Szerkesztő:Kaboldy/Léptékhelyes SVG ábrák

Az SVG formátum vektorgrafikus formátum, ezért elvileg alkalmas pontos, léptékhelyes rajzokhoz, például műszaki rajzokhoz. Az ilyen ábrák készítését nagymértékben korlátozza az a tény, hogy kevés olyan grafikus szoftver hozzáférhető, mely segítségével az ilyen rajz ténylegesen, felhasználóbarát módon elő is állítható. Az alábbiakban ehhez kívánunk segítséget adni.

Azoknak a grafikus szoftvereknek a listája, melyek SVG formátumot képesek előállítani:

  • ACD Canvas professzionális grafikus és CAD program többek között SVG kimenettel. A program 30 napos kipróbálásra ingyen letölthető.
  • CorelDRAW vektorgrafikus programcsomag, 30 napos kipróbálásra ingyen letölthető. SVG szűrő létezik a csomaghoz, mely lehetővé teszi az importot és exportot is ebben a formában.
  • A DraftSight CAD program nem profitorientált felhasználásra ingyenesen letölthető. Az AutoCAD-hez hasonló kezelési felülettel és parancsokkal vezérelhető programnak SVG kimenete is van.
  • A progeCAD professzionális, olcsó CAD program, AutoCAD kompatibilis a parancsok síkján is. Létezik egy progeCAD Smart változata is, mely nem kereskedelmi célú használatra ingyenesen letölthető és időkorlátozás nélkül használható, de funkciói korlátozottak. Mindenesetre síkbeli szerkesztések akadálytalanul végezhetők, SVG formátumban lementhetők, de a program nem képes bittérképes rajzok beillesztésére.
  • Az Inkscape teljesen ingyenes vektorgrafikus program, azonban léptékhelyes rajzok igen nehézkesen készíthetők segítségével. Céljaink számára arra alkalmas leginkább, hogy valamilyen CAD programmal megszerkesztett vektorgrafikus fájl végső formáját megadjuk vele. Képes olvasni WMF, SVG fájlokat, de annak ellenére, hogy felajánlja, AutoCAD DXF fájlokat csak igen korlátozottan: egyeneseket és köröket.

Bár más lehetséges eljárás is létezik, az általam kipróbált és bevált módszer a következő:

Műszaki rajz szerkesztéseSzerkesztés

AutoCAD-ben, progeCAD-ben vagy DraftSight-ben kell elkészíteni a rajzot. Az AutoCAD nem ismeri az SVG formátumot, de WMF-ben le lehet menteni a rajzot, ezt pedig az Inkscape fel tudja dolgozni. Az AutoCAD 2D-s rajzelemei hibátlanul konvertálódnak, azzal a kiegészítéssel, hogy a feliratok esetleg korrekcióra szorulnak. Minden esetben, az Inkscape kimenetén megjelenő SVG kiterjesztésű kép helyességét valamilyen más szoftverben ellenőrizni kell, mielőtt a Wikipédiára feltöltjük. Legcélszerűbb az ugyancsak szabadon letölthető GIMP2-ben elvégezni az ellenőrzést. Ha a GIMP2-ben megjelenített fájl hibátlan, a Wikipédia is hiba nélkül jeleníti meg, egyébként gyakran fekete téglalap alakú foltok jelennek meg a képen.

A térbeli ábrákat a WMF fájl nem, vagy csak hibásan viszi át. Ha axonometrikus rajzot kell SVG-be konvertálni, akkor az AutoCAD-ben először elrendezést kell róla készíteni.

Ha SVG léptékhelyes rajzot kell módosítani vagy kiegészíteni, célszerű sz Inkscape-be beolvasni és WMF formátumba exportálva AutoCAD-ben elvégezni a feladatot, majd visszakonvertálni.

Raszterképek átrajzolása SVG formátumbaSzerkesztés

Előre kell bocsátani, hogy sok szoftver - fizetős és ingyenes - ajánlja fel azt a szolgáltatást, hogy önműködően elvégzi a konverziót, de az eredmény siralmas, úgyhogy erről el kell felejtkezni. Egyszerű ábrák (például diagramok) raszteres képe beolvasható az Ikscape-be és közvetlenül átrajzolható (célszerűen egy másik layer-en). Ha az ábra bonyolultabb, például agy repülőgép háromnézeti képéről van szó, akkor az eljárás az, hogy a műveletet AutoCAD-ben kell lefolytatni.

PéldaSzerkesztés

Példaképp a Heinkel He 219A-7/R repülőgép háromnézeti képét próbáljuk meg áttenni SVG formátumba. Az eredeti Commons rajz egy JPG formátumú fájl. Az eredeti rajz igen megnyugtatónak látszik első pillantásra, de ez senkit ne tévesszen meg. Első ténykedésünk, hogy az egyes vetületeket külön rajzfájlokba mentsük át, majd ezeket illesszük be az AutoCAD-be raszterképként. A rajzokat GIMP-ben érdemes szétválasztani és lementeni. Fontos, hogy semmilyen más transzformáció ne történjen a raszteres képszerkesztő programban. Az AutoCAD-ben a felülnézet szimmetriavonalát meghúzzuk, majd elforgatjuk úgy, hogy a középvonal vízszintes legyen. Hozzá illesztjük az oldalnézetet és az elölnézetet is az ábrázoló geometria szabályai szerint. Figyelni kell arra, hogy az eredeti rajz európai vagy amerikai vetítési rendben készült-e. Ekkor az AutoCAD-ben a következő képet kapjuk:

Látható, hogy a kép léptékével valami baj van. Feltehető, hogy egyszerűen az egyes vetületek léptéke nem azonos. Ha ez igaz, akkor az egyik vetületet helyesnek kijelölve a többit hozzá kell nagyítani-kicsinyíteni.

Lehetséges, (igen gyakran ez a helyzet), hogy az egyes képek más háromdimenziós testet ábrázolnak. Ilyenkor két dolgot tehetünk: 1. Az interneten (és esetleg más forrásokban) található fotók alapján módosítjuk a rajzot. 2. Ha az előbbi nem sikerül, valamelyik vetületet helyesnek nevezzük ki és a többit az ábrázoló geometria szabályai szerint hozzá szerkesztjük.