West, RestSzerkesztés

...and the restSzerkesztés

NEM:"A Wikipédia elsősorban egy online lexikon/enciklopédia és az ennek létrehozására szerveződött online közösség. Kérjük, kerüld el a kísértést, hogy más célra használd a Wikipédiát, vagy úgy kezeld, mintha más lenne, mint ami."

Egy évnél valamivel többet töltöttem a magyar nyelvű Wikipédia közösségében. 12000-nél többször toppantottam a save gombra: a találatok fele a fő névtérbe huppant, fele mindefelé szanaszéjjel. Merem hinni, hogy a fő névtérbe pottyantott hozzájárulásaim zöme a Wikipédiára nézve hasznos volt. Mégis: az egy év során végigkísért egy kórus, amely egyre csak azt duruzsolta, hajtogatta, óbégatta makacsul, hogy Godson szerkesztő a Wikipédia számára legalábbis haszontalan, és kizárólag csak egyéni mulatozás céljából rontja itt az amúgy igen egészséges légkört. Alapozva ezt a nem túl behízelgő megítélést szerkesztéseim azon felére, amelyek nem a fő névtérbe estek.

Az kétségtelen, hogy terjedelmileg valamivel nagyobbra sikeredett hozzájárulásaim nemfőnévtéri adagja... Ám ennek is megvan a maga kézenfekvő oka: ha már ennyit lebzseltem itt, csak szerettem volna kideríteni, hogy akkor végül is mimanó ez a Wikipédia?!... És erre a kérdésre biza a fő névtérben, de még a Wikipédia, Kép, MediaWiki, Sablon, Segítség, Kategória névterekben sem találtam egyértelmű választ. El kellett fogadnom: a Wikipédia írásban negatíve határozza meg magát. Azaz: próbálkozik ugyan valamiféle maszatos öndefiníciókkal, de csak nem képes épkézláb és konzisztens módon kinyögni, hogy mi is ő voltaképp, és kárpótlásképpen sokkal több kísérletet tesz arra, hogy ettől-attól-amattól elhatárolódjon, sőt elzárkózzon.

Hogy saját kívánatos tartalmát mi módon keríti le egy projekt, az persze az ő szuverén joga. Ezzel együtt kevés velősebb megjegyzést láttam mostanában annál, hogy a Mi nem való a Wikipédiába? irányelv - nem normális embernek való olvasmány. Való, való, nem való - batyuba benn a ló. A wikipédijába meg ez a szörnyeteg. Márpedig ahol szörnyetegek tanyáznak (még ha csak írottak is...), ott többnyire valóban kényelmetlenül érzik magukat az átlagemberek. Nyílegyenesen következik mindebből, hogy a Wikipédia nem holmi átlagemberekre van kitalálva. (Lásd még: ajánlott irodalom)

És ha a tartalom kizárásos alapon születik, miért lenne más a módszer a szerkesztők esetében? Szerkessz bátran! - szól a biztatás wikiszerte innen is, onnan is. Szerkessz! - de ne má ilyen lexikonbanemvalót! Bátran! - de nehogymá ilyen wikireméltatlan vackokkal akard kiszúrni az éber szemünket! Szerkeszz bátran - bele, ahol csak éred! Szerkessz bátran - de mit képzelsz mégis magadról, hogy holmi forrásokra, szakértelemre, józan észre és más obskurus külvilágbeli tekintélyelvű dorongokra mutogatva akarod a mi belső ragyogásunkat elhomályosítani?

Aki élvezi mindezt - jó wikipédista lesz. Aki meg nem, az előbb-utóbb csöndben elsomfordál, vagy nagy dérrel-dúrral bevágja maga mögött az ajtót. Szorgoskodik az evolúció: a lehető legtöbb embert bebolondítani, aztán hajrá, hadd hulljon a férgese! Nyenyec brutális őszinteséggel közzétette a Wikipédia "sikerreceptjét" (bár meglehet, hogy erről fogalma se volt...): hosszútávon a legtöbb szerkesztő úgyis elmegy.

Csakhogy minden távozó visz magával, magában valamit. És éppen a Wikipédia hosszútávú jövője miatt nagyon-nagyon nem mindegy, hogy a távozó egy csiklandós flört édes emlékével libben-e ki innen, vagy szívében sötét jónási forrongással ront ki inkább akár a pusztába is, ahol aztán remegő kézzel aprítja a bűnös város még hátralevő napjait mutató centit. Netán egyszerűen kisétál, zsebrevágott kézzel, fütyürészve, és csak a kapun kívül sercint egy népiest...


Rólam egy évnyi szívós marketingmunka eredményeként wikiszerte "el van terjedve", hogy semmirekellő, akadékoskodó, kibickedő, holdbanéző, hasznavehetetlen fráter vagyok, akitől jobbára csak a baj szaporodik a Wikipédiában, de nem az értékes tartalom. Tömören - Godson egy tisztes munkára alkalmatlan, rest keverőgép. Ne tessék hümmögni: írva vagyon, nem kevésszer.

Wikin túli és inneni nézőpontból viszont Godson csak egy a bigott wikipédizésre tökéletesen alkalmatlan normális átlagemberek közül, akit hosszabb távon a Wikipédia masinája úgyis kirostálna. Bár az azért gyanús, hogy egyáltalán eddig kihúzta, és minden kiosztott maflás ellenére még mindig itt kevereg...


Nem szítom tovább a lobogó érdeklődést: A késemért jöttem! DD kolléga volt szíves tucatszor tudatni velem, hogy beletört a bicskám: hát hoci ide legalább a maradék gyögyháznyelet!

Amint az Másik Jimmy eljövetele óta köztudomású: a Wikipédia nem afféle szurkálkodós csehó, hanem fincsi marhahúst kínáló kulturált étterem, ahol a szuper szolgáltatás szerves részét képezik az étek felszeleteléséhez fölszervírozott kifent kések is. És hogy az élmény tényleg teljes és utánozhatatlan legyen: az asztalok között mégse nincsenek rácsok!!! Bárki csak úgy besétálhat, letelepedhet, kést ragadhat, és nekiállhat a nyeszetelésnek!!! Semmi kötöttség, semmi ketrec, semmi zsandár: vágj bizalommal - a marhába!

Egy kedves cimborám egy álló hónapot vándorolt a nagy újeszében faiskoláról faiskolára. Hazatérve beszámolt arról, hogy az amik bizony komoly versenyelőnyökkel bírnak: még a sokszázdolláros és mégis egy mozdulattal elemelinthető edényes növényeiket se kell drága pénzen bekeríteniük, hiszen ha a telekhatártól két méternél beljebb tébolog valami megtévedt növénygyűjtő, hát simán csak le kell puffantani.

Hiába, no - nekem magas ez a kerítés-kérdés. Beleállt a fejembe a kognitív disszonancia, sőt bele is törött egy kicsit az agyvelőm. Vagy mégis inkább a kifent kések törtek bele az agyvelőmbe?... Hagyjuk: messziről emilő founder azt mond, ami belefér a szélességébe. Én má csak bugribicskás somogyi maradok, aki ugyan nemkevés szent szózatot hallott az emberi természet természetéről, de azok végkicsengése sehogyse vág egybe a floridai prédikátor restijének summázatával, miszerint '"valójában jók az emberek." Hogy ez a ketrecetlenre kicivilizált Valójában merre is van a térképen, annak eddig még nem jutottam a nyomára, de majd megnézem a szabad lexikonban: abban minden benne van. Vagy lesz. (Ha mégse találom, akkor nyilvánvalóan nem való van benne... ööö... való bele... na, mindegy...)

Nem kerülgetem tovább a kísértést: mostantól fogva olyan célra fogom használni a Wikipédiát, és úgy fogom kezelni, ami, és nem másnak.

A Wikipédiának neki kettős az ő természete: kivülről lexikon van ráírva, bévülrül meg egy kádergyár. Csak a bélésről egyelőre lemaradt a cimke, azér nem láccik annyira hogy ő kádergyár, mind kivül láccik az, hogy ő egy lexikon/enciklopédia. NCurse keresztapám tanítgatott mindég: evolúció, Mr. Anderson, evolúció... Nos, büszkén jelentem: röpke egy év alatt kitanultam a keresztapaságot meg az evolúciót is! Mindent tudok!

De legalábbis többet, mint egy éve. Üzletet ajánlok hát a Wikipédiának: átirányítja hozzám a belenemvalókat, én meg cserébe nem vallok bele. Sőt: kívüle mégúgyse.

A részletekről majd inkább itt.

És még most se fuss el, mert még mindég nem itt a vége: a Wikipédia nemcsak holmi Szarka2.0 módra összegányolt orbitális információfészek ám, de ízlést, illemet és jellemet is bőséggel lehet merítni belőle. Egy gombnyomással megtudhatni pl. hogy mi menő és mi ciki. Sok szidalom ért, hogy sehogyse akarom kiadni magamból a tudást, hát tessék nézni, hogy mennyire félreismert eddig a kedves közösség némely reprezentánsa: szabadidőmben, önkéntesen és önfeláldozóan megtoldottam a csini táblázatot még egy rubrikával:

De a leggázabb...Szerkesztés

...ha valaki azzal fenyegetőzik, hogy - jusztis ittmarad a Wikipédiában!!

Hiszitek-e?--Mihasznay-Kibitz Godson fóruma 2007. március 21., 23:48 (CET)

Ajánlott irodalomSzerkesztés

"Mi, bolsevikok, különleges emberek vagyunk. Mi különleges anyagból vagyunk gyúrva. Mi vagyunk azok, akikből fölépül a nagy proletárstratéga hada, Lenin elvtárs hada. Semmi magasabb dolog nincs, mint az ebbe a hadba tartozás megtiszteltése. Semmi magasabb dolog nincs, mint a Lenin elvtárs által alapított és vezetett párt tagjának neveztetni."

Мы, большевики, люди особого склада. Мы строены из особого материала. Мы – те, которые составляют армию великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина. Нет ничего выше, как честь принадлежать к этой армии. Нет ничего выше, как звание члена партии, основателем и руководителем которой является товарищ Ленин.