne istencsászára)
 • ???
II. Leto felszámolja a Bene Gesserit Mentát-iskoláját a Wallach IX-en. (A Dűne Káptalanház)
 • L.sz. 13699
Az ixiek egy nem-kamrában létrehozzák Hwi Noree-t. (A Dűne istencsászára)
 • L.sz. 13725
Siona Ibn Fuad al-Seyefa Atreides és egy Duncan Idaho-ghola megölik II. Letot. A Leto bõrébõl kiszabaduló homoksügérek elkezdik megkötni vizet az Arrakison, mely a bolygó újbóli elsivatagosodásához vezet. Leto birodalmának egy részét hadserege, a Halszólítók öröklik. (A Dűne istencsászára)
 • kb. L.sz. 13800
A Bene Gesserit a Káptalanház Bolygójára helyezik székhelyét. (A Dűne eretnekei)
 • kb. L.sz. 14000
Az Arrakis újra sivatagos. A bolygót ismételten uraló homokférgekben szétszórva ott van Leto némaságra kárhoztatott tudata, biztosítva az Arany Ösvény folytonosságát. (A Dűne istencsászára)
 • ???
Az ixiek feltalálják a navigációs gépeket, melyek megtörik a Liga űrhajózási monopóliumát. (A Dűne eretnekei)
 • ???
Az Ínséges Idõk alatt a rohamosan növekvõ népességű Impériumon erõszakhullámok csapnak át, majd a társadalmi feszültségtõl hajtva bekövetkezik a Szétszóródás, mely során az emberiség nem-hajók fedélzetén hatalmas területeken árad szét az univerzumban. (A Dűne istencsászára)
 • ???
Leto egykori birodalma (a Régi Birodalom) területén a bolygókormányok egy laza gazdasági föderációban működnek tovább, melyet részben a KHAFT, részben a Bene Gesserit fog össze.
A Régi Birodalom egy részét a Halszólító Tanács irányítja. (A Dűne Káptalanház)
 • ???
A Szétszóródásban a Halszólító demokrácia fokozatosan önkényuralomba csap át. Halszólító bürokratákból és szélsõséges Tisztelendõ Anyákból létrejönnek a Tisztelet Matrónái. (A Dűne Káptalanház)
 • ???
A Szétszóródás területeirõl az emberek egy része újabb és újabb hullámokban még távolabbi, ismeretlen területekre vándorol nem-hajókkal. (A Dűne eretnekei)
 • ???
A Bene Tleilax kidolgozza a melanzs mesterséges elõállításának módszerét. (A Dűne eretnekei)
 • ???
Felfedezik Dar-es-Balatban Leto nem-kamráját és feljegyzéseit. (A Dűne istencsászára)
 • L.sz. 14929
Miles Teg születése. (A Dűne eretnekei)
 • L.sz. 14932
Sabine Teg születése. (A Dűne eretnekei)
 • ???
A Szétszóródásban a Sokarcú Ellenség pusztító támadást indít a Tisztelet Matrónái ellen. A Tisztelet Matrónái a Régi Birodalom területére kénytelenek menekülni a futarok és kezelõik elõl. (A Dűne Káptalanház)
 • kb. L.sz. 15120
A Tisztelet Matrónáinak a Régi Birodalomba visszamenekülõ csoportja támaszpontot hoz létre a Gammun. (A Dűne eretnekei)
 • ???
A Tisztelet Matrónái egyre több bolygót hajtanak uralmuk alá, miközben a KHAFT által fenntartott laza gazdasági föderáció lassan szétesik. (A Dűne Káptalanház)
 • L.sz. 15213
A Tleilaxon világra jön a Bene Gesserit gholatervének 12. Duncan Idaho-gholája. (A Dűne eretnekei)
 • L.sz. 15214
Sheeana Brugh születése a Rakison. (A Dűne eretnekei)
 • L.sz. 15222
Sheeana rájön, hogy képes irányítani a rakisi homokférgeket. (A Dűne eretnekei)
 • L.sz. 15225
Évezredes várakozás után a Bene Tleilax nekikezd, hogy a hamis hitet valló emberiséget uralma alá hajtsa és a tleilaxiak Nagy Hitére térítse. (A Dűne eretnekei)
 • L.sz. 15229
A Bene Gesserit rákényszeríti a Tisztelet Matrónáit a rakisi élet elpusztítására. Kipusztulnak a rakisi homokférgek, és ezzel az emberiség megszabadul a jövõjét gúzsba kötõ és irányító Leto szétszórt tudatától.
Miles Teg meghal.
Murbella, egy Tisztelet Matrónája csatlakozik a Bene Gesserithez.
Darwi Odrade Fõtisztelendõ Anya vezetésével a Nõvérek megmentenek egy férget a Rakisról, és a Káptalanház Bolygójára viszik. :A Tisztelet Matrónái elpusztítják a Bene Tleilax összes bolygóját.
A Bene Gesserit megmenti és elrejti az utolsó tleilaxi Mestert, Scytale-t. (A Dűne eretnekei), (A Dűne Káptalanház)
 • L.sz. 15230
Megszületik Miles Teg gholája.
A megmentett homokféregbõl származó homoksügérek elkezdik elsivatagosítani a Káptalanház Bolygóját.
A Bene Gesserit új Szétszóródást indít el Nõvéreket és homoksügéreket szórva szét az univerzumban.
A Tisztelet Matrónái elfoglalják az Elágazást, majd pusztítani kezdik a Bene Gesserit bolygóit, a Káptalanházat keresve. (A Dűne Káptalanház)
 • L.sz. 15240
Megjelennek a Káptalanház Bolygóján a homokférgek.
A Bene Gesserit megtámadja a Tisztelet Matrónáinak fõhadiszállását.
Darwi Odrade halála.
Murbella lesz az új Fõtisztelendõ Anya és egyben a Hatalmas Tisztelet Matrónája is. Murbella megkezdi a Tisztelet Matrónáinak észrevétlen átalakítását Bene Gesseritté.
Duncan, Sheeana, Scytale, Teg, néhány Bene Gesserit és néhány zsidó nem-hajóval megszöknek a Káptalanházról és eltűnnek az univerzumban. (A Dűne Káptalanház)
 • L.sz. 20217
Gaus Andaud szónoklata II. Leto trónralépésének 10000. évfordulóján. (A Dűne eretnekei)

Magyarázatok:

 1. . Az L. e. rövidítés Liga elöttöt, az L. sz. Liga szerintet jelent.
 2. .  ??? jelzi történés! sorrendbe szedve azokat az eseményeket, melyeknek a pontos dátuma nem ismert. Ezek mindig abba az intervallumba esnek, melyet az elöttük és utánuk legközelebb található dátum határol. A késöbb bövülö kronológiában ezen események akár dátumot is kaphatnak, és esetenként elöfordulhat, hogy sorrendjük megváltozik az elkövetkezö regények által közölt pontosítások függvényében.
 3. .() jelzi, hogy az adott eseményre melyik regényben található hivatkozás.
 4. . Egy dátum alatt néhol sorkihagyással több eseményt is említek. Ezek értelemszerüen ugyanabban az évben történnek a leírás sorrendjében követve egymást.

Összeállította: Dr. Torkos Attila, 1999-2004.01.21.