Szerkesztő:Izzibell01/A Willendorfi szobor-Vénusz, torzó, vagy más?


A 20-30000 éves "kövér nő" - nemcsak Európa, hanem közel kelet, és Ázsia

területein is hasA Willendorfi Vénusz- 30000 éves torzó? Vagy nem is pusztán egy kövér 
nő őskori anya ideálja?onló korú ált. kőből készült kis- 10-12 cm hosszú, 

feltűnő, a női szervekre kiemelten és torzan elhízott szobrocskákat találtak, találnak az igen régi, őskorinak számító időkből- a Willendorf-i vénusznak nevezett -Vértesszőlős környékén talált- ma Ausztria- vénusznak önkényesen nevezett figura képviseli leginkább ezt a

típusú ősi nőalakot, amelyről kötetek láttak és látnak napvilágot- 1 

dolog hiányzik csak: a meggyőző magyarázat, hogy mit akar közölni, mit üzen az ősi kor embere ezzel a tárggyal. A Wikipédia is bővelkedik képekben, szövegben, ötletekben - a MAGYARÁZATOT célzó szövegekben, hogy

mi ez a tárgy. A Vénusszal kapcsolatos leggyakoribb állítások: 1. A mai
női ideálhoz képest a Willendorfi szobrocska max. torzóként jöhet 

szóba- avagy "nem érdemli meg" a Vénusz nevet.(Wikipedia, A Willendorfi vénusz szócikk pl.) 2. Földanya, elvont anya szimbólum, női szimbólum, ősi esztétikát rögzítő női ideál, 3. Marokkő, "vaginába éppen pászoló" tárgy 4. 20-30000 éves korabeli női szépség ideál- amit legkevésbé fogad

el a ma embere- mi mit hagynánk hátra? Barbit? 5. A Milói Vénusz 

szépségével is negatív irányban veti össze a szintén gimnáziumi (10. o. Művészettörténet tankönyv )

ilyen és hasonló ötletekben gazdag a magyarázat. (10. osztályos 

gimnáziumi tankönyv W. Vénuszról szóló rész) De megindokolni az állításokat eddig senki, sehol nem tudta- a torzó éppen olyan olyan megalapozatlan, mint a "méltatlan".

A szobrot különböző nézőpontból- elölnézet, felül és hátulnézet és oldalnézet- is sokan elemezték- de átütő pluszt egyik vélekedés sem hozott. Objektíven szerkeszteni nemigen lehet, ahhoz túl szabálytalan, torz. Ám ekkor bukkantam több forrásban is rá az

Élet virágára- Egyiptom egyik vörös gránit felületén ismeretlen módon rögzített ábrát találtak, mely 2 dimenzióban nézve 6 szirmú virágot mutat, középen is egy = méretű körrel.

A platóni testek misztériuma szerint az öt test, ami az univerzum alapvető alkotóelemeit alkotja, mind beleilleszkedik az Élet virága formába, és megtalálhatók még a szubatomi szinten is.

A szimbólumot ismernie kellett az Ó-Ind vallások legősibbjének, l. a Védák könyvében a világ kezdetét szimbolizáló lótuszt, melyből az ősi teremtés megindul. Kübelé, Kübéle - a 6-vagy több kőemlőjű óind istenanya kőkeblei https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS1k9SMe1EPOMAn_rKoAU9tmzDdHusTqb2JbHmWBtbNt-t5_GsPYPM10ac

éppen olyan sorban, mintázatban láthatók a szobor testén- néha fején- 

mint a Willendorfi vénusszobor fején spirálisan tekergő kis kőkúpok, amelyeket csak felületes szemlélő lát azonos gumócskáknak- a rovást felületesen ismerők is észrevehetik, hogy a rovásjelek számos mása látszik a szobron 2 ill. 3 D-ban is.

Máshol kőből kifaragott 3 dimenziós mintát láthatunk, pl.Platón is találkozott ilyennel, (sőt ősebb voltára is utalt) "őskavics", oktaéder,

magból fejlődő élet szimbólumaként ismert ősi Mag, ami ugyan olyan, 

mint a valóban megtermékenyített és osztódásnak indult tojásra, petére emlékeztet a fejlődése bizonyos pontján- lásd. pl. a hüllőknél, kétéltűeknél, madaraknál, emlősöknél megjelenő "szedercsíra állapotban" lévő osztódó pete képét.

Ha az egyiptomi 2 D-s Élet Virágát egy képzeletbeli sugaras tengely körül megforgatjuk- 3 D-s szedercsírát kapunk- ami a teremtés, a világ anyag- energia alapszerkezetét szimbolizálja, igen fontos lehet, ha vörös gránitba (a legkeményebb ásvány) ismeretlen technikával fáradtak ábrázolni ezt a jelet, mintha lézerrel égették volna bele, olyan tűpontosan, ami a ma csúcsmodern emberének is díszére válna, ha képes lenne elkészíteni. Ha a világ mindenség ős- alapszerkezetét mutatja a kép, akkor olyan tudás birtokában volt a sokáig primitívnek hitt ősi ember, amit valószínűleg ma is alul értékelünk. Akik alkották bármely ábrát, említett szobrot a ma emberénél valószínűleg többet tudtak a Világ mindenségéről, mint a ma atomkori csúcsfizikus materialista emberek. Nem teljesen egyedülálló a szimbolikája a "inkább hívom így: FÉLREÉRTETT VÉNUSZNAK"- ahhoz, hogy bárki összefüggéseket keressen, találjon- sokat kell olvasni, olvasni a tudósokat, mert az a mai lexikon, ahol a NYUGATI vélemény übereli az ősi ókor üzeneteit- ezzel együtt nem hallja, nem látja meg az ősvallások közötti közös szimbolikát, nem ismeri Platónt, az őskavicsot, az oszló petét fölényesen észre sem veszi, az Élet virága- az ókori tudás egyik legősibb egyenlete mind!- szára nem elég lexikális, nem objektív, mert mert nem egy max. középkori nyugati TUDÓSra hivatkozik- az vak, az nem valódi tudós, ott csak az a törvény működik, hogy az erősebb kutya...jut szóhoz. Csak az erősebb véleménye számít. KILOPONDBAN! Ez elméletifizikában eladható, de filozófiában nem- és az ősi tudás nemkilopondban mérhető erejű üzenetek hordozója! Első körben nézze meg- vagy dehonesztáló??- Varga Csaba, Bánffy Eszter, ELTE!= Eötwös Loránd TE, ha valakinek ez nem nyilvánvaló- 3 D-s ősi szobor-rovások első tudóit a mai korban- mit írtak, olvassa el egy másik szobor (sok van!)- a SZENTGYÖRGYI tehénszoborról szóló értekezéseket- ahol a 3 D-s ősrovást megszólaltatják az ezen jeleket már évtizedek óta tudó, használó tudósok. Tudósaink. Aki tud, az nem politikai oldalt, nem erőviszonyokat, nem keletet vagy nyugatot, nem állítólagos prioritásokat olvas ki őseink tudásából- hanem a jelentést. Az összes jelentést. A tudás nem lehet presztizs kérdés, a szobor-rovás olvasása nem olyan új tudás, amit most, én találtam volna ki- a Szentgyörgyvölgyi tehénszobor jelei címen pár évtizede már megjelentek a jelek okolt, tudott, hivatkozott leírásai! Az ELTE által ismert szoborról szóló tudományos értekezései közül persze vannak jók, hitelesek és sok hivatkozást tartalmazó- értelmetlenségnél többet mégsem író- művek. Ezeket a terjedelem, a jelentőség miatt nem egy sokat olvasónak- és a jelek szerint mégis átlátóbb értelmező civil (piha) embernek kellene leírni, kikeresni- hiszen aki vak a Védákra, Kübéle istennőre, a többi ősi szoborra- a tehénszobor ugye Nem lehet fajtalankodási jelkép???- Platónra, Egyiptom smaragdtábláira, hieroglif jeleire, gránitba ...égetetett/?) Élet virága jeleire, a pete ívására, az ovumra, a szedercsíra állapotra, az élet mozgásának ismert, tudott jeleire- a mindezeket tanulmányozott tudósok leírásaira- röviden majdnem mindenre, ami a szobor-olvasást lehetővé tenné- annak hiába üzennek a pre-paleolit korból IS- a ma embere felszínes, földhözragadt, csak egy csőlátású, nem mélyen kutakodó síkon okoskodó -de nem okos emberekre jellemző módon egyet látnak: a Willendorfi vénusz egy dagi torzó, ami a lábán nem tud megállni......a szemüket mikor kezdik használni a vagina-kabala, szorongatnivaló kő, gügye, túlhaladott ideál lesz, hajcsavarókkal a fején, "gyenge arckialakítással"- .. Tudós hölgyek és urak: akiknek ennyire futja és híven hiszik azt, amit leírnak a Willendorfi szoborról, és kórosan dagi anyagot (agyagot) képesek meglátni- még egyetlen javaslatom van: nézzék meg a modern agykutatás agytérképeit!!! Az agyban a fejnek 10 x nagyobb a képviselete, a kéznek, első 2 ujjnak többszöröse, mint az egész testnek- vajon mit árul el EZ, amit MI rajzoltunk le- 10000 év múlva valakinek? Azt, hogy vízfejű, nagy markú, aránytalan szex-szimbolikánk volt, hogy rossz volt a térérzékünk, vagy hogy aránytalanul nagy a szánk, ami szerint siketek voltunk, mert az üvöltés-evés volt a fő, ami kedves volt nekünk? Nos, a W. TORZÓ mai látása (a fején meg tud állni, tükörképeket, sőt a lábfeje 180 fok fordulattal egy modern fejű emberpárt mutat (egyebek közt!!) - de a HIVATALOS TUDÓS -vagy OKOSKODÓ- tudorok- nem képesek az orrukig sem látni. Ez nem bűn, ez HIBA. A mAI TUDÁSUNK UIS NEM IS OLYAN SZERÉNY, DE ELKÉPESZTŐ, HOGY AZ AGYTÉRKÉPET talán nem is ismerő tudósok nyilatkoznak ősi képek, tárgyak szimbolikájáról- hibásan, tengernyi hibás adatra támasztva a saját hibás képeiket. Meg kéne fejteni a világot. Ez a mi munkánk és nem is kevés....de mintha csak távolodnánk az ősi egység tudatától, a megfejtéstől, a megvilágosodástól. Biztosra veszem, hogy a hajcsavarós hüvelyjjáték-Willendorfi torzó -állítás még itt lesz, sőt díszes könyvekben hoz dicsőséget, amikor ezek a sorok itt régen törölt státuszt kapnak. Én felajánlom. Nem szócikk- de igaz, és tudásra épül. Beépíthető- de ha nem kell, ha csak az megfejtés, amit egy-2-3--5 nyugati lexikonból összeollózott valaki, akkor a Wénuszt soha nem láthatja többé igazi valójában az emberiség. A készítők azt gondolták, egyértelműen üzentek- tévedtek. Még nem tarunk ott. Külön cikket érdemelne, hogy mikor veszett el az ősi tudás nagy része, és miért. És akkor felmerül a kérdés: a 20-30000 éves "kövér anyaszobrok" hogyan jönnek ide. A "torzókat jellemzően nem szentélyek maradványaiban, hanem hétköznapi otthonokban találták meg, a Kárpát medencében ill. közép-és dél Ázsiában is. Meglepően egyszerűen. A szobornak a jelentős részeit kinagyították, a kisebbnek ábrázolt részeit is céllal hozták létre. A szerkezete - ha a "szabálytalan túlzásokat" kijavítjuk- ugyanazt a szaporodó, ívó ábrát mutatja 3 D-ben (2-ben is ábrázolható) , mint a Platóni agyaggolyók, az őskavicsok, az Egyiptomi életvirágok, az óind lótuszok- és még sok, itt nem említett ősi ábrák. Véletlen lehet? Lehetséges. Annyi esélye itt is van a véletlennek, mint a tudományban, ahol szinte mindent a véletlen számlájára írnak a legnagyobb tudósai. A véletlen azonban korrekt tudomány, amiről éppen akkor hajlamos a tudomány megfeledkezni, amikor hivatkozik rá, amikor feketén- fehéren kidolgozott egyenletben mutatja a valószínűség számítás tudománya, hogy mennyi adott dolognak, történésnek a tényleges esélye. ( ha azt mutatná a

kifelejtett egyenlet adott történésre, hogy 1: 20.000.000.000 a 

valószínűsége az adott és tippelt véletlennek- ott nincs joga semmilyen tudósnak a véletlenre hivatkozni, főleg nem annak szinte állandó és szabályos mintákban visszatérő létjogosultságára.) Mégis ezt teszi épp a

tudomány...objektív és semleges megoldásnak éppen nem nevezhető 
"őskavics"

helyzetek tömegében. Az ábrák- az említett virágok, kavicsok, agyagkövek, rajzok, ábrák azonos logikájú, azonosat jelző W-i és Mo-on 1500-nál több ilyen jellegű- kevéssé sztárolt, de létező Vénuszok, osztódó megtermékenyített petesejt- szedercsíra állapotdata: data:image/jpeg;base64,/Z- ugyanazt mutatják, ugyanazt jelzik. Az ősi rovás logikája is pontról pontra igazolja a leírtakat. 2 és 3 D-ban is. A

W. V. a mag, élet virága, szedercsíra-szinttől az újszülöttön át a 

kifejlődőtt élőlényen keresztül a pusztulásig mindent magában hordoz. A köldökében -a világ közepe szimbólum- körülötte rovott ábra- skorpió, amely az ősi asztrológiában a létező, explicit világot a fekete lyukon át az implicittel, az elvonttal, a meg nem nyilvánulttal összekötő jelkép- az örök körforgás, a világ-másvilág létére utal. A szabálytalanságra éppen az emberi FŐ, az önálló tudat, egyedi akarat a magyarázat! Minél előrehaladottabb a sejt fejlődése, annál inkább szabályostól eltérővé válik. Az oktaéder- szintű sejtcsomó még szabályos, a sok millió alapegységből álló lény már a saját akarat elválását mutatja az univerzum egységes mindent tudó, mindent jól, kiegyensúlyozottan tudó ősi, eredő tudás megnyilvánulásától. A kis, satnyának tűnő kar az eszköze az embernek- a fej. a FŐ célt határoz meg,

a kar eszköz, a tudás szerszáma, hogy a kigondolt célt akaró ember azt 

tegye, amit a tudat diktál- a kar az akarat eszköze. A szobron sok 3 D-ben ábrázolt rovás ábrázolódik- a Világ közepe a köldök, körülötte skorpió jól látszó ábrája látszik. A fej szimbolikája (Varga Géza, Bakay Kornél, Padányi, Molnos A.,) A gömb -a fej- a tökéletes test, a tökéletesség szimbóluma, kb. ezt a szimbólumot kell -érdemes- itt látni, nem a modern-"trendy" arcok, fejformák divatját keresni az ősi fejben, és nem is az Egyiptomi múmiák,

vagy hunoknál gyakorta látott szándékosan nyújtott koponya formák 

jelentését. A gömb a nap alakja, a síkidomformában körként is a legtökéletesebb síkidom- kör,amivel Egyiptomban kezdettől a Napot, Rá-t,

Urat, uralkodót jeleztek. Magyarul fő, kör, régi írás-rovás módokon az 

EGÉSZ, a Mindenség, Minden, egység, úr szimbóluma, a korona -magánhangzó

nélkül rótták az összes ősi szöveget!- K.R, vagy másik irányban olvasva
R.K- a zöngés hangpár-G ill. R helyett lehetett J, L - a KoRona, az 

aKaRat bizonyosan innen indult el. A szobor koponyája, feje- FőJe- gömb=

tökéletes. 

A Google-n író tudóstól olvastam, de már a Vénusszal való foglalkozás közben évek óta tartottam attól, hogy előbb-utóbb valaki leírja: a szobornak "göndör haj " van a fején. Ha valaki csak a körbefotózott szobor mását látja- én is- és nem veheti kézbe a Vénusz másolatát -az is

könnyen láthatja: a fejre a "kerek" kő kidudorodások nem hajcsomók 

módjára kerültek kidolgozásra, nem is ötletszerűen. A kis - szinte nincs

egyforma alakú csomócska- egy leginkább kígyóhoz hasonló módon spirál 

alakban felkúszik, a feje búbján kiszélesedve és lekerekítve végződik, a

tarkóig érő "haj" pedig a háton egy kígyófarokhoz hasonló elkeskenyedő 

csíkban- farokban- a hát közepéig húzódik. A fejen lévő dudorok tehát nem hajcsomók, (remélhetőleg a hajcsavarók ötletként nem bukkannak fel) hanem egy hátulról a fejre a fejtetőig felkúszó spirál- akár kígyó- és éppen a 7. kanyar után lesz vége- ergo 7 szintet képvisel- vagy a 7, mint sokat meglelt "mágikus" szám itteni jelenléte a véletlenek arzenálját szaporíthatja. A kígyó a tudás, az ész, (régi írással R.K.S- RáKúSzÓ visszafelé s.k/G.R= sugár/sukár, szikra), kúszó), a skorpióhoz hasonlóan az anyagi világot a spirituálissal összekötő szimbólum- a Biblia előtti összes vallásos irat, összes vallás a kígyót nem az ördög gonosz küldöttének értelmezi- hanem a tudás, az OKOSSág és bölcsesség megtestesítőjeként, ami fényt, világosságot, tudást hoz a sötétségbe. A Willendorfi vénusz esetén a helyet is pontosan mutatja: az okosság, bölcsesség, a tudás az agyban, a koponyában "lakik", így nem véletlen a tökéletes koponyán a 7 szintet- tudásszint? létszint? Dimenzionális szint?- kialakítva felkanyarodó kígyó a fejbe viszi a tudást. (összes kígyószimbólum- Védák könyve, egyéb óind vallások kígyója vagy a FáRaók fején ágaskodó kígyófej) A köldökében -a világ közepe szimbólum- körülötte rovott ábra- skorpió, amely az ősi asztrológiában a létező, explicit világot a fekete lyukon át az implicittel, az elvonttal, a meg nem nyilvánulttal összekötő jelkép- az örök körforgás, a világ-másvilág létére utal. A szobor ( nagyon hasznos lenne!)...de nélküle is látszik, hogy a 2 emlő- a Tő, a FoRRáS, áR sy-a, + konkrétan mindkettő csecsemő koponyát mutat, a jobb oldalon kutacs is látható, orr, száj- mint egy állával kibúvó csecsemőfej. A j.o. is - a szobor érdekessége, hogy egy töredék mm mozdítása, vagy a fényforrás minimális változása olyan képeket jelenít meg, amik a másik pozícióban nem láthatók. Ilyen a koponya 2 része, ami egyes beállítástól függően -a testen is követhető- nem egy, hanem 2 alak sziluettjét mutatja- mint egy nő- ráboruló, vagy őt ölelő férfi alakja tűnik fel. A has a rovásban lik, lék, átjáró, kapu synonima., de halé is, sőt azt is ábrázolja- a vulva a hal szája, (a vulva más neve ókori rovásban MuNa, MuNNuS, a hal a halált is symbolizálja- a nőt magát a Hold- l. Biblia utalás Ráchel halálára- a holdat- mint pogánynak nevezett vallásból átkerült symbolumot- használja a Szentírás is. A hal- Hold, holt, A szobor-"olvasás" mestere lévő "díszítő elemnek" vélt jeleket mutat be- mint fogalomírást., aki egy másik szobron- egy régész által talált- de nem értelmezett TeHéN-szobron mutatta be konkrétan a rajta lévő rovásokat, azok jelentéseit (pl. Varga Géza Így írtok ti- magyar őstörténelmet) A hal- Hold, Rovás bőven van a szobron- a karon is, de tömegével és jól láthatóan a koponyán több szinten, a háton, oldalon. Az oktaéder a nyaktól lefelé Életvirág, A Vénusz oldalán "dudorodó háj- "úszógumi"- a Szaturnusz gyűrűjeként öleli körbe a testet. A szobron sok 3 D-ben ábrázolt rovás ábrázolódik- a Világ közepe a köldök, körülötte skorpió jól látszó ábrája látszik a hason. Az arc ábrázolása hiányos- ill. nem ábrázolt- arc alapján ismerjük meg a másik embert, az arcon is szimbolikus jelentőségűek a szemek, az orr, a száj, áll stb...- ha nem szükséges megismerni valakit, ha csak egy - vagy épp az EGÉSZ, a MINDEN az illető- akin kívül ill előtte nincs más lény- ott nem szükséges arc szerinti felismerés- ahogyan pl. Rá-nak sincs arca, mégsem keverhető össze semmivel- senkivel.Az óegyiptomi vallásban- de az

óind, az ősi manichus vallásokban is ugyanazt jelképezte: az anyagi és a
mitologiai létezés közötti átjárót szimbolizálja (Pogány vallás 

asztronomia- írásai, ógörög jelentés, a Tarot jelképrendszere(

A Platonnál említett "őskavics-kép", a szedercsíra állapotú osztódó- ívó

pete (ovum, ovarium) Képe- 2 D-ben- a Vénusz fej nélküli törzsi- hasi, 

láb része- tojásdad alakba tehető bele pontosan- és ugyanazt a rajzolatot- összképet láthatjuk benne, mint az őskavicsé.így a Vénusz az

Őstojást - a magot, az EGYet, egészet, a mindenség lehetőségét 

szimbolizálja több módon is . Az emlők a baba születő fején túl- kicsit tovább fordítva- megszületett kisbaba teljesen szabályos arcát mutatják, a férfi MaKKot is- egy újabb nézetből. A szobor ezen tulajdonsága igen ötletes, hiszen akár anyagi, akár metafizikai üzenetek arzenálját hordozza, érzéseket vált ki az őt nézőkből, tengernyi információt hordoz minden apró kiszögellésben- 30000

éve átvitt és anyagi értelemben ábrázoltak egy 11 cm-s egyetlen nőt, s 

benne a keletkezést, a születést, a férfit, a nőt, a makkot, a magot, a szaporodást- egy rovás a felkaron a Tejutat szimbolizálja- 3, máshol 4 ágú forgó jelben. A torzó haja nem kőkori hajcsavarókat ábrázol, nem is a pre-historikus fodrászat remeke. A szobrot- vagy a képét háttal felénk nézve látható, hogy a fejtől a hát közepéig egy kígyó farka nyúlik- ill. a tarkón a kígyó maga tekeredik tovább a fejre, 7 kört írva köré a fejtetőn végződik. A kígyó testén nem egyforma kis gubicsok vannak- hanem a legrégebbi- Tatárlakai cserepeken pl. ábrázolt- ősi rovásjeleknek a kőkori elődei láthatók. Ez a kődarab - nem túlzás- a létezést minden szinten ábrázolja. A múltban is ezt tette, erre készült, ezt üzeni nekünk és az utánunk jövőknek- ergo a múltat, a jelent és a jövendőt is összeköti így. Válaszol a "mi volt előbb, a tyúk, vagy a tojás" kérdésre- megmutatja, hogy nem lineáris időben gondolkodva a tyúk a tojás egésze, a tojás a tyúk egésze- 1 az 1-ben. Egyetlen egy "marokkő, kövér nőnek" titulált olyan üzenet, ami igen magas intellektusra, az alkotás magas szintű képességével bíró emberekre mutat. A rovások nagyon nagy számban vannak jelen a szobron. Ezeket megfejteni tőlem avatottabbaknak lehet.Kellene- nagyon fontos lenne, hogy mindent, amit a múlt küldött át - hiánytalanul megkapjuk, teljes egészében megértsük- a követ, és az elvont jelentéseit is. (Varga Géza, dr. Bakay Kornél, Molnos A., dr Baráth Tibor) (feltenni a tehénszobrot magyarázattal, a rovás-jelentésekkel..zajlik.) Az ó egyiptomi vallásban- de az óind, az ősi manichus vallásokban is ugyanazt jelképezte: az anyagi és a mitologiai létezést együtt és egyszerre, +a közöttük lévő átjárót - és a végtelent- az oktaéder 8 oldala- a 8 lefektetve eleve ma is a végtelent jelenti a modern írásban is.

(Pogány vallás asztronomia- írásai, ógörög jelentés, a Tarot 

jelképrendszere( Ha mindezt valaki pontosan, gondosan végignézi, a rovások, az egyéb rovással üzenő szobrok És most jön az ábrák, képek bevitele, az irodalmi hivatkozások, hogy olyan világos legyen minden, amilyennek én megláttam) Mindehhez- nem lehet eléggé hangsúlyozni- fontos lenne egy szobor- másolatot beszerezni, nem tudom, hogyan lehet, de akinek módja van és tudja, hogyan lehet hozzáférni- ossza meg a lehetőséget, a forrást velünk. ˘˘˘˘ - az élet virágahttp://www.bibliotecapleyades.net/imagenes_ciencia/geomsag04_01.gifhttps://sites.google.com/site/tudastar/_/rsrc/1267494895231/merkabafol.gif-medium.jpg

http://th27.st.depositphotos.com/1028437/5261/v/450/depositphotos_52619867-stock-illustration-sacred-geometry-icons.jpg

[[[2]]]http://th27.st.depositphotos.com/1028437/5261/v/450/depositphotos_52619867-stock-illustration-sacred-geometry-icons.jpg


                        #


A ny-i objektív enciklopédiákban ilyen formában nem fér el semmilyen meghatározás. A magyar Wikipédia éppen azzal válhatna ki- és lehetne minőségében értékesebb, más nézőpontú tudástár, ami mer friss- alátámasztott, de így, ebben a formában még sehol egységesen meg nem jelent, észre nem vett összefüggéseket látni, leírni, értelmezni. Vagy marad az, hogy szorgalmas hangyák már minden leírt, biztosnak jelzett dolgokat összeszenek, ügyes foltvarrók tehetségével- de mivel is viszi így ez a szerkesztés a tudást előre?? Semmivel. Max. lesz egy lexikon, ahol gyorsan lehet minden ismert dolognak utánanézni. Erre a kőbe vésett

dolgok, a papírra nyomtatott írások is alkalmasak. A virtuális világ 

változása, formálhatósága, naprakészsége lenne az, amiért a Wikipédia üde, nem napra- de pillanatra kész gondlatok forrása, amelyek akár azonnal tovább gondolhatók! Ehhez a szerkesztő címet csak egy kisebb tudó, tapasztalt bizottság tagjai viselhetnék, minden "jó ötlet" nem lehet tudást hitelesen közlő iromány, minden szubjektív ötlet nem lehet a

tudás forrásának része- ezeket arra érdemes, megbízható -és záros főből
álló csapat- kéne szűrje, tartsa vissza vagy engedje át. (nagyon rossz 

ötlet, hogy valaki leír 1-2 objektív dolgot és máris szerkesztő lesz- nem elég 1-2 jó ötlet a szerkesztéshez, 1-2 jó cikk bármihez. Ahol nincs

új látásmód, ahová csak avitt tudás fér be átfaragva- az nem több egy 

még újabb átlag lexikonnál. De ez persze nem áll kapcsolatban a W. Vénusszal.Izzibell01 vita 2017. március 6., 20:25 (CET)

                        #

A szobrocska fejpn nem hajat látunk, hanem kőből alkotott göbcséket., amik spirál alakban futnak fel a főn. A szobor feje nem mutat gyenhéb alkotott arcot- mert nem női fejet ábrázol. Az i.e. 3-5000 évben vagy régebben készült alkotások szimbolikája hasonló. Az Etruszk oroszlános kapuk előtt két kőoroszlán őrzi a múltat. Az oroszkán fejek golyó alakú fejből és sörényük kőcsomókból állnak- az oroszlánok ősi ábrázolása sok régészeti műemléken, leleten megtalálható- valószynúleg a villendorfi nő feje is oroszlán fejet szimnolizál- ami nagyszerű, erőt, fényt összegyüjtő sörényt ábrázol, a fejbe a sörényeken át a nap fénye a fejbe vezetődik- és ott alakul át gondolattá- ilyen útvonalat láthatunk a szfinkszek főkotőjén is- az ilyen sörényes fejek a fény hatását jelzik a tulajdonoson, sok szobron, hieroglifán az állon fonatot alkot- a kialakuló és újjá alkotott gondolat.. A szobrocska arányain az aranymetszés szabálya mérhető ki, a magassága sem véletlen. Akkora, mint egy ember ökle- talán egy embernek vagy egy kisebb csoportnak készült- pl. szülésre készülő nőnek,. A kő szentséget képviselt, mert a gondolst jelzéseit, az érzések, lelki törtémések nyomot hagynak a kőben, és megváltoztastják azt , a kő pedig megőrzi a kapott összes hullámot és át tudja adni egy szülő nő után egy másik szülő nőnek akár. A színe azért volt piros, mert a termékenység szimbóluma, a vér színe piros. A szobor 10,5 cm-es hosszában 3 PÍ.. A méretekből még az aranymetszés szabályosságait is meg tudnánk keresni. A W.V. tehát egy NŐ kőből, amely szülő nőnek készült és generációkról generációkra mindig egyre hatékonyabbá válva öröklődött. A neme egyértelműen NŐ- de a dús idomokat nézve - emlők, hasi zsírszövet, pocak, combok, fej - egy megérett szőlőfürtre is hasonlít- megérett, kifejlődött gyümölcs- tehát termékenységi szimbolum, ami piros volt, festéktől vagy akár vértől. Érett gyümölcs, érett magzat, kikelést mutató tojás, világra kerülés- ezt mondja, mutatja a szobor. Régen a pogány ősi keresztények Nagy Boldog Asszonya volt a szobor. A nősége a teljességre, a nagy boldogságra, erőteljes jelenlétre utal. A szex akkor, amikor ez a Boldog asszony készült- még nem csúszott úgy félre, mint napjainkban.