A(z) 11. kódú hibát javító kódrészlet szerkesztés

sub fix_11 {	# HTML named entities
        # valamint 20: Symbol for dead
        # valamint 50: en dash or em dash
  my ($error_code, $title_str, $text_str) = @_;

  my %HTML_entitiy = (
    quot  => "\x{0022}",
    sect  => "\x{00a7}",
    copy  => "\x{00a9}",
    middot => "\x{00b7}",
    Agrave => "\x{00c0}",
    Aring  => "\x{00c5}",
    Auml  => "\x{00c4}",
    AElig  => "\x{00c6}",
    Ccedil => "\x{00c7}",
    Ntilde => "\x{00d1}",
    Uuml  => "\x{00dc}",
    agrave => "\x{00e0}",
    auml  => "\x{00e4}",
    aring  => "\x{00e5}",
    aelig  => "\x{00e6}",
    ccedil => "\x{00e7}",
    ntilde => "\x{00f1}",
    uuml  => "\x{00fc}",
    minus  => "\x{2012}",
    ndash  => "\x{2013}",
    mdash  => "\x{2014}",
    dagger => "\x{2020}",
    Dagger => "\x{2021}",
    bull  => "\x{2022}",
    hellip => "\x{2026}",
    trade  => "\x{2122}",
    larr  => "\x{2190}",
    uarr  => "\x{2191}",
    rarr  => "\x{2192}",
    darr  => "\x{2193}",
    harr  => "\x{2194}",
    lArr  => "\x{21d0}",
    uArr  => "\x{21d1}",
    rArr  => "\x{21d2}",
    dArr  => "\x{21d3}",
    hArr  => "\x{21d4}",
  );

  my $excluded = search_tags($text_str);

  my @entities;
  my $count = 0;
  while ($text_str =~ m|\&(\w+);|gs) {
    my ($pos, $entity, $len) =
      (pos($text_str), $1, length($&));
    $pos -= $len;
    next unless exists $HTML_entitiy{$entity};
    next if $excluded->contains($pos);
    unshift(@entities, {
      'pos'    => $pos,
      len     => $len,
      entity   => $entity,
      replacement => $HTML_entitiy{$entity},
    });
    $count++;
  }
  $count or return ('Nincs HTML entitas');
  foreach (@entities) {
    substr($text_str, $_->{pos}, $_->{len}) = $_->{replacement};
  }

  my $summary_str = $latin2->decode(
    "Bot: $count HTML entitás lecserélve. (Hibakód: $error_code)"
  );
  return ($summary_str, $count, $text_str);
}