A varázsszavak olyan szövegek, amelyekhez a MediaWiki (a Wikipédia szoftvere) egy szöveget rendel, vagy elhelyezése esetén módosítja az adott lap megjelenését vagy valamely tulajdonságát. A varázsszavaknak három típusa van. A kapcsolók két-két aláhúzásjel között álló, csupa nagybetűvel írt szavak (__MINTA__), melyek egy adott lap viselkedését (pl. rejtett kategóriák) vagy megjelenítését (pl. tartalomjegyzék elrejtése) befolyásolja. A változók két-két kapcsos zárójel között álló, csupa nagybetűvel írt szavak ({{MINTA}}), ezek különböző információkat szolgáltatnak (pl. lap neve, jelenlegi dátum, a MediaWiki verziója). A harmadik csoport, az elemzőfüggvények vagy {{függvénynév:...}}, vagy {{#függvénynév:...}} formájúak, hasonlóak a változókhoz, azonban egy vagy több bemeneti paramétert kapnak, és ez alapján szolgáltatnak információkat.

Kapcsolók szerkesztés

Kapcsoló Leírás Verzió[1]
magyar nevek angol név
Tartalomjegyzék
__NINCSTJ__, __NINCSTARTALOMJEGYZÉK__ __NOTOC__ Elhelyezve az adott lapon nem jelenik meg a tartalomjegyzék, a szakaszok számától függetlenül. Ha sehol nem szeretnél tartalomjegyzéket látni, nem szükséges minden lapra elhelyezned ezt a kapcsolót, helyette a beállításaidnál menj a Lapok megjelenítése fülre, és ott vedd ki a pipát a „Tartalomjegyzék megjelenítése a három fejezetnél többel rendelkező cikkeknél” elől. Szócikkekben (kivéve néhány ritka esetet, például az ABC-szerint rendezett listákat) ne használd.
__LEGYENTARTALOMJEGYZÉK__, __LEGYENTJ__ __FORCETOC__ A tartalomjegyzék akkor is meg fog jelenni a lapon, ahol el van helyezve ez a kapcsoló, aminél kevesebb, mint három szakasz van. (Alapértelmezettként a szoftver csak akkor jeleníti meg azt, ha legalább három szakasz van az adott lapon.)
__TJ__, __TARTALOMJEGYZEK__ __TOC__ Ahol el van helyezve ez a kapcsoló, ott fog megjelenni az adott lap tartalomjegyzéke. A kapcsoló érvényteleníti a __NINCSTJ__ (lásd fentebb) hatását. Ha többször is elhelyezzük, az első előfordulás helyén fog szerepelni a tartalomjegyzék. Lehetőleg ne használd ezt a lehetőséget a tartalomjegyzék jobb oldalra helyezéséhez.
Szerkesztés
__NINCSSZERKESZTÉS__, __NINCSSZERK__ __NOEDITSECTION__ Eltávolítja a szakaszcímek mellett megjelenő „szerkesztés”-hivatkozásokat. Szócikknévtérben ne használd.
__ÚJSZAKASZLINK__, __ÚJSZAKASZHIV__ __NEWSECTIONLINK__ Megjelenít egy új fület „új szakasz +” felirattal a „szerkesztés” mellett, ami lehetővé teszi új szakasz nyitását. Vitalapokon ez automatikusan megjelenik, így ott nem szükséges használni őket. 1.7+
__NINCSÚJSZAKASZLINK__, __NINCSÚJSZAKASZHIV__ __NONEWSECTIONLINK__ Eltávolítja a „szerkesztés” fül mellett megjelenő, új szakasz nyitására használható „új szakasz +” fület. Vitalapok esetén használandó, ezeken a lapokon jelenik meg alapértelmezettként. 1.15+
Kategóriák
__NINCSGALÉRIA__ __NOGALLERY__ Kategórialapokon használandó, a bélyegképek helyett sima linkek jelennek meg. 1.7+
__REJTETTKAT__, __REJTETTKATEGÓRIA__ __HIDDENCAT__ Kategórialapokon használandó, eltávolítja a tagok és a szülők kategórialistájáról az adott kategóriát. Karbantartással és különböző problémákkal kapcsolatos kategóriáknál használandó. A beállításaidnál, a Lapok megjelenítése fülön a „Mutassa a rejtett kategóriákat” opció bepipálásával megjelenítheted őket. 1.13+
Nyelvkonverzió
nincs magyar megfelelő __NOCONTENTCONVERT__
__NOCC__
A nyelvvariánsokkal rendelkező wikiken annak a jelzésére szolgál, hogy ne hajtson végre semmilyen nyelvkonverziót a szócikk megjelenítésekor.
nincs magyar megfelelő __NOTITLECONVERT__
__NOTC__
A nyelvvariánsokkal rendelkező wikiken annak a jelzésére szolgál, hogy ne hajtson végre nyelvkonverziót a címen (ez azonban a többi tartalomra nem vonatkozik).
Egyéb
nincs magyar megfelelő __START__ Nincs hatása.
nincs magyar megfelelő __END__ Pontosan megjelöli a szócikk végét, így megakadályozza, hogy a MediaWiki levágja a szócikk végéről a whitespace-karaktereket (pl. szóköz, újsor, tabulátor). El lett távolítva a MediaWiki 19213-as változatából.
nincs magyar megfelelő __INDEX__ Jelzi a keresőbotok számára, hogy indexeljék a lapot (felülírja a Sablon:Mediawiki beállításait, de nincs hatással a robots.txt-re). 1.14+
__NINCSINDEX__ __NOINDEX__ Jelzi a keresőbotok számára, hogy ne indexeljék a lapot (pl. hogy a lap ne jelenjen meg a keresők találati listájában). 1.14+
__ÁLLANDÓÁTIRÁNYÍTÁS__, __STATIKUSÁTIRÁNYÍTÁS__ __STATICREDIRECT__ Átirányítólapoknál használandó, nem engedi a MediaWiki számára, hogy automatikusan frissítse a hivatkozást, ha valaki átnevezi a céllapot, és bejelöli az „Az eredeti címre mutató hivatkozások frissítése” opciót. 1.13+

Változók szerkesztés

A változók információkat szolgáltatnak a wikiről, az éppen megtekintett lapról vagy a jelenlegi dátumról. Szintaktikájuk hasonló a sablonokéhoz. Ha egy sablon neve megegyezik egy változó nevével, akkor a változó lesz használva, így a megegyező nevű sablon használatához a {{Sablon:VÁLTOZÓNÉV}} formát kell használni. Néhány esetben, ha paramétert adsz meg, automatikusan sablonként lesz értelmezve a változó neve.

A táblázatban „[költséges]” jelzővel jelölt változók használatának számát követi a szoftver, egy adott lapon csak bizonyos mennyiség helyezhető el.

Dátum és idő szerkesztés

A következő változók a jelenlegi dátumot és időt adják vissza a szerkesztő időzóna-beállításainak megfelelően. A böngésző és a MediaWiki gyorsítótárazása miatt gyakran a gyorsítótárazás időpontja jelenik meg a pontos idő helyett.

Változó Kimenet Leírás Verzió[1]
magyar nevek angol név
Év
{{ÉV}} {{CURRENTYEAR}} 2024 Év
Hónap
{{HÓNAP}} {{CURRENTMONTH}} 02 Hónap (nullával kiegészített szám)
{{HÓNAPNEVE}} {{CURRENTMONTHNAME}} február Hónap neve
nincs magyar megfelelő {{CURRENTMONTHNAMEGEN}} február Hónap neve (birtokos eset)
{{HÓNAPRÖVID}} {{CURRENTMONTHABBREV}} febr Hónap rövidített neve 1.5+
Nap
{{MAINAP}} {{CURRENTDAY}} 21 A hónap napja
{{MAINAP2}} {{CURRENTDAY2}} 21 A hónap napja (nullával kiegészített szám) 1.6+
{{HÉTNAPJA}} {{CURRENTDOW}} 3 A hét napja
{{MAINAPNEVE}} {{CURRENTDAYNAME}} szerda A hét napjának neve
Idő
{{IDŐ}} {{CURRENTTIME}} 12:58 Idő (24-órás ÓÓ:pp formátum)
{{ÓRA}} {{CURRENTHOUR}} 12 Óra (24-órás, nullával kiegészített szám)
Egyéb
{{HÉT}} {{CURRENTWEEK}} 8 Hét
{{IDŐBÉLYEG}} {{CURRENTTIMESTAMP}} 20240221125815 ÉÉÉÉHHNNÓÓppmm formátumú időbélyeg 1.7+

A következő változók a fentiekhez hasonló értékekkel térnek vissza, annyi különbséggel, hogy a szerkesztő időzónája helyett a szerver időzónájában.

 • {{HELYIÉV}}, {{LOCALYEAR}}
 • {{HELYIHÓNAP}}, {{LOCALMONTH}}
 • {{HELYIHÓNAPNEVE}}, {{LOCALMONTHNAME}}
 • {{LOCALMONTHNAMEGEN}}
 • {{HELYIHÓNAPRÖVID}}, {{LOCALMONTHABBREV}}
 • {{HELYINAP}}, {{LOCALDAY}}
 • {{HELYINAP2}}, {{LOCALDAY2}}
 • {{HELYIHÉTNAPJA}}, {{LOCALDOW}}
 • {{HELYINAPNEVE}}, {{LOCALDAYNAME}}
 • {{HELYIIDŐ}}, {{LOCALTIME}}
 • {{HELYIÓRA}}, {{LOCALHOUR}}
 • {{HELYIHÉT}}, {{LOCALWEEK}}
 • {{HELYIIDŐBÉLYEG}}, {{LOCALTIMESTAMP}}

Metadataadatok szerkesztés

Változó Kimenet Leírás Verzió[1]
magyar nevek angol nevek
Információk a wikiről
{{WIKINEVE}} {{SITENAME}} Wikipédia A wiki neve. (A LocalSettings.php-ben, a $wgSitename változóban meghatározott érték).
{{SZERVER}}, {{KISZOLGÁLÓ}} {{SERVER}} //hu.wikipedia.org A wiki URL-je. (A LocalSettings.php-ben, a $wgServer változóban meghatározott érték)
{{SZERVERNEVE}}, {{KISZOLGÁLÓNEVE}} {{SERVERNAME}} hu.wikipedia.org A wiki domainneve (A LocalSettings.php-ben, a $wgServerName változóban meghatározott érték)
{{IRÁNYJELZŐ}} {{DIRMARK}}, {{DIRECTIONMARK}}
Kimenete egy Unicode irányjelző, ami megegyezik a wiki alapértelmezett nyelvének irányával (‎ a balról jobbra wikiken, ‏ a jobbról balra wikiken). Hasznos többirányú szöveg készítésekor. 1.7+
nincs magyar megfelelő {{SCRIPTPATH}} /w a szkript relatív elérési útja (A LocalSettings.php-ben, a $wgScriptPath változóban meghatározott érték)
{{JELENLEGIVÁLTOZAT}} {{CURRENTVERSION}} 1.42.0-wmf.18 (c652ce6) A wiki alatt futó MediaWiki verziója. 1.7+
{{TARTALOMNYELVE}}, {{TARTNYELVE}} {{CONTENTLANGUAGE}}, {{CONTENTLANG}} hu
hu
A wiki felületének alapértelmezett nyelve (A LocalSettings.php-ben, a $wgLanguageCode változóban meghatározott érték) 1.7+
Információk a lap legutolsó változatáról
A lapváltozatokkal kapcsolatos változók a legutolsó szerkesztés információit adják vissza, még akkor is, ha a lap egy korábbi változatát nézed.
{{VÁLTOZATAZON}}, {{VÁLTOZATAZONOSÍTÓ}} {{REVISIONID}} - A változat egyedi azonosítója 1.5+
{{VÁLTOZATNAPJA}} {{REVISIONDAY}} 16 A szerkesztés napja 1.8+
{{VÁLTOZATNAPJA2}} {{REVISIONDAY2}} 16 A szerkesztés napja (nullával kiegészített szám) 1.8+
{{VÁLTOZATHÓNAPJA}} {{REVISIONMONTH}} 09 A szerkesztés hónapja 1.8+
{{VÁLTOZATÉVE}} {{REVISIONYEAR}} 2022 A változat éve 1.8+
{{VÁLTOZATIDŐBÉLYEG}} {{REVISIONTIMESTAMP}} 20220916125427 A szerkesztés idejének időbélyegje 1.8+
{{VÁLTOZATSZERKESZTŐJE}} {{REVISIONUSER}} Bináris Annak a szerkesztőnek a neve, aki végrehajtotta a legutolsó szerkesztést a lapon 1.15+
{{LAPMÉRET:lap neve}} {{PAGESIZE:lap neve}} 2 399 [költséges] Visszaadja a megadott lap méretét bájtokban. 1.13+
{{VÉDELMISZINT:művelet}} {{PROTECTIONLEVEL:action}} a megfelelő védelmi szint Visszaadja a megadott művelethez (e.g. 'edit' = szerkesztés, 'move' = átnevezés) tartozó védelmi szintet (e.g. 'autoconfirm', 'sysop' = adminisztrátor) a jelenlegi lapra vonatkozóan. Ha a lap nincs levédve, akkor üres értékkel tér vissza. 1.15+
A lap tartalmát befolyásoló változók
{{MEGJELENÍTENDŐCÍM}}, {{CÍM}} {{DISPLAYTITLE:title}} A lap címének formázására használható. Értékének meg kell egyeznie az eredeti címmel, csupán a kis- és nagybetűk módosíthatóak, a szóközt lecserélhetjük alsóvonásra, valamint néhány alapvető wikiformázás is működik[2] Működése a $wgLanguageCode változóval kapcsolható be vagy ki a LocalSettings.php-ben; a MediaWiki 1.10-es és korábbi változataiban ki volt kapcsolva a hibás implementáció miatt, később alapértelmezettként elérhető. 1.7+
{{RENDEZÉS:rendezési kulcs}}, {{KULCS:rendezési kulcs}} {{DEFAULTSORT:rendezési kulcs}}, {{DEFAULTSORTKEY:rendezési kulcs}}, {{DEFAULTCATEGORYSORT:rendezési kulcs}} Lapok kategorizálásánál használható, beállítja az alapértelmezett rendezési kulcsot. Például ha elhelyezed a {{RENDEZÉS:János, Kovács}}-t a Kovács János végére, a lap a „J” betűnél lesz a kategórialapokon a „K” helyett, ami a címből adódna. 1.10+

Statisztikák szerkesztés

Ezek a változók általában a helyi nyelvnek megfelelelően tagolt számokat adnak vissza, de ha elhelyezed utánul a „:R” szöveget, formázás nélkül jelenik meg az érték (pl. a {{LAPOKSZÁMA}} eredménye 1 542 133, míg a {{LAPOKSZÁMA:R}}-é 1542133). Paraméteres varázsszavak esetén a „|R”-t használd (pl. {{LAPOKAKATEGÓRIÁBAN:Wikipédia-adminisztráció}} és {{LAPOKAKATEGÓRIÁBAN:Wikipédia-adminisztráció|R}}).

Változó Kimenet Leírás Verzió[1]
magyar nevek angol nevek
Az egész wikire vonatkozó
{{OLDALAKSZÁMA}}, {{LAPOKSZÁMA}} {{NUMBEROFPAGES}} 1 542 133 A wiki lapjainak száma. 1.7+
{{SZÓCIKKEKSZÁMA}} {{NUMBEROFARTICLES}} 538 427 A fő névtér oldalainak száma, a Kezdőlap nélkül.
{{FÁJLOKSZÁMA}}, {{KÉPEKSZÁMA}} {{NUMBEROFFILES}} 8 960 A feltöltött fájlok száma. 1.5+
{{SZERKESZTÉSEKSZÁMA}} {{NUMBEROFEDITS}} 26 846 047 A wikiben végzett szerkesztések száma. 1.10+
{{MEGTEKINTÉSEKSZÁMA}} {{NUMBEROFVIEWS}} Sablon:NUMBEROFVIEWS Hányszor tekintették meg a lapokat. Általában hasztalan a gyorsítótárazást használó wikiknél. 1.14+
{{SZERKESZTŐKSZÁMA}} {{NUMBEROFUSERS}} 555 121 A regisztrált szerkesztők száma. 1.7+
{{ADMINOKSZÁMA}} {{NUMBEROFADMINS}} 25 Az adminisztrátori jogokkal rendelkező szerkesztők száma. 1.7+
{{AKTÍVSZERKESZTŐKSZÁMA}} {{NUMBEROFACTIVEUSERS}} 1 641 Az aktív szerkesztők száma, Speciális:Statisztikák oldalon használt kritériumoknak megfelelően. 1.15+
{{LAPOKAKATEGÓRIÁBAN:kategória neve}} {{PAGESINCATEGORY:kategória neve}}, {{PAGESINCAT:kategória neve}} 32 [költséges] Visszaadja, hogy hány lap található a megadott kategóriában. 1.13+
{{CSOPORTTAGOK:csoportnév}} {{NUMBERINGROUP:csoportnév}}, {{NUMINGROUP:csoportnév}} Bürokraták száma: 6 Visszaadja, hogy hány szerkesztő található a megadott csoportban (pl. adminisztrátorok, szerkesztők, járőrök). 1.14+
{{LAPOKNÉVTÉRBEN:index}}, {{LAPOKNBEN:index}} {{PAGESINNS:index}}, {{PAGESINNAMESPACE:index}} a Wikipédián nincs bekapcsolva Visszaadja, hogy hány lap található a megadott névtérben (a névtérnek az indexét kell megadni). Pl. a {{OLDALAKNÉVTÉRBEN:14}} egyenlő a kategóriák számával. Alapértelmezettként le van tiltva, a LocalSettings.php-ben a $wgServerName változóval lehet engedélyezni. 1.7+

Oldalnevek szerkesztés

Változó Kimenet Leírás Verzió[1]
magyar nevek angol nevek
{{LAPTELJESNEVE}} {{FULLPAGENAME}} Szerkesztő:Dani/magic words A névtér és a lap címe. 1.6+
{{LAPNEVE}} {{PAGENAME}} Dani/magic words A lap címe.
{{ALAPLAPNEVE}} {{BASEPAGENAME}} Dani A lap címe az allapok és a névtér nélkül („Sablon:Teszt/doc” esetén „Teszt”). Csak az allapokkal rendelkező névtereknél használható. 1.7+
{{ALLAPNEVE}} {{SUBPAGENAME}} magic words Az adott allap címe („Sablon:Teszt/doc” esetén „doc”). Csak az allapokkal rendelkező névtereknél használható. 1.6+
{{SZÓCIKKNEVE}} {{SUBJECTPAGENAME}} Szerkesztő:Dani/magic words A lap neve és a hozzá tartozó névtér („Sablon:Teszt/doc” esetén „Sablon:Teszt”). 1.7+
{{VITALAPNEVE}} {{TALKPAGENAME}} Szerkesztővita:Dani/magic words A névtér és a hozzá tartozó vitalap neve („Sablon:Teszt/doc” esetén „Sablonvita:Teszt”). 1.7+

A következő változók a fentiek URL-kódolt megfelelői:

 • {{TELJESLAPNEVEE}}, {{FULLPAGENAMEE}}
 • {{LAPNEVEE}}, {{PAGENAMEE}}
 • {{ALAPLAPNEVEE}}, {{BASEPAGENAMEE}}
 • {{ALLAPNEVEE}}, {{SUBPAGENAMEE}}
 • {{SZÓCIKKNEVEE}}, {{SUBJECTPAGENAMEE}}
 • {{VITALAPNEVEE}}, {{TALKPAGENAMEE}}

A MediaWiki 1.15-ös változatától kezdve paramétert is kaphatnak, így nem csak a jelenleg megtekintett lap adatait adják vissza:

 • {{LAPNEVE:Sablon:Teszt}} esetén Teszt

Névterek szerkesztés

Változó Kimenet Leírás Verzió[1]
magyar nevek angol nevek
{{NÉVTÉR}} {{NAMESPACE}} Szerkesztő A névtér neve
{{SZÓCIKKNÉVTERE}} {{SUBJECTSPACE}}
{{ARTICLESPACE}}
Szerkesztő
Szerkesztő
A jelenlegi laphoz tartozó tartalomnévtér. 1.7+
{{VITATERE}} {{TALKSPACE}} Szerkesztővita A jelenlegi laphoz tartozó vitalapnévtér. 1.7+

A következő változók a fentiek URL-kódolt megfelelői:

 • {{NÉVTÉR}}, {{NAMESPACEE}}
 • {{SZÓCIKKNÉVTERE}}, {{SUBJECTSPACEE}}
 • {{VITATERE}}, {{TALKSPACEE}}

A MediaWiki 1.15-ös változatától kezdve paramétert is kaphatnak, így nem csak a jelenleg megtekintett lap adatait adják vissza:

 • {{NÉVTÉR:Template:Main Page}}Sablonha esetleg valamelyiken módosítást szeretnél kérni, azt a vitalapon tedd!

Eredeti Huwiki Mire jó?
legyen magyar változat, és az legyen az alapértelmezett
legyen magyar változat, de az angol legyen az alapértelmezett
nem lényeges magyar változat
#REDIRECT #REDIRECT, #ÁTIRÁNYÍTÁS Átirányító lapok létrehozása
{{MSG:sablonnév}} {{MSG:sablonnév}}, {{ÜZENET::sablonnév}}, {{ÜZ::sablonnév}} Sablon beillesztése, {{msg:Cikktörténet}} = {{Cikktörténet}}, kivéve akkor, ha van ilyen nevű magic word (ilyenkor a sablont illeszti be, amúgy a magic wordöt.
{{SUBST:sablonnév}} {{SUBST:sablonnév}}, {{BEILLESZT:sablonnév}}, {{BEMÁSOL:sablonnév}} Sablon teljes tartalmának bemásolása egy oldalra.
thumbnail, thumb thumbnail, thumb, bélyegkép, bélyeg
 
bélyegkép

bélyegkép létrehozása

thumbnail=Kép.jpg, thumb=Kép.jpg thumbnail=Kép.jpg, thumb=Kép.jpg, bélyegkép=Kép.jpg, bélyeg=Kép.jpg Az automatikus bélyegkép helyett a megadott kép jelenik meg
right right, jobb, jobbra Kép jobbraigazítása
left left, bal, balra Kép balraigazítása
none none, nincs, <semmi> A kép nem lesz igazítva, ilyenkor a kép a folyószövegben lesz, és nem fog lebegni (float)
$1px - Hány képpont (pixel) a kép
center, centre center, centre, közép, középre A kép középre igazított
framed, enframed, frame framed, enframed, frame, keretezett Keretezett kép (a keret olyan, mint a bélyegképnél)
frameless frameless, keretnélküli Keret nélküli kép
page=$1, page $1 page=$1, page $1, oldal=$1, oldal $1 Djvu fájloknál az oldalszámot határozza meg.
upright, upright=$1, upright $1 upright, upright=$1, upright $1, fennjobbra, fennjobbra=$1, fennjobbra $1 ?
border border, keret Vékony keret a képhez.
baseline baseline, alapvonal ?
sub sub, ai, alsóindex ?
super, sup super, sup, fi, felsőindex ?
top top, fenn, fent ?
text-top text-top, szöveg-fenn, szöveg-fent ?
middle middle, középen, középre ?
bottom bottom, lenn, lent ?
text-bottom text-bottom, szöveg-lenn, szöveg-lent ?
{{NS:névtér száma/neve}} {{NS:névtér száma/neve}}, {{NÉVTÉR:névtér száma/neve}} A paraméterként megadott szám/angol név alapján visszaadja az adott névtér helyi nevét
{{LOCALURL:}}, {{LOCALURL:}}, {{HELYIURL:}} A megadott lap teljes URL-jét adja vissza
{{GRAMMAR:eset|szó}} {{GRAMMAR:eset|szó}}, {{NYELVTAN:eset|szó}} Az adott nyelvtani eset szerint átalakított szó.
{{FULLURL:oldal neve}}, {{TELJESURL:oldal neve}} {{FULLURL:oldal neve}}, {{TELJESURL:oldal neve}} Visszaadja a megadott oldal teljes címét, pl. {{TELJESURL:User:Dani/magic words}}=//hu.wikipedia.org/wiki/Szerkeszt%C5%91:Dani/magic_words
{{LCFIRST:szöveg}} {{LCFIRST:szöveg}}, {{KISKEZDŐ:szöveg}}, {{KISKEZDŐBETŰ:szöveg}} A paraméterként megadott szöveg első betűjét kicsivé alakítja, pl. {{KISKEZDŐ:LÁLÁLÁ}}=lÁLÁLÁ
{{UCFIRST:szöveg}} {{UCFIRST:szöveg}}, {{NAGYKEZDŐ:szöveg}}, {{NAGYKEZDŐBETŰ:szöveg}} A paraméterként megadott szöveg első betűjét naggyá alakítja, pl. {{NAGYKEZDŐ:lálálá}}=Lálálá
{{LC:szöveg}} {{LC:szöveg}}, {{KISBETŰ:szöveg}}, {{KISBETŰK:szöveg}}, {{KB:szöveg}} A paraméterként megadott szöveget kisbetűssé alakítja, pl. {{KB:LÁLÁLÁ}}=lálálá
{{UC:szöveg}} {{UC:szöveg}}, {{NAGYBETŰ:szöveg}}, {{NAGYBETŰK:szöveg}}, {{NB:szöveg}} A paraméterként megadott szöveget nagybetűssé alakítja, pl. {{NB:lálálá}}=LÁLÁLÁ
{{URLENCODE:}} {{URLENCODE:}}, {{URLKÓDOLVA:}} A megadott szöveget kódolja URL számára.
{{ANCHORENCODE:}} {{ANCHORENCODE:}}, {{HORGONYKÓDOLVA:}} A megadott szöveget kódolja a horgonyoknál használt formában.
{{#LANGUAGE:}} {{#LANGUAGE:}}, {{#NYELV:}} A nyelv kódjából megadja a nyelv saját nevét, pl. de = Deutsch
{{FORMATNUM:}}, {{FORMÁZOTTSZÁM:}} {{FORMATNUM:}}, {{FORMÁZOTTSZÁM:}}, {{SZÁMFORMÁZÁS:}}, {{SZÁMFORM:}} A megadott számot formázza, kirakja a tizedesvesszőt és az ezres elválasztót a wiki beállításainak megfelelően: 751845454.2334=751 845 454,2334
{{FILEPATH:}} {{FILEPATH:}}, {{ELÉRÉSIÚT:}} Megadja a fájl (kép) tényleges elérési útját, pl a {{ELÉRÉSIÚT:Volcanic injection-hu.svg}}=//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Volcanic_injection-hu.svg

Jegyzetek szerkesztés

 1. a b c d e f Az első verzió, amelytől elérhető a MediaWikiben az adott varázsszó
 2. Csak a MediaWiki 51594-es változata óta.