Főmenü megnyitása
Zala megye 1950
Megyerendezés (1950. március 15.)
Járások (1950. március 14-éig)
Járások (1950. március 15. és május 31. között)
Járások (1950. június 1-jétől)
Torna vármegye 1873-2000
Torna vármegye községei és járási beosztása 1873-ban
Torna vármegye megszűnése 1881-ben
Abaúj-Torna vármegye Tornai járása 1914-ben
A trianoni országhatár álal kettéosztott egykori Torna vármegye