Szerkesztő:Gyurika/Adatbázisok

LexikonokSzerkesztés

GlobálisSzerkesztés

Magyar vonatkozásúakSzerkesztés

Európai vonatkozásúakSzerkesztés

SzótárakSzerkesztés

Életrajzi, történelmi segédletekSzerkesztés

AnyakönyvekSzerkesztés

Összeírások, népszámlálások, címjegyzékekSzerkesztés

TérképekSzerkesztés

Katalógusok, jegyzékek, listákSzerkesztés

MűszakiSzerkesztés

TípusleírásokSzerkesztés

RepülőgépekSzerkesztés

 • Moldoványi Ákos – Zsille Péter: Égi utakon. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987. 135-202. old.: 99 utasszállító repülőgéptípus (1913-1987) leírása bekezdésnyi terjedelemben.

Rádiók, magnók, tévékészülékekSzerkesztés

 • Csabai Dániel: Magnósok évkönyve 1971...1986. Budapest, Műszaki Könyvkiadó. (több évfolyam) Orsós és kazettás mangók típusleírásai több oldal terjedelemben, kapcsolási rajzzal.
 • Csabai Dániel: Rádió-magnók szervizkönyve 1. Műszaki Könyvkiadó. 1984. Rádiómagnók típusleírásai több oldal terjedelemben, kapcsolási rajzzal.
 • Csabai Dániel: Rádió-magnók szervizkönyve 2. Műszaki Könyvkiadó. 1985. Rádiómagnók típusleírásai több oldal terjedelemben, kapcsolási rajzzal.
 • Kádár Géza: Rádió és televízió vevőkészülékek 1956-1957. Műszaki Könyvkiadó. 1958. Rádió és TV típusleírások és kapcsolási rajzok.
 • Kádár Géza: Rádió és televízió vevőkészülékek 1958-1959. Műszaki Könyvkiadó. 1960. Rádió és TV típusleírások és kapcsolási rajzok.
 • Kádár Géza: Rádió és televízió vevőkészülékek 1960-1963. Műszaki Könyvkiadó. 1967. Rádió és TV típusleírások és kapcsolási rajzok.
 • Kádár Géza: Rádió és televízió vevőkészülékek 1964-1966. Műszaki Könyvkiadó. 1967. Rádió és TV típusleírások és kapcsolási rajzok.
 • Kádár Géza: Rádió és televízió vevőkészülékek 1967-1969. Műszaki Könyvkiadó. 1970. Rádió és TV típusleírások és kapcsolási rajzok.
 • Kádár Géza: Rádió és televízió vevőkészülékek 1970-1971. Műszaki Könyvkiadó. 1973. Rádió és TV típusleírások és kapcsolási rajzok.
 • Kádár Géza: Rádió és televízió vevőkészülékek 1972-1975. Műszaki Könyvkiadó. 1976. Rádió és TV típusleírások és kapcsolási rajzok.
 • Kádár Géza: Rádió és TV kapcsolások 1975-1977. Műszaki Könyvkiadó. 1979. Rádió és TV típusleírások és kapcsolási rajzok.

ZeneSzerkesztés

Életrajzi tárak téma szerintSzerkesztés

Az alábbi útmutató, az elsősorban magyar vonatkozású, kevésbé nevezetes személyek életrajzainak fellelhetőségét kívánja dokumentálni, valamint hogy milyen témában hol találhatók életrajzok. A felsorolás olyan munkákat nem listáz, amelyek csak olyan személynévmutatót tartalmaznak, amik csupán oldalszámra hivatkoznak.

Személyi életrajzokat tartalmazó munkákSzerkesztés

A Petőfi Irodalmi Múzeum névtára rákeresésnél listázza az adott személy adatait és a forrásokat, amelyekben szerepel. (A találatra történő rákattintás után általában a lista bal felső sarkán szerepel egy ikon, mely az adatforrásokat felsorolja.) Fontos, hogy a PIM adattára sem listáz minden forrást, amelyben az adott személy életrajza fellelhető, a forrás utáni oldalszámok pedig nem a bejegyzés oldalszámát adják meg, hanem a forrás összes oldalainak számát!

 • A 250 éve felszentelt kiskunfélegyházi Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom története. Kiskunfélegyháza, 2011. Kiskunfélegyházi plébánosok életrajzai
 • A cs. és kir. 34. magyar gyalogezred története. 1738-1918. Budapest, 1937. Személyi adattár és arcképcsarnok.
 • A magyar közalkalmazottak almanachja. Személyi adattár és arcképcsarnok.
 • A magyar ipar almanachja 1929. Iparosok életrajzai és arcképtár.
 • A magyar ipar almanachja 1930. Iparosok életrajzai és arcképtár.
 • A magyar ipar almanachja 1931. Iparosok életrajzai és arcképtár.
 • A magyar ipar almanachja 1932. Iparosok életrajzai és arcképtár.
 • A magyar gyalogság. Budapest. Magyar katonák személyi adatai és arcképtár a végén (Oldalszámozás hibás, a címlap és vers utáni 9-16. oldalak nem léteznek)
 • A magyar királyi 29. honvédgyalogezred és a magyar királyi 29. népfölkelő gyalogezred hadtörténeti emlékkönyve / összeállította De Sgardelli Caesar. Budapest: Merkantil-Nyomda, 1936. Életrajzok
 • A magyar tüzér. Budapest. Magyar katonák személyi adatai (legvégén, 1-40. old.) és arcképtár (III. rész 1-21. old.)
 • A Pannonhalmi Szent Benedek-rend névtára. Összeáll. Berkó Pál, Legányi Norbert. [Pannonhalma, 1987]. Széchenyi ny. Közel 2000, 1802 és 1986 között pannonhalmi bencés szerzetes kétsorostól egy bekezdésig terjedő életrajza.
 • Archiv des Vereines für Siebenbürgische Landeskunde Neue Folge. Elfter Band. I. Heft. Herausgegeben vom Vereins-Ausschlusz. Hermannstadt, 1873. Az 1730 és 1773 között erdélyi rendházakban működött jezsuita szerzetesek életrajzai a 167-252. oldalakon.
 • Dr. Árvay József: A magyar ipar 1941. Halász Pál Könyvkiadóvállalata, 1941. Személynévtár életrajzokkal a kötet végén.
 • A sátoraljaújhelyi kegyes-tanítórendi róm. kat. gimnázium (V.-VIII. oszt. reálgimn.) évkonyve az 1931...39. iskolai évről. (több évfolyam) Néhány intézményi dolgozó életrajzát tartalmazza.
 • A százéves Kisfaludy-társaság (1836-1936). (Szerk. Kéky Lajos.) Budapest, Franklin-társulat, 1936. A társaság tagjainak névsora, születési, halálozási, taggáválasztási időpontjaival és a székfoglaló címével. 265-270. old
 • Berta Tibor: A szegedi községi tanyai iskolák adattára Tanítók életrajzai 17-149. old
 • Bölöny József: Magyarország kormányai 1848-1987. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987. Kormánytagok személyi adatai a 261-399. oldalakon, jellemzően egy-két bekezdéses életrajzok. 435-449. old.: miniszterek részletes életrajzai. 455-460. old.: bánok életrajzai, 465-469. old: fiumei kormányzók életrajzai.
 • Bölöny József: Magyarország kormányai 1848-1992. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. Kormánytagok személyi adatai a 251-421. p. oldalakon néhány bekezdéses életrajzokkal. 456-469 p.: közös miniszterek életrajzai. 474-479. p.: horvát bánok életrajzai, 484-487. p.: fiumei kormányzók életrajzai.
 • Bölöny József, Hubai László. Magyarország kormányai 1848–2004, 5. kiadás, Budapest: Akadémiai (2004). ISBN 963058106X 
 • Esztergomi sematizmus 1982 Schematismus Strigoniensis. Esztergom, 1982. Magyar katolikus egyházi személyek életrajzai a 335-381. oldalakon.
 • P. Seraphinus Farkas: Scriptores ord. min. S. P. Francisci Provinciae Hungariae Reformatae nunc S. Mariae Posonii, 1879. Szerzetesek életrajzai.
 • Fejér Vármegye és Székesfehérvár Szabad Királyi Város általános ismertetője és címtára az 1931-32. évre I-II. Életrajzok.
 • Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben I-II. Budapest, Neumann Kht., 2004. Névmutató
 • Gyógyszeres értekezések – Gyógyszerészek nyomtatott vizsgadolgozatai 1827-1844. Összeállította: Dörnyei Sándor. Az előszót írta: Grabarits István. A Magyar Gyógyszerészettörténeti Társaság Kiadványa, 2010. 99 gyógyszerész életrajza.
 • Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez Szeged, 1992.
 • Jónás Károly – Veredy Katalin: Az Országgyűlési Könyvtár története 1870–1995. Budapest, 1995. 1. rész 2. rész 3. rész 4. rész 5. rész 6. rész 7. rész 8. rész 9. rész 10. rész Az Országgyűlési Könyvtárhoz kapcsolódó személyek életrajzai.
 • Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. Újvidék, Fórum Könyvkiadó, 2002. A-Gy H-O, P-Zs
 • Karsai Elek: A budai Sándor-palotában történt. Táncsics Könyvkiadó, Budapest, 1963. A kötet végén a 493-530. oldalakon személynévtár, néhány sorostól egy bekezdésig terjedő életrajzokkal.
 • Karsai Elek: A budai vártól a gyepűig. Táncsics Könyvkiadó, Budapest, 1965. A kötet végén a 703-737. oldalakon névmutató, néhány sorostól egy bekezdésig terjedő életrajzokkal.
 • Klapka György: Emlékeimből. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1986. A kötet végén a 591-624. oldalakon névmutató, néhány sorostól egy bekezdésig terjedő életrajzokkal.
 • Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék multja és jelene. (főszerk: O'Sváth Andor) 1938. Komárom-Esztergom megyéhez kapcsolódó személyek életrajzai a 675-936. oldalakon.
 • Koszorús Oszkár: Orosháza jelesei a XIX. század végéig I. Orosháza Város Önkormányzata, 1994. Orosházi kötődésű személyek életrajzai.
 • Körmöczi Katalin: "Mi megmarad, fordítsa jó czélokra" – Deák Ferenc hagyatéka. Budapest, 1992. Névmutató Deák Ferenchez illetve a korhoz kapcsolódó személyek néhány sorostól egy bekezdéses életrajzaival: 185-216. old.
 • Küzdelem, bukás, megtorlás. Emlékiratok, naplók az 1848-49-es forradalom és szabadságharc végnapjairól. (Szerk. Tóth Gyula). Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz kötődő személyek életrajzait tartalmazza, valamint a II. kötet végén a 431-481. old. személynévmutató néhány sorostól egy bekezdésig terjedő életrajzokkal.
 • Magyar Katolikus Almanach / Schematismus Dioecesium Hungariae 1984. Szent István Társulat, Budapest, 1984. Néhány egyházi személy életrajza (rendfőnök, megyéspüspök, stb.) egy-két bekezdéstől egy-két oldalig terjedő hosszúságban.
 • Magyar vasuti almanach és sematizmus 1911. Az alkalmazottak beosztásai, a fizetési osztályok, a magánkézben lévő vasutak munkatársai, a budapesti tömegközlekedési vállalatok, a folyam- és tengerhajózási vállalatok vezetői, tisztjei.
 • Nikolényi István: Szegedi Nemzeti Színház 1883–1986. 23-65. old.: Színészek visszaemlékezései, melyek életrajzokhoz is felhasználhatók.
 • Országgyűlési almanachok (több évfolyam) Országgyűlési képviselők életrajzai.
 • Pallai Péter–Sárközi Mátyás: A szabadság hullámhosszán. Heliko Kiadó, 2006. 1956-osok életrajzai a 269-287. oldalakon.
 • Posta mérnöki szolgálat 50 éve 1887-1937. Szerk. Rimótzy Mihály. Bp., [1937.], Stádium ny.
 • Hrabowszky György, A dunántúli evangy. aug. conf. superintendentia prédikátorai. Veszprém, 1803. A Dunántúlon szolgált evangélikus prédikátorok életrajzai
 • Scriptores ordinis S. Benedicti qui 1750-1880 fuerunt in imperio Austriaco-Hungarico. Vindobonae, 1881. Bencés szerzetesek életrajzai. Egyes oldalak hiányzanak!
 • Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu Viennae, 1855. Ausztriai jezsuita szerzetesek életrajzai.
 • Léh István: A magyar piarista rendtartomány történeti névtára 1666-1997. / Catalogus Provinciae Hungariae Ordinis Scholarum Piarum 1666-1997. Budapest, 1998. Piarista szerezetesek életrajzai.
 • Simon Katalin: A Budapesti Királyi Orvosegyesület a kezdetektől a forradalomig A Budapesti Királyi Orvosegyesület tagjainak rövid életrajzai.
 • Somogyi Helikon: a Somogy megyei származású, vagy Somogyban több kevesebb ideig lakó, vagy legalábbis Somoggyal kapcsolatos költők, írók és művészek lexikona Somogyi vonatkozású életrajzok
 • Te vagy a tanu! Ukrajnától Auschwitzig. 1947. Szerk: Pór Dezső és Zsadányi Oszkár. Kossuth Irodalmi és Könyvkiadó Vállalat. A 209-482 oldalakon személyi adattár az elhurcoltak II. világháborús sorsáról és családi veszteségeiről.
 • Vitézek albuma. A Vitézi Rend tagjainak életrajzai, akiket 1938. december 31-ig bezárólag avattak fel. 143-401. old. Pársoros életrajzok, jellemzően sok rövidítéssel. A rövidítések jelmagyarázat segítségével történő feloldásával egy bekezdésnyi anyag összeállhat. Arcképgyűjtemény: 401-615. old.
 • Országgyűlési almanachok
 • Zemplén vármegye / az előszót írta: Bornemisza Miklós; munkatársak: Bencze András [et al.]; szerkesztette: Csíkvári Antal. Budapest: a Vármegyei Szociográfiák Kiadóhivatala, 1940. Életrajzok.

LexikonokSzerkesztés

 • Budapest teljes utcanévlexikona. Sprinter Kiadó. Azon személyek pársorostól egy bekezdésig terjedő életrajzát tartalmazza, akikről az adott közterületet elnevezték.
 • Józsefvárosi lexikon. Budapest, 1970. 1-297. old.: A VIII. kerülethez kötődő témák, az intézmények, közterületek, stb. mellett számtalan személy jellemzően egy bekezdéses életrajza is megtalálható. 339-347. old: A Szocialista Hazáért Érdemrend tulajdonosai: a születési év, párttagság kelte, eredeti és jelenlegi ill.. nyugdíjazás előtti foglalkozás. (Említés szintjén)
 • Kortárs magyar írók kislexikona 1959-1988. Magvető, Budapest, 1989. Kortárs írók életrajzai.
 • Munkásmozgalom-történeti lexikon. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1976. A munkásmozgalomhoz kapcsolódó személyek életrajzai.
 • Magyar agrártörténeti életrajzok I–III. Szerk. Für Lajos, Pintér János. Budapest: (kiadó nélkül). 1987–1989. ISBN 963-01-7833-8  
 • Műszaki nagyjaink. Szerk. Szőke Béla. Budapest: Gépipari Tudományos Egyesület. 1983.