Szerkesztő:Beginner 25/Terv

A tervezés az a ciklikus, interaktív folyamat, amelyben egy termék elkészítési, megvalósítási leírása, egy terv elkészül.

A tervezési folyamat egy komplex probléma megoldási folyamat, amely egy tényhelyzetből indul ki, és elképzelt célállapotot kíván elérni. A tervezési folyamat a tényhelyzet és a célállapot közötti különbséget optimális módon hidalja át.

A tervezési folyamatSzerkesztés

A tervezési folyamat a következő állításokkal jellemezhető:

 • A cél eléréséhez többféle út, illetve lehetőség létezik, amelyeket fel kell kutatni és meg kell vizsgálni;
 • Az előzetesen megadott céltényezők értelmében optimális megoldást kell meghatározni;
 • A megoldási folyamat - a probléma bonyolultságának megfelelően - több párhuzamos és soros tervezési lépésből áll;
 • A tervezési- és megvalósítási folyamtból származó kockázatokat minimalizálni kell;
 • A tervezéséi lépéseket ésszerűen kell kialakítani és koordinálni kell.

A tervezési eljárásSzerkesztés

A tervezési eljárás, különösen a nagy, bonyolult tervek estében célszerű kisebb, jól körülhatárolt részekre bontani.

 • Céltervezés

A céltevezésnél az eléredő célokat, a tervezés startégiáját kell meghatározni

 • Koncepciótervezés

A koncepciótervezés a tervek részekre bontását, a kapcsolatok, függőségek meghatározását, valamint a vezetés, koordináció meghatározása

 • Részeletes tervezés

A részekre bontott feladat adott részének előírt tartalmú és rsézletezettségű terveinek elkésztíése, figyelemmel a kpcsolódó résztervekre.

A tervezési folyamat általánosságban mindhárom esetben a

 • modell alkotás
 • lehetséges megoldások megkeresése
 • kiválasztás, döntés
 • megvalósítás

általános folyamat alapján történik.

A folyamat résztvevőiSzerkesztés

KockázatokSzerkesztés