Szerkesztő:Pipi69e/Növénytörzsfejlődéstan

Ősi tulajdonságok (pleziomorf) - Levezetett tulajdonságok (apomorf)

Ősi, elsődleges Fejlettebb, másodlagos (levezetett)
Tulajdonságok
csupasz sejt sejthártya, sejtfal
sejtmag nincs sejtmag van
a sejtek egyformák a sejtek között működésmegosztás van
vegetatív szaporodás (ivartalan) ivaros szaporodás
izogámia konjugáció
izogámia heterogámia-oogámia
nemzedékváltakozás nincs heteromorf nemzedékváltakozás
izomorf nemzedékváltakozás heteromorf nemzedékváltakozás
fejlett gametofiton redukált gametofiton
izospóra heterospóra
spermatozoid spermácium, spermasejt
sejttársulás telep
telep hajtás
száras-leveles hajtás száras-leveles-gyökeres hajtás
Szár:
fás szár lágyszár
egyszerű, el nem ágazó elágazó
fatest tracheidákkal (homoxilia) fatest tracheidákkal és tracheákkal (heteroxilia)
Levél:
egyszerű tagolt vagy összetett
örökzöld lehulló
tűlevél pikkelylevél
spirális (=szórt) levélállás örvös (átellenes) levélállás
hálózatos erezet párhuzamos erezet
asszimiláló levél módosult levél
Gyökér:
rizoid gyökér
normális kialakulású gyökér raktározó, kapaszkodó, légző stb. szervvé módosult gyökér
főgyökérrendszer mellékgyökérrendszer
Virág:
virágrészek spirális elhelyezkedése virágrészek körkörös elhelyezkedése
a virágtengely megnyúlt a virágtengely megrövidült
virágtagok száma sok, meghatározatlan virágtag kevesebb, pontosan meghatározott
szabad termőlevelek (apokarp termőtáj) forrt termőlevelek (cönokarp termőtáj)
tagolt virágtakaró forrt virágtakaró
szabad porzók forrt porzók
felső állású magház közép- vagy alsó állású magház
aktinomorf virág zigomorf vagy asszimetrikus virág
a virág minden része megvan a virág egyes részei csökevényesek, vagy hiányoznak
virág virágzat
egyszerű virágzat összetett virágzat
a virágzatban minden virág egyforma a virágok különböznek (pl. fészkesek)
a pollen barázdás, ragadós, érdes a pollen sima
Mag:
sok magkezdemény kevés magkezdemény
magkezdemény kettős integumentummal magkezdemény egyszerű integumentummal
magvak endospermiummal magvak endospermium nélkül
két sziklevél egy sziklevél
Életmód:
évelő egynyári

A rokonságkutatás eszközeiSzerkesztés

(Erről már volt szó a filogenetikus rendszertan cikkben. Most nézzük kifejezetten a növények szempontjából)

PaleontológiaSzerkesztés

A növények mindig megelőzték az állatokat (mármint a nagyobb fejlődési ugrások).

A földtörténeti korok a növények fejlődése alapján:

  • Paleofitikum - a prekambriumtól a permig tart. Szilárd vázzal nem rendelkeztek, ezért maradványok nincsenek.
kambrium. Kékmoszatok és ostorosak.
szilur. zöldmoszatok és vörösmoszatok ősei. A felső szilurban jelentek meg az első szárazföldi növények: Őscserjék (Psilophyta).
A devonban terjednek el. Devon vége: első fatermetű növények: korpafüvek, zsurlók, páfrányok, magvaspáfrányok, előnyitvatermők (Cordaitesek). Ezek uralma a karbonban (kőszéntelepek).
Perm:fenyők, Ginkgo
  • Mezofitikum - A perm végén a Cycasok megjelenésével veszi kezdetét. A triász és a jura a fenyőké és a Cycas fajoké. A jura végén megjelennek az első zárvatermők.
  • Kainofitikum - A zárvaterők kora a kréta kortól. A felső krétában indult meg a zárvatermők igazi fejlődése, a tercierben (harmadkor) a mai növénycsaládok kialakultak. A negyedkor (quartier) nagy klímaváltozásokat hozott.

A tulajdonságok értékelésének szempontjaiSzerkesztés

A külső alaktani (morfológia), belső alaktani (anatómia) és működésbeli tulajdonságokkal kapcsolatban a törzsfejlődés-alapú (filogenetikus) rendszerezések számára a legfontosabb annak eldöntése, hogy a hasonlóságok mennyire tükrözik a valódi (természetesen azért valamennyire mindig hipotetikus) leszármazási rokonságot:

homológia - azonos származású és fejlődésű, de különböző funkciójú szervek, tulajdonságok.
analógia - különböző származású és fejlődésű, de azonos funkciójú szervek és tulajdonságok. Például a szárazságtűrő növények pozsgás levele több növénycsaládban is kialakult (kutyatejfélék, kaktuszok), de ezek a családok nem közeli rokonok, a hasonlóság ez esetben megtévesztő.
konvergencia - különböző úton létrejött, de hasonló, és ezért látszólagos rokonságot mutató tulajdonságok.
organizációs vagy konstitucionális tulajdonság - Az életfolyamatoktól viszonylag független, lassan változó tulajdonságok (pl. virágszerkezet). A rokonság-bizonyítás szempontjából fontos.
funkcionális tul. - Az életkörülmények változására gyorsan reagáló, az életfolyamatokkal szoros kapcsolatban álló tulajdonságok. Típusai:
adaptációs - Környezeti hatásra létrejövő, nem öröklődő változás. Például több tápanyag nagyobb termet.
epharmonikus - Környezeti hatásra létrejövő, majd állandósuló, öröklődő tulajdonság.