Szerkesztő:Bennó/szintek

A cikk vitaoldalának egyik allapját foglalná el az üres csekklista.
Amikor egy szerkesztő úgy látja, hogy egy cikk („saját” vagy sem) átlép éppen egy másik osztályba, akkor fogja a csekklistát, és kipipálgatja ami megvan. Ha tényleg betelt egy osztály, akkor szól a műhelynek, és a műhelyből valaki ellenjegyzi a felsőbb osztályba sorolást.
Az adott állapotra mutató link az osztályba sorolás szerves része.

Az allap létrehozásához egy zeneportálos példa: [1] Az allap egy ürlapszerűséggel előööre ki van töltve, és segítség is megjelenik hozzá.


Az alanti csekklista általános. Az egyes szintekhez tarozó műhelyspecifikus csekklistát az egyes műhelyek állítják össze.
A nyelvhelyesség témájához cherry álított össze egy az aláiakat kiegészítendő csekklistát.
VC-s egy biológiai csekklistát állított össze, azt még ki kéne egészíteni a szintekre való beosztással.

A (remélhetőleg beszédes) szintnevekSzerkesztés

A szintek így következnek egymásra:

        Születő (1)
        |
        Vázlatos (2)
        |
        Bővítendő (3)
        |
        Jól használható (4)
       / \          
   Teljes (5) 5 (Szinvonalas) - (A „Kiemelt” címmel kitüntetett)

Az egyes szintek jellegeSzerkesztés

 • Egy Születő (1) besorolású szócikkből az, akinek fogalma sincs a témáról, a téma megbízható definícióját megismerheti.
Egy Születő (1) besorolású szócikk annak, akinek a témáról van valami fogalma, semmi újat sem nyújt.
A Születő (1) cikkek a jelenleg Csonk sablonnal ellátott cikkek egyik csoportjának felelnek meg
 • Egy Vázlatos (2) besorolású cikkben van egy jó adag használható információ, de még számos területen gyönge, akár kulcsmotívumok is hiányozhatnak belőle.
A Vázlatos (2) besorolású cikkek a jelenleg Csonk sablonnal ellátott cikkek másik csoportjának felelnek meg
 • Egy Bővítendő (3) besorolású cikk első pillantásra ugyan egy laikus számára teljesnek és használhatónak tűnhet, de jobban belegondolva még a laikusnak is kisebb hiányok, kisebb kiegyensúlyozatlanságok tűnnek fel.
 • Egy Jól használható (4) besorolású cikk a nem-szakember számára hasznos és teljességgel elegendő.
Egy Jól használható (4) besorolású cikk információi a terület szakembere számára használhatóak, de egyik-másik szakmai mélységű kérdés esetleg nincs megemlítve, vagy csak túl felszínesen, továbbmutató hivatkozások nélkül.
 • Egy Teljes (5) besorolású cikk kicsiny terjedelme miatt soha nem lesz A „Kiemelt” címmel kitüntetett, mégis egy egész, további javításra nem szoruló cikk.
 • Egy Színvonalas (5) besorolású cikk kisebb mérvű szerkesztgetéssel és lényegtelen kiegészítéssel jó eséllyel indulhat a „A „Kiemelt” címmel való kitüntetésért, esetleg már meg is kapta ezt a kitüntetést.
Egy 5 (Szinvonalas) besorolású cikk egy szakembernek is megbizható iránymutatással szolgál.

Az egyes szintekhez tartozó csekklistaSzerkesztés

Egy cikk eléri az Születő (1) besorolás szintjét, haSzerkesztés

 • egyértelművé teszi, mi a cikk tárgya (a szócikk témájától függően legalább 3-10 értelmes mondatban), továbbá
 • egyértelművé teszi, hogy a cikk tárgya nevezetes (a szócikk témájától függően legalább 3-10 értelmes mondatban), továbbá
 • a tartalom a megadott megbízható forrásokból levezethető.

Vázlatos (2) besorolású egy cikk, haSzerkesztés

 • az „Születő (1)” besorolás fenti feltételeit teljesíti, továbbá
 • a cikk kategorizálva van, továbbá
 • a szintnek megfelelő tartalom a megadott megbízható forrásokból levezethető, továbbá
 • legalább egy pont igaz az alábbiak közül:
  • különösen hasznos képet, grafikát vagy egyéb illusztrációt tartalmaz, vagy
  • jól felépített hivatkozásokkal vezet tovább a témát mélyebben tárgyaló vagy jobban illusztráló forrásokhoz, vagy
  • legalább egy alfejezete kimerítő tárgyalást nyújt, vagy
  • több alfejezetében is megkezdte a téma mélyebb kidolgozását és legalább jelzésszerűen, nagyvonalakban tartalmazza a követendő irányokat.

Bővítendő (3) besorolású egy cikk, haSzerkesztés

 • a Vázlatos (2) besorolás fenti feltételeit teljesíti, továbbá
 • a cikkhez szükséges anyag döntő többségét tartalmazza, továbbá
 • a tartalmazott anyag legalább a laikusoknak elégséges mélységet eléri, továbbá
 • használható bevezetője van, továbbá
 • a szintnek megfelelő tartalom a megadott megbízható forrásokból levezethető

Jól használható (4) besorolást kap egy cikk, haSzerkesztés

 • a Bővítendő (3) besorolás fenti feltételeit teljesíti, továbbá
 • a cikkhez szükséges és az érdeklődő laikus szintjének megfelelő összes anyagot tartalmazza, továbbá
 • a szintnek megfelelő tartalom a megadott megbízható forrásokból levezethető, továbbá
 • világosan van megfogalmazva, továbbá
 • nyelvhelyességi, helyesírási gondoktól mentes, továbbá
 • formázási gondoktól mentes, továbbá
 • megfelelő bevezetővel van ellátva, továbbá
 • szerkezete áttekinthető, jól tagolt, továbbá
 • el van látva a szükséges illusztrációkkal, továbbá
 • rajta vannak a szükséges infoboxok.

Teljes (5) besorolást kap egy cikk, haSzerkesztés

 • a Jól használható (4) besorolás fenti feltételeit teljesíti, továbbá
 • az adott témáról egy enciklopédia keretein belül csak keveset lehet mondani, továbbá
 • a téma egészét teljességgel lefedi, szakemberek számára is tartalmi hiányok nélkül, továbbá
 • a cikkben nem tárgyalt, de egy szakember számára a tárgyhoz tartozó összes résztéma és aspektus megfelelően jelezve van, továbbá
 • a külön is alátámasztandó kijelentések kellő mélységű lábjegyzettel vannak alátámasztva, továbbá
 • a szintnek megfelelő tartalom a megadott megbízható forrásokból levezethető, továbbá
 • tömören van megfogalmazva, továbbá
 • kiegyensúlyozott.

Színvonalas (5) besorolású egy cikk, haSzerkesztés

 • a Teljes (5) besorolás fenti feltételeit teljesíti (attól eltekintve, hogy nem kicsi), továbbá
 • átfogó jellegű, továbbá
 • a tartalom a megadott megbízható forrásokból levezethető, továbbá
 • a kizárólag szakembereknek szóló információk a laikusoknak is szólóktól eléggé elkülönülnek ahhoz, hogy egy laikus számára a folyamatos olvasást ne zavarják (például külön szakaszok, vagy lábjegyzetek segítségével)
 • el van látva továbbvezető hivatkozásokkal.