Szerkesztő:BinBot/masvita.py

Ez a script a Wikipédia:Elavult másvitasablonok lapot frissíti.

# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Ez a script kilistázza a másvitasablonokat a Wikipédia:Elavult másvitasablonok
lapra. -all kapcsolóval az összeset, kapcsoló nélkül csak az ellenőrizendőket.
(C)(D)(E)(F)(G)(A)(H)(C) Bináris
v1.0, 2012. december 29.: publikus alapváltozat
v1.1, 2013. március 3.: stabil változat, hibát keres és kocsmafalra ír
v1.2, 2014. január 2.: a BÜ elfekvőjére mutató találatok kizárása + örülés, ha nincs javítanivaló
"""

import re
import wikipedia as pywikibot
import pagegenerators
from binbotutils import levelez # Másnak nem szükséges

header = u'''<!-- A lapot bot frissíti. Ha változtatás szükséges, jelezd Binárisnak! -->
[[Kategória:Karbantartási gondok]]
[[Kategória:Tennivalók]]
{{tudnivalók eleje}}
Ezen az oldalon a javítandó ''\'{{sl|másvita}} sablonok''\' vannak felsorolva.
A lapot [[user:Itt BinBot beszél a toolserverről|]] frissíti minden hónap első hétfőjén.

A másvita sablon a több helyen szétszórt megbeszélések összefogására való. A karbantartása azonban csak kézzel lehetséges.
Te is segíthetsz, ha a sablonokban elhelyezett kezdődátum és az archívumok tartalomjegyzéke segítségével megkeresed
az elavult linkek új helyét. Töröld a ''foly'' paraméter értékét, és írd az archív szakasz linkjét az ''archív'' paraméterhez
a szögletes zárójelek nélkül.<br />
Ebben sokat segíthet Báthory Péter szakaszcímmásoló varázslata, amelyet a [[Speciális:Beállításaim#mw-prefsection-gadgets]]
lapon kapcsolhatsz be a Szerkesztést könnyítő segédeszközök szakaszban Könnyen másolható szakaszlinkek pontnál.<br />
Bátran javítsd az elavult sablont az archívumokban is, hiszen ez nem a megbeszélések átírása, hanem éppen ellenkezőleg,
a használhatóságukat növeli!

A táblázat első oszlopában levő lapon találod a javítandó sablont. A fejlécben a „Folyamatban” a sablon szerint folyamatban
levő vita címére, az „Archívum” a sablon szerint archivált vita címére mutat.
Kérlek, segíts ellenőrizni, hogy a bot jól elemezte-e a sablonokat és a megfelelő megjegyzést írta-e melléjük.
A hibákat a vitalapon jelezd.

Az allapokról a bot nem tudja eldönteni, hogy archívumok-e. A törlési, véleményezési, szavazási stb. allapok a lezárás után
önmaguk archívumának tekinthetők; ilyenkor a linket a ''foly'' paramétertől az ''archív'' paraméterhez áthelyezve előzhetjük
meg, hogy a bot minden futáskor fölöslegesen listázza a sablont. 
([http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikip%C3%A9dia:Adminisztr%C3%A1torok_%C3%BCzen%C5%91fala/Int%C3%A9zked%C3%A9sek_megvitat%C3%A1sa&diff=prev&oldid=13723787 Minta])

A javított sablonokhoz tartozó táblázatsort egyszerűen töröld.

Utolsó módosítás: ~~~~~
'''
noticetext = u"""
u'\n== Elavult másvitasablonok ==\n\n'
A [[Wikipédia:Elavult másvitasablonok]] lap frissült. Kérlek, segítsetek 
aktualizálni a listázott sablonokat. Bináris képviseletében: ~~~~
"""

class masvitabot:
  def __init__(self, all):
    self.site = pywikibot.getSite()
    # Whether or not to display all templates, including those without
    # problem.
    self.all = all
    # Some regexes to analyzie the template
    self.full = re.compile(ur'(?is)\{\{másvita(.*?)\}\}')
    self.foly = re.compile(ur'(?is)foly\s*=\s*([^\|\n]*)')
    self.arch = re.compile(ur'(?is)archív\s*=\s*([^\|\n]*)')
    # A cache for getSections to speed things up (getSections is very slow)
    self.cache = dict()
    # Accepted date formats are specific for Hungarian.
    # This is faster than to get them from live wiki.
    months1 = [u'jan', u'febr', u'márc', u'ápr', u'máj', u'jún', u'júl',
          u'aug', u'szept', u'okt', u'nov', u'dec']
    months2 = [u'január', u'február', u'március', u'április', u'május',
          u'jú[nl]ius', u'augusztus', u'(szept|nov|dec)ember',
          u'október']
    self.date = re.compile(
      ur'\d{4}\. (\d{1,2}\.|%s\.|%s) \d{1,2}\.' %
      ('|'.join(months1), '|'.join(months2)))
    self.kezd = re.compile(ur'(?is)kezdet\s*=\s*([^\|]*)')
    self.header = header
    self.noticetext = noticetext
    self.target = pywikibot.Page(
            self.site, u'Wikipédia:Elavult másvitasablonok')
    self.noticeboard = pywikibot.Page(
            self.site, u'Wikipédia:Kocsmafal (egyéb)')

  def list(self):
    template = pywikibot.Page(self.site,u'Sablon:Másvita')
    return pagegenerators.ReferringPageGenerator(template,
                     onlyTemplateInclusion=True)

  def alterfound(self, section, title):
    # Alternative search method for the cases when primary search fails
    # Returns a boolean: found or not?
    # This is slower, so don't use in unneccessary case.
    def onespace(s):
      # Removes multiple spaces
      while ' ' in s:
        s=s.replace(' ',' ')
      return s

    try:
      # We look for the section part that was not found with primary
      # method and thus we can't get it with Page methods.
      hashindex = title.index('#')
      sectitle = title[hashindex + 1:]
      freetitle = title[:hashindex]
    except ValueError:
      return False
    # Try to retrieve info from cache, otherwise get and cache it:
    try:
      sectionlist = self.cache[freetitle]
    except KeyError:
      sections = pywikibot.Page(self.site, freetitle).getSections()
      sectionlist = [tup[3] for tup in sections]
      sectionlist.extend([onespace(tup[3]) for tup in sections])
      sectionlist = list(set(sectionlist)) # Remove duplicates
      self.cache[freetitle] = sectionlist
    # See in wikipedia.py: getSections returns a list with tuple entries:
    # (byteoffset, level, wikiline, line, anchor) -- line is what we need
    if sectitle in sectionlist:
      return True
    return False

  def slash_in_title(self, section):
    return 2 if '/' in section.sectionFreeTitle() else 1

  def found(self, title):
    """
    title is a section title in form of page#section.
    We will check it for existence.
    Return values:
     1: section part of the given title exists
     2: section found, but title contains '/' (possible archive)
     0: section part does not exist, but the title exists
    -1: if title does not exist
    10 added each time when title redirects
    """
    section = pywikibot.Page(self.site, title)
    try:
      section.get()
      return self.slash_in_title(section)
    except pywikibot.SectionError:
      # Section title is not found in the given format. But itt may still
      # be present with unwanted spaces, links etc.
      # We will search the whole page for the title
      if self.alterfound(section, title):
        return self.slash_in_title(section)
      return 0
    except pywikibot.NoPage:
      return -1
    except pywikibot.IsRedirectPage:
      pywikibot.output(section.getRedirectTarget().title())
      return self.found(section.getRedirectTarget().title()) + 10
      # This is not prepared for an infinite recursion.
      # That would mean an infinite redirect which is unlikely.

  def commenttext(self, index, foly=True):
    # index is the returned value of found().
    # foly is True if the title is a folytitle
    # value 2 is treated differently).
    if index % 10 == 1 or index % 10 == 2:
      s = u'{{zöldpipa}}'
      if index % 10 == 2 and foly:
        s += u' A cím / jelet tartalmaz. Lehet, hogy archívum.'
    elif index % 10 == 0:
      s = u'{{piroskérdés}} Nincs meg a szakasz. Archívumba került?'
    else:
      s = u'{{pirosiksz}} Nincs meg a hivatkozott lap!'
    if index > 3:
      s += u'<br>A hivatkozott lap átirányít!'
    return s

  def run(self):
    global hiba
    pagecount = 0 # How many pages contain the template?
    matchcount = 0 # How many templates are there?
    OKcount = 0 # How many problemless templates did we find?
    wikipagetext = u'{| {{széptáblázat-r}}\n' + \
      u'!style="width:25%;"|Lap címe!!style="width:25%;"|Folyamatban' + \
      u'!!style="width:25%;"|Archívum!!style="width:25%;"|Állapot\n'
    for page in self.list():
      pagecount += 1
      # pywikibot.output(page.title()) # Debug only
      text = page.get()
      for match in self.full.finditer(text):
        comment = ''
        tablerow = u'|-\n|[[%s]]\n' % page.title()
        matchcount += 1
        templtext = match.group(1)
        # pywikibot.output(templtext) # Debug only
        folytitle = archtitle = ''
        # If any of them is missing, there is no problem.
        # If both are missing, that's an error.
        try:
          folytitle = self.foly.search(templtext).group(1)
        except AttributeError:
          pass
        try:
          archtitle = self.arch.search(templtext).group(1)
        except AttributeError:
          pass
        # Debug only
        # pywikibot.output('f=[[%s]]' % folytitle.replace('\n',''))
        # pywikibot.output('a=[[%s]]' % archtitle.replace('\n',''))
        if folytitle:
          tablerow += u'|[[%s]]\n' % folytitle.replace('\n','')
          # print self.found(folytitle) # debug only
          comment += self.commenttext(self.found(folytitle))
        else:
          tablerow += u'|\n'
        if archtitle:
          tablerow += u'|[[%s]]\n' % archtitle.replace('\n','')
          # print self.found(archtitle) # debug only
          comment += self.commenttext(self.found(archtitle), False)
        else:
          tablerow += u'|\n'
        if folytitle and archtitle:
          comment += \
              u'<br>Hibás paraméterezés, foly és archív is van!'
        if not (folytitle or archtitle):
          comment = u'Hiányzik mindkét paraméter (foly, archív)!'
        try:
          kezdet = self.kezd.search(templtext).group(1)
          try:
            kezdet = self.date.match(kezdet).group()
          except AttributeError:
            # pywikibot.output(u'Hibás dátum')
            comment += u'<br>Hibás dátumformátum: ' + kezdet
        except AttributeError:
          # pywikibot.output(u'Hiányzó dátum!')
          comment += u'<br>Hiányzik a kezdődátum!'
        OK = (comment == u'{{zöldpipa}}')
        #Zárjuk ki az elfekvőt, nincs aktuális tennivaló. Barkács.
        if folytitle.replace('_', ' ').startswith(u'Wikipédia:Botgazdák üzenőfala/Régóta megoldatlan feladatok') \
            and comment == u'{{zöldpipa}} A cím / jelet tartalmaz. Lehet, hogy archívum.':
          OK = True
        if OK:
          OKcount += 1
        tablerow += u'|%s\n' % comment
        if self.all or not OK:
          wikipagetext += tablerow
    pywikibot.output(u'Lapok száma: %d' % pagecount)
    pywikibot.output(u'Találok száma: %d' % matchcount)
    pywikibot.output(u'Ebből teljesen OK: %d' % OKcount)
    wikipagetext += u'|}\n'
    if matchcount == OKcount:
      wikipagetext += u'Úgy tűnik, minden rendben, nincs tennivaló!\n'
    self.header += u'<br>Lapok száma: %d\n' % pagecount
    self.header += u'<br>Sablonok száma: %d\n' % matchcount
    smile = '' if matchcount > OKcount else ' {{)}}'
    self.header += u'<br>Ellenőrizendő sablonok száma: %d%s\n' % \
            (matchcount-OKcount, smile)
    if not self.all:
      self.header += \
          u'<br>A problémamentes sablonok nincsenek a táblázatban.\n'
    self.header += u'{{tudnivalók vége}}\n\n'
    self.header += u'== Táblázat ==\n\n'
    try:
      self.target.put(self.header + wikipagetext,
            u'A másvita sablonok ellenőrzése', botflag = False)
    except:
      hiba = True
    
    # Hirdetmény a kocsmafalra:
    # Egyelőre nincs rá szükség, olyan kevés újat listáz!
    return # Ezt kell kivenni, hogy beírjon.
    if not hiba:
      comment = u'/* Elavult másvitasablonok */ (új szakasz)'
      try:
        text = self.noticeboard.get()
      except NoPage:
        hiba = True
        return
      try:
        self.noticeboard.put(
          text + self.noticetext, comment, botflag = False)
      except:
        hiba = True

def main(*args):
  all = False # Default behaviour: don't list templates with no problem
  for arg in pywikibot.handleArgs(*args):
    if arg == u'-all':
      all = True
  bot = masvitabot(all)
  bot.run()

if __name__ == "__main__":
  try:
    hiba = False
    fatal = True
    main()
    fatal = False
  finally:
    levelez(fatal,hiba)
    pywikibot.stopme()