Szerkesztő:Godson/Szellemi

Polgári törvénykönyvSzerkesztés

http://www.jogiforum.hu/torvenytar/Ptk

Korlátozottan cselekvőképesSzerkesztés

Ptk.12/A. § Korlátozottan cselekvõképes az a kiskorú, aki tizennegyedik életévét már betöltötte és nem cselekvõképtelen.

Ptk.12/A. § (2)A korlátozottan cselekvõképes személy jognyilatkozatának érvényességéhez – ha jogszabály kivételt nem tesz – törvényes képviselõjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Ha a korlátozottan cselekvõképes személy cselekvõképessé válik, maga dönt függõ jognyilatkozatainak érvényessége felõl.

KiskorúSzerkesztés

Ptk.12. § Kiskorú az, aki tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve ha házasságot kötött. A házasságkötés nem jár a nagykorúság megszerzésével, ha a házasságot a bíróság a cselekvõképesség hiánya vagy a kiskorúság miatt szükséges gyámhatósági engedély hiánya miatt nyilvánította érvénytelennek.

Ptk.13/A. § (1) A kiskorú még a gyámhatóság jóváhagyásával sem tehet érvényesen olyan jognyilatkozatot, amellyel ajándékoz, idegen kötelezettségért megfelelõ ellenérték nélkül felelõsséget vállal, vagy amellyel jogokról ellenérték nélkül lemond.

ÉrdekességekSzerkesztés

A Firefox ikonok szintén védjegyei a Mozilla Alapítványnak, ugyanis bár a Firefox nyílt forrású szoftver, a szabad licenc nem terjed ki a benne található képanyagokra. Ez okból aztán azok a szoftverforgalmazók, akik a Firefox módosított verzióit terjesztik, nem használhatják az eredeti ikonokat.