Szerkesztő:Pipi69e/Növénynevek

A növények tudományos nevezéktanának kódexe: ICBN, azaz International Code of Botanical Nomenclature. A mesterségesen létrehozott taxonok elnevezéseit az ICNCP szabályozza.

Szerzőnevek:

Huperzia selago (L.) Bernh. = Linné fedezte fel a fajt, ill. írta le először, de Bernh. sorolta be helyesen, ill. más nemzetségbe sorolta át.
Buphthalmum cordifolium W. et K. (vagy W. & K.) = Két kutató társszerzősége. Ha kettőnél több a társszerzők száma, akkor a
L. erythrantha var. welwitschii (Baker) Geerinck & al. forma használható az elsődleges szerző (itt Geerinck) mellett a többi társszerző (Lisowski, Malaisse és Symoens) megemlítésére.
Ornithogalum refractum Kit. in Willd. = A felfedező (és leíró) Kitaibel, de a leírás Willdenow munkájában jelent meg.
Melissa alba W. et K. 1805 = Az évszám a név végén a felfedezés ill. leírás éve.
Equisetum fluviatile L. em. Ehrh. = (még nem derült ki mit jelenthet)
Botrychium matricariifolium (Retz.) A. Br. ex Döll = az „ex” előtti rész kimaradhat (még nem derült ki mit jelenthet)
nob. vagy m. = A „nobis”, vagy „mihi” kifejezéssel a szerző önmagára utalhat.

Faj:

Pyrola sp. = Pyrola species, azaz valamilyen körtike faj.

Fajok:

Festuca spp. = Csenkesz fajok.

Faj alatti egységek:

agg. = „species aggregata” (gyűjtőfaj), kisfajok összessége. A kisfajok elnevezése nem különbözik a „rendes” fajokétól.
subsp. vagy ssp. = „subspecies” (alfaj), a subspeciesek földrajzilag, vagy ökológiai igényeikben eltérnek egymástól.
var. = „varietas”, a fajtársakkal együtt is megtalálható, de azoktól minőségileg némileg eltérő, fajon belüli minőségi eltérés.
f. = „forma”, mennyiségi vagy méretbeli eltérés.
lus. = „lusus”, színváltozat.
cv. = „cultivar”, fajta, azaz mesterségesen létrehozott alaksorozat.
prol. = „proles”, szezonpolimorfizmus, mint pl. a kakastaréjok tavasszal ill. ősszel virágzó formái.

Hibridek:

Adonis transsylvanica nm. hybrida = „notomorpha”, azonos szülőktől származó, de egymástól mégis némileg eltérő hibridek. A rendszertani hierarchiában a varietasnak felel meg.
Equisetum × moorei, vagy Eguisetum ramosissimum × hyemale = Hibrid eredetű faj önálló névvel, vagy a szülőfajok (itt ramosissimum és hyemale) megnevezéseivel.