Szerkesztő:Ssycell/próbalap

A gróf csíkszentkirályi és krasznahorkai Andrássy család egy régi, székely származású magyar főnemesi család volt. A család több, az újkori magyar történelmet meghatározó tagot tud magának. Ilyen volt például idősebb gróf Andrássy Gyula magyar miniszterelnök, majd osztrák–magyar külügyminiszter; fia, ifjabb gróf Andrássy Gyula magyar belügyminiszter, majd osztrák–magyar külügyminiszter; unokája, gróf Károlyi Mihályné gróf Andrássy Katinka, magyar miniszterelnökné.

A család politikai és gazdasági befolyásán túl híres volt kastélyépítészetéről. Több kastélyuk, átvészelve a történelem viharait, jelenleg is turistalátványosságnak számít. Ilyen például a betléri Andrássy-kastély és a tiszadobi Andrássy-kastély.

A család származásaSzerkesztés

A családi szájhagyomány és az Erdélyben, illetve Felvidéken ismert monda szerint a család első őse egy Andorás nevű magyar vitéz volt, aki I. István magyar király uralkodása alatt élt, és egy lovagi párbajról győztesként kikerülve elnyerte a király elismerését és támogatását, aki azzal erdélyi gyulává tette Andorást. A mondát Benedek Elek is feldolgozta, amely feldolgozással széles körben ismertté vált.

Andorás vitéz alakjáról nem maradtak fenn korabeli történeti források, ekképpen létezése a történészek körében erősen vitatott. Az azonban tény, hogy a család az erdélyi Csíkszéken élő székely származású, feltehetőleg előbb lófő, majd primor család volt.

A család rövid történeteSzerkesztés

16. századSzerkesztés

A család kezdetben egy székely származású református család volt. A család első ismert őse Andrássy Márton a Szapolyai János híve volt.[1] Egy Tordán, 1569. november 3-án kelt adománylevél értelmében Szapolyai János Zsigmond a csíkszentkirályi részjószágot és egész Csíkszentimrét Andrássy Mártonnak és Mikó Katalintól született fiának, Andrássy Péternek adományozta. /És Csíkszentsimon?/ Szapolyai János Zsigmond 1571-ben bekövetkezett halála után az erdélyi rendek nem az általa kijelölt Bekes Gáspárt, hanem Báthory Istvánt választották meg erdélyi fejedelemnek. A rendekkel ellenben az Andrássy család Bekes Gáspárt támogatta, aki katonai összecsapás révén igyekezett átvenni a hatalmat. Ez az összecsapás lett végül az 1575-ös kerelőszentpáli csata, amelyben Bekes Gáspár oldalán Andrássy Péter mintegy 2000 székely lovassal indult hadba. Bekes elvesztette a csatát, támogatóira pedig büntetést szabtak ki. A kolozsvári országgyűlés ekképpen Andrássy Pétert és családját fej- és jószágvesztésre ítélte.[2] Ezt követően a család otthonuk, a csíkszentkirályi Andrássy-kúria elhagyására, azaz menekülésre kényszerült. A családi szájhagyomány szerint Andrássy Péter és családja sátoros cigányoknak öltözve faluról falura haladva hagyták el az Erdélyi Fejedelemséget és telepedtek le a Magyar Királyságban. A meneküléskor Péter fia, Andrássy János még körülbelül csak egy hatéves kisgyermek volt.

A család több környékbeli családdal ápolt rokoni kapcsolatot, így például a csíkmindszenti Mikókkal és a csíkkozmási vagy nyujtódi Betzekkel (Andrássyné nyujtódi Becz Klára ki volt és hogy tartozott a családhoz?).

Andrássy Péter katonai szolgálatait méltatva Rudolf német-római császár és magyar király a krasznahorkai vár örökös várkapitányává tette meg őt. Az Andrássyak tehát kezdetben nem voltak a vár birtokosai. Miután Péter korán, 1591-ben elhunyt, majd Becz Zsófiától született közös gyermekeik, Andrássy János és Andrássy I. Mátyás is, a krasznahorkai vár védelme özvegy Andrássy Péternére szállt, lévén, hogy unokái még kisgyermekek voltak.

17. századSzerkesztés

Andrássy Mátyásnak és erdődi Pálffy Anna bárónőnek két gyermeke volt. Mindkét gyermek előnyös házasságkötéseivel megerősítette a család vagyoni helyzetét és kapcsolatrendszerét, s a legbefolyásosabb magyar családok közé emelkedtek be.

 • Első gyermekük, lányuk, Andrássy Katalin Lórántffy Mihályhoz ment feleségül. Férje 1614-ben bekövetkezett halála után az ő nyakára szakadt az árván maradt mostohalányainak, a későbbi I. Rákóczi Györgyné Lórántffy Zsuzsanna erdélyi fejedelemasszonynak és a későbbi III. Rákóczi Zsigmondné Lórántffy Máriának, valamint közös gyermeküknek, a későbbi Allia Sámuelné Lórántffy Katának nevelése és gondviselése.[3]
 • Második gyermekük, fiuk, Andrássy Mátyás (II.) Monoky Annát vette nőül, aki hozományként a Zemplén vármegyei monoki uradalmat hozta. Andrássy Mátyás 1642-ben megkapta III. Ferdinánd német-római császártól és magyar királytól a krasznahorkai uradalmat. Megállapíthatjuk, hogy Andrássy II. Mátyás ideje alatt a család birtokai növekedtek, házasság és királyi adomány útján. A család később, 1647-ben áttért a római katolikus hitre.

Andrássy Mátyás és Monoky Anna közös gyermekei közül kiemelkedik Andrássy Miklós, akit katonai szolgálatainak elismeréséül Lipót német-római császár és magyar király 1676. február 15-én bárói rangra emelt. Ugyan Miklósnak két házastársától, első feleségét, Zichy Klárától és második feleségétől, Kerekes Erzsébettől összesen tíz gyermeke született, akik politikai és egyházi pályát tudhattak maguknak, mégis, a család leszármazását illetően fontos megemlékezni Andrássy Istvánról, a család betléri ágának alapítójáról; valamint öccséről, Andrássy Györgyről, a család monoki ágának alapítójáról.

A betléri ágrólSzerkesztés

Andrássy István a Rákóczi-féle mozgalom egyik elöljáró alakja volt, mégis, az utókor inkább a Jókai Mór által írt A lőcsei fehér asszony című, 1885-ben megjelent regény miatt emlékszik rá, ahol mint a kor egyik bonvivánja volt ábrázolva.

István idősebbik fia, Andrássy József. Andrássy József ifjabbik fia, Andrássy Károly volt. Andrássy Károly hat gyermeke közül.

17XX-ban a család védőszentje Fekete Madonna.

A monoki ágrólSzerkesztés

LeszármazásSzerkesztés

A1. Márton (– †1570 körül). Felesége: mindszenti Mikó Katalin

 • B1. Péter (– †1591). Felesége: nyujtódi Betz Zsófia
  • C1. János (*1568 körül – †1596. november 17.). Felesége: Hegyessy Anna[4]
   • D1. Zsófia vagy Katalin. 1. férje: nemes szigeti Vass Gábor. 2. férje: Ibrányi Mihály
  • C2. Mátyás (– †1598). Felesége: báró erdődi Pálffy Anna
   • D1. Katalin (– †1627). 1. férje (Krasznahorka, 1611): nemes serkei Lórántffy Mihály (– †1614. november 14.) ónodi várkapitány. 2. férje (1615 körül): nemes Héderváry István[5]
   • D2. Mátyás. Felesége (Monok, 1615[6]): báró monoki Monoky Anna
    • E1. György (– †1654 előtt).Felesége: nemes kapivári Kapy Éva
    • E2. János
    • E3. Miklós, br. 1. felesége: báró zichi és vásonkeöi Zichy Klára. 2. felesége: nemes czifferi Kerekes Erzsébet.
     • F1. (1. házasságból) Péter. Gömör vármegye főispánja. Felesége: báró karvai Orlay Borbála
     • F2. (1. házasságból) István. a család idősebbik (betléri) ágának alapítója. 1. felesége: báró nagyfalusi Serédy Zsófia. 2. felesége: Barcsay Erzsébet
      • G1. (?. házasság) Ferenc . Felesége: Keresztes Katalin
      • G2. (?. házasság) József. Felesége: nemes gyarmati Balassa Erzsébet
       • H1. József. Jezsuita
       • H2. Ignác . Korán elhunyt
       • H3. Károly. Felesége: gróf nádasdi és fogarasföldi Nádasdy Rebeka
        • I1. Károly. Felesége: gróf németújvári Batthyány Szerafina
         • J1. László. Felesége: báró gyarmati Balassa Magdolna
          • K1. Szerafin
         • J2. Imre
          • K1. Jolán. Férje: primóczi Szent-Miklóssy László
         • J3. Ferenc . /Vay szerint "Nem volt fiú ivadéka"/
         • J4. Mária Paulina. 1. férje: Ludwig Josef Graf von Paar. 2. férje: Karl von Sailer /Vay szerint Mária volt Semseyné, Paulina volt Paarné/
         • J5. Júlia /Vay szerint nem volt Júlia nevű lánygyermekük/
         • J6. Szerafin
        • I2. Lipót (Barvulszky Annától született 5 törvénytelen gyermeke)
        • I3. Rozália (*1769). Férje (⚭Monok, 1793. január 18.): Balogh János (*1757)
        • I4. Julianna. Férje: gróf szentmiklósi és óvári Pongrácz János
        • I5. József. Felesége: gróf körösszeghi és adorjáni Csáky Walburga
         • J1. László
         • J2. Ernő
         • J3. Ferenc
         • J4. Mária
         • J5. Leopoldina
         • J6. Mária Károly József Ferenc Xavér (*Pozsony, 1792. február 27. – †Brüsszel BEL, 1845. augusztus 22.). Felesége: gróf muraszombathi Szapáry Marianna Etelka (*Sopron, 1798. szeptember 26. – †Szőlőske, 1876. november 10.)
          • K1. Manó, gr. (*Kassa, 1821. március 3. – †Görz AUS, 1891. április 23.) .Felesége: gróf erdődi Pálffy Gabriella (*Pozsony, 1833. november 17. – †Bécs AUS, 1914. március 22.)
           • L1. Géza Gyula, gr. (*Pest, 1856. július 22. – †Budapest, 1938. augusztus 29.). Felesége: Eleonore Gräfin Kaunitz zu Rietberg (*Neuschloss, 1862. augusztus 27. – †Budapest, 1936. április 8.)
            • M1. Mária Gabriella „Marica”, gr. (*Budapest, 1886. december 7. – †Bécs AUS, 1961. december 14.). Férje: Johann Prinz von und zu Liechtenstein (*Bécs, 1873. január 6. – †Hollenegg AUS, 1959. szeptember 3.)
            • M2. Károly Manó, gr.
            • M3. Manó Miklós Mária, gr. (*Betlér, 1892. augusztus 14. – †Vaduz LIE, 1953. február 7.). Felesége: gr. Marie Chołoniewska Myszka (*Rudniki Lackie, 1892. május 6.– †Vaduz LIE, 1975. február 5.)
             • N1. Ilona, gr. (*Budapest, 1917. december 2. – †Budapest, 1990. június 12.). Férje (⚭1957. október): dr. nemes füzesi Klimkó Dezső (*Szeged, 1900. március 11. – †Budapest, 1972. június 4.)
             • N2. Géza, gr. (*Bécs AUS, 1920. december 20. – †Grabs CHE, 1997. február 17.). Felesége (⚭Moosham-kastély AUS, 1946. június 25.): Elisabeth Gräfin von Wilczek (*Měšice CZE, 1920. június 1. – †2004. augusztus 3.)
              • O1. Erzsébet, gr. (*1947. április 12.). Férje (⚭Vaduz LIE, 1971. október 6., ⚮1983): Franz Karl Anton Maria Peter Gräf von Göess, Freiherr Mayr von Melnhof-Saurau (*Bécs AUS, 1949. február 22. – †München DEU, 1993. január 14.)
           • L2. Mária Irma, gr. (*Tőketerebes, 1858. október 24. – †Pottendorf AUS, 1925. november 16.). Férje: herceg galánthai Esterházy Antal Miklós (*Bécs, 1851. január 16. – †Pottendorf AUS, 1935. február 10.)
           • L3. Etelka, gr. (*Parnó, 1861. augusztus 27. – †Bécs AUS, 1927. november 8.). Férje: herceg szerémi Odescalchi Géza (*Budapest, 1858. február 9. – †Budapest, 1937. augusztus 22.)
           • L4. Natália, gr. (Parnó, 1864. január 16. – †Budapest, 1951. április 6.). 1. férje: gróf sárvár-felsővidéki Széchenyi Aladár (*Bécs AUS, 1862. február 15. – †Budapest, 1936. május 11.). 2. férje: gróf sárvár-felsővidéki Széchenyi Bertalan (*Sopron, 1866. október 24. – †Budapest, 1943. június 3.)
           • L5. Karolina, gr. (*Pest, 1865. szeptember 18. – †Budapest, 1937. szeptember 10.). Férje: gróf karátsonyfalvi és beodrai Karátsonyi Jenő Guidó (*Beodra, 1861. augusztus 5. – †Budapest, 1933. október 21.)
          • K2. Kornélia Julianna Mária, gr. (*1820 – †1836)
          • K3. Gyula Károly, gr. (*Oláhpatak, 1823. március 8. – †Volosko HRV, 1890. február 18.). Felesége: gróf malomvízi Kendeffy Katalin
           • L1. Tivadar István Ádám, gr. (*Párizs FRA, 1857. július 10. – †Budapest, 1905. május 13.). Felesége: gróf zichi és vásonkeöi Zichy Eleonóra (*Pest, 1867. március 18. – †Budapest, 1945. november 1.)
            • M1. Ilona, gr. (*Tőketerebes, 1886. május 22. – †Peterborough CAN, 1967. augusztus 21.). 1. férje: gróf galánthai Esterházy Pál (*Pápa, 1883. július 27. – †Dziewietniki POL, 1915. június 26). 2. férje: gróf cziráki és dénesfalvi Cziráky József (*Sárosd, 1883. június 11. – †Dénesfa, 1960. augusztus 10.)
            • M2. Borbála Mária Teodóra Julianna „Boy”, gr. (*Budapest, 1890. január 9. – †Montréal CAN, 1968. augusztus 18.). Férje (⚭Budapest, 1911. január 29.): őrgróf Pallavicini György Mária Artúr (*Budapest, 1881. december 5. – †Budapest, 1946. január 4.)
            • M3. Katalin Mária Julianna Ludovika Eleonóra Ilona „Katinka”, gr. (*Tiszadob, 1892. szeptember 21. – †Antibes FRA, 1985. június 12.). Férje: gróf nagykárolyi Károlyi Mihály (*Budapest, 1875. március 4. – †Vence FRA, 1955. március 19.)
            • M4. Klára „Kája”, gr. (*Budapest, 1898. január 18. – †Dubrovnik HRV, 1941. április 12.). Férje: herceg szerémi Odescalchi Károly (*Szolcsány, 1896. szeptember 19. – †London GBR, 1987. április 10.)
           • L2. Ilona (*Petronell, 1858. május 21. – †Polgárdi, 1952. április 2.). Férje: gróf németújvári Batthyány Lajos István (*Egyed, 1860. július 27. – †Polgárdi, 1951. december 27.)
           • L3. Gyula „Duci” (*Tőketerebes, 1860. június 30. – †Budapest, 1929. június 11.). Felesége: gróf zichi és vásonkeöi Zichy Eleonóra (*Pest, 1867. március 18. – †Budapest, 1945. november 1.) (a sógornője)
          • K4. Aladár (*Pest, 1827. február 16. – †Budapest, 1903. április 2.). Felesége: báró wenckheimi Wenckheim Leontine (*Pest, 1841. május 9. – †Somogyvár, 1921. december 18.)
           • L1. Sándor Mária Alfréd Viktor László Albert Károly Alajos Walburga Fidelisz, gr. (*Pozsony, 1863. június 19. – †Budapest, 1946. július 20.). Felesége: gróf galánthai Esterházy Mária (*Pozsony, 1870. január 14. – †Budapest, 1962. március 10.)
            • M1. Aladár József Mária (*Velejte, 1890. október 2. – †Abbázia, 1895. február 27.)
            • M2. Imre (*Velejte, 1891. november 17. – †Alexandria CAN, 1985. szeptember). 1. felesége: Payer Edit. 2. felesége (⚭Stockholm SWE, 1919. december 16.): Stella Monica Amalia Kuylenstierna (*Göteborg SWE, 1902. március 14. – †Alexandria CAN, 1998. május 9.)
             • N1. (2. házasságából) Mária (*Budapest, 1921. október 29. – †). Férje (⚭Letenye, 1941. november 26.): gróf cziráki és dénesfalvi Cziráky Pál (*Sopron, 1919. augusztus 14. – †) (harmadunokatestvére)
             • N2. (2. házasságából) Erzsébet (*Budapest, 1924. december 23. – †Springfield USA, 2017. január 24.). Férje (⚭1950): nemes olgyai Olgyay Aladár (*Budapest, 1910. szeptember 1. – †Princeton USA, 1963. szeptember 12.)
             • N3. (2. házasságából) Imre Sándor (*Budapest, 1930. augusztus 30. – †New York USA, 1984. június)
            • M3. Mihály József Mária, gr. (*Velejte, 1893. május 7. – †Windsor CAN, 1990. június 30.). Felesége (⚭Budapest, 1924. július 27.): gróf nagykárolyi Károlyi Gabriella Emma Stefánia (*Nagykároly, 1899. június 4. – †1992. november)
             • N1. Ilona, gr. (*Budapest, 1926. március 16.). Férje (⚭Igls, 1950. december 2.): Berényi László (*Budapest, 1926. szeptember 8.)
             • N2. Gyula, gr. (*Budapest, 1927. május 4.). 1. felesége (⚭Toronto CAN, 1958. november 8.): Renate Hiller (*Glogau DEU, 1928. május 18.). 2. felesége (⚭Chazy USA, 1964): Lesley Trist (*Brisbane AUS, 1934. augusztus 16.)
              • O1. (2. házasságából) Ilona, gr.
              • O2. (2. házasságából) Mihály, gr.
             • N3. Gabriella, gr. (*Budapest, 1928. október 7.). Férje (⚭Windsor CAN, 1954. augusztus 24.): Zilahy-Balogh Gyula (*Budapest, 1922. április 13.)
             • N4. Melinda, gr. (*Budapest, 1931. március 29.). Férje (⚭Windsor CAN, 1956. január 11.): Anthony Mifsud (*1933. április 6.)
            • M4. Margit, gr. (*Velejte, 1902. augusztus 30. – †Budapest, 1984. szeptember 13.). 1. férje: gróf vajai és luskodi Vay László (*Budapest, 1897. július 7. – †Mór, 1945. április 2.). 2. férje: báró Buttler Elemér (*Kelecsénypuszta, 1889. május 8. – †Budapest, 1970. január 16.)
           • L2. Mária (*Pest, 1865. május 1. – †Gmunden AUT, 1953. május 22.). Férje: gróf sárvár-felsővidéki Széchenyi Imre (*Sopronhorpács, 1858. március 31. – †Somogyvár, 1905. november 25.)
        • I6. Amália (*1754 – †Rozsnyó, 1803. március 27.). Férje: Andrássy Miklós (harmadunokatestvére)
     • F3. (1. házasságból) György, a család ifjabbik (monoki) ágának alapítója. Felesége: nemes felsőszelényi Szelényi Mária
      • G1. György (†1725). 1. felesége: báró karancs-berényi Berényi Anna Mária. 2. felesége: báró mednyei és medgyesi Mednyánszky Anna Mária Rozália
       • H1. (1. házasságból) János. Felesége: gróf zichi és vásonkeői Zichy Jozefa
       • H2. (1. házasságból) Antal (*Románfalva, 1742. október 28. – †Rozsnyó, 1799. november 19.) rozsnyói püspök
       • H3. (1. házasságból) István (*1731 – †Kassa, 1812. február 22.). 1. felesége: gróf jobaházi Dőry Terézia (*1741 – †Kassa, 1788. május 30.). 2. felesége: nemes tolnai Festetics Mária Anna Antónia Jozefa Borbála Johanna (*Sopron, 1770. szeptember 12. – †1828. november 12.)
        • I1. (1. házasságból) Miklós. Felesége: gróf csíkszentkirályi és krasznahorkai Andrássy Amália (*1754 – †Rozsnyó, 1803. március 27.) (harmadunokatestvére)
        • I2. (1. házasságból) Klára
        • I3. (1. házasságból) Anna
        • I4. (2. házasságból) György (*Kassa, 1797. február 5. – †Bécs AUS, 1872. december 19.). Felesége: Franziska Gräfin zu Königsegg-Aulendorf (*Aulendorf, 1814. július 3. – †Bécs AUS, 1871. április 22.)
         • J1. Mária Kajetána Franciska (*Hosszúrét, 1834. november 30. – †München DEU, 1916. október 18.). Férje (⚭Bécs AUS, 1861. november 27.): Karl Joseph Maria Gräf von Maldeghem (*Niederstotzingen DEU, 1829. január 11. – †Niederstotzingen, 1913. február 12.)
         • J2. Dénes (*Hosszúrét, 1835. november 19. – †Palermo ITA, 1913. február 23.). Felesége: Hablawetz Franciska (*Bécs AUS, 1838. október 4. – †München DEU, 1902. október 26.)
         • J3. Erzsébet (*Bécs AUS, 1840. január 26. – †Budapest, 1926. október 2.). Férje: Széchenyi Pál (*Sopron, 1838. november 6. – †Budapest, 1901. október 28.)
         • J4. György (*1846. január 24. – †Madeira PRT, 1881. július 4.)
        • I5. (2. házasságból) Jozefa (*Kassa, 1790. április 8. – †1868). Férje: báró gácsi Forgách Miklós (*Szabolcs, 1780 – †Szalánc, 1857. január 10.)
        • I6. (?. házasságból) Mária
       • H4. (1. házasságból) Anna. Férje: báró mednyei és medgyesi Mednyánszky Antal László Ferenc
      • G2. Péter
     • F4. (1. házasságból) Pál. 1. felesége: Amadé Mária. 2. felesége: nemes gyarmati Balassa Krisztina
      • G1. (1. házasságból) Klára. Férje: Perényi László /Vay nem írt Perényiről/
      • G2. (2. házasságból) Anna-Mária
      • G3. (2. házasságból) Ilona
     • F5. (1. házasságból) Miklós. Ferences rendi szerzetes
     • F6. (1. házasságból) János
     • F7. (1. házasságból) Anna. Férje: gróf szalai Barkóczy Ferenc
     • F8. (1. házasságból) Magdolna. Apáca
     • F9. (2. házasságból) Klára (– †1728). 1. férje: báró szalai és tavarnai Barkóczy László. 2. férje: báró kissennyei Sennyey István (*1649 – †1725)
     • F10. (2. házasságból) Mátyás. Felesége: Klobusiczky Zsófia /Vay szerint Julianna/
      • G1. István (– †Schweidnitz, 1760)
      • G2. Borbála. 1. férje: Bal Ignác. 2. férje: von Pollheim /Vay szerint báró Pottheim; Vay nem írt Bal Ignácról/
      • G3. Júlia. Férje: Franz von Kotze /Vay szerintbáró Koza/
    • E4. Péter
    • E5. István
    • E6. Pál
    • E7. Miklós
    • E8. Anna
    • E9. Klára
  • C3. Anna. Férje: nemes alsó-kékedi Kékedy György
  • C4. Katalin. Férje: nemes semsei Semsey Miklós

Leszármazás (1649-1895)Szerkesztés

Andrássy-családfa 1.Szerkesztés

A1. Gergely (fl. 1649–1673), végvári katona. Felesége: Kys Katalin (fl. 1649)

 • B1. Mihály (fl. 1649)
  • C1. Mihály
   • D1. János
 • B2. Péter (fl. 1649)
 • B3. István (fl. 1704–1714) hatökrös gazda
  • C1. István (fl. 1714,– †Prügy, 1753. május 16.)
   • D1. Mihály (– †Tarcal, 1783. október 17.). 1. felesége: N. N. (– †Tarcal, 1771. október 22.) 2. felesége: Kenyhetzi Erzsébet (– †Tarcal, 1777. november 26.) 3. felesége: N. N. (fl. 1779)
    • E1. (1. házasságból) Mihály (– †Tarcal, 1795. február 10.). Felesége: Ladányi Kis Erzsébet (*Tarcal, 1747. március 9. – †Tarcal, 1816. november 3.)
     • F1. Mihály (*Tarcal, 1779. október 19. – †Tarcal, 1839. január 12.) gazda. 1. felesége: nemes sassi Szabó Erzsébet (*Tarcal, 1779. január 16. – †Tarcal, 1828. május 15.) 2. felesége: Nyíri Erzsébet (*1786 – †Tarcal, 1831. július 26.) 3. felesége: Kovács Rebeka (*Tarcal, 1795. június 1. – †Tarcal, 1846. november 25.)
      • G1. (1. házasságból) Erzsébet (*Tarcal, 1799. szeptember 3. – †Tarcal, 1803. szeptember 12.)
      • G2. (1. házasságból) Borbála (*Tarcal, 1802. augusztus 10. – †Tarcal, 1831. július 30.). Férje: Margitai Ferenc (*Tiszalök, 1798. augusztus 17. – †Tarcal, 1878. április 3.) iparos
      • G3. (1. házasságból) Erzsébet (*Tarcal, 1805. január 9. – †Tarcal, 1806. március 26.)
      • G4. (1. házasságból) Lídia (*Tarcal, 1807. február 23. – †Tarcal, 1807. május 8.)
      • G5. (1. házasságból) Lídia (*Tarcal, 1808. február 14. – †Tarcal, 1812. augusztus 7.)
      • G6. (1. házasságból) Mihály (*Tarcal, 1812. április 13. – †Tarcal, 1812) iker
      • G7. (1. házasságból) Sámuel (*Tarcal, 1812. április 13. – †Tarcal, 1812) iker
      • G8. (1. házasságból) Mihály (*Tarcal, 1814. szeptember 13. – †Tarcal, 1876. április 20.) szőlőműves, gazdálkodó, földművesi napszámos. 1. felesége: nemes Iván Julianna (*Tarcal, 1815. szeptember 18. – †Tarcal, 1848. január 24.) 2. felesége: Nagy Erzsébet (*Tarcal, 1829. szeptember 11. – †Tarcal, 1881. december 16.)
       • H1. (1. házasságból) Mihály (*Tarcal, 1840. november 9. – †Tarcal, 1850. július 11.)
       • H2. (1. házasságból) Borbála (*Tarcal, 1844. február 20. – †Tarcal, 1844. március 6.)
       • H3. (1. házasságból) Erzsébet (*Tarcal, 1846. október 15. – †Tarcal, 1848. augusztus 7.)
       • H4. (2. házasságból) József (*Tarcal, 1850. március 28. – †Tarcal, 1852. január 1.)
       • H5. (2. házasságból) Erzsébet (*Tarcal, 1852. március 11. – †Tarcal, 1864. február 17.)
       • H6. (2. házasságból) Julianna (*Tarcal, 1854. április 23. – †Tarcal, 1855. augusztus 31.)
       • H7. (2. házasságból) Mihály (*Tarcal, 1858. március 26. – †Tarcal, 1905. március 22.) földművelési napszámos. Felesége: Bajusz Veronika (*Tarcal, 1869. augusztus 24. – †Tarcal, 1945. március 9.)
        • I1. József (*Tarcal, 1889. február 28. – †?). 1. felesége: Magyar Julianna (*Tarcal, 1894. március 16. – †nem ismert) 2. felesége: Zeher Mária (*Szegi, 1897. február 17. – †Bodrogszegi, 1971. február 16.) (az unokatestvére)
        • I2. Terézia (*Tarcal, 1890. november 14. – †Tarcal, 1892. augusztus 27.)
        • I3. Borbála (*Tarcal, 1893. augusztus 29. – †Tarcal, 1897. február 25.)
       • H8. (2. házasságból) József (*Tarcal, 1860. július 11. – †Tarcal, 1917. június 25.) földművelési napszámos. Felesége: nemes Rácz Zsuzsanna (*Tarcal, 1865. július 22. – †Tarcal, 1935. szeptember 21.)
        • I1. Terézia (*Tarcal, 1886. április 16. – †Tarcal, 1887. június 10.)
       • H9. (2. házasságból) Dávid (*Tarcal, 1864. május 29. – †Tarcal, 1921. január 24.) földművelési napszámos. Felesége: Figlár Mária (*Megyaszó, 1869. október 28. – †Tarcal, 1941. május 8.)
        • I1. Sándor (*Tarcal, 1889. április 10. – †Tarcal, 1963. december 16.). Felesége: Vámosi Anna (*Tarcal, 1891.03.24. – †Tarcal, 1973. július 8.)
        • I2. Julianna (*Tarcal, 1891. január 27. – †?). 1. férje: Magyar János (*Tarcal, 1887. november 30. – †Oroszország, 1920) földműves, a császári és királyi 65. gyalogezred közvitéze, az orosz fronton hősi halált halt; 2. férje: Kertész Ferenc (*Tarcal, 1887. október 3. – †?) földművelési napszámos
        • I3. János (*Tarcal, 1894. június 3. – †Tarcal, 1895. szeptember 13.)
       • H10. (2. házasságból) Erzsébet (*Tarcal, 1866. augusztus 10. – †?). Férje: Zeher János (*Alsókéked, 1859 – †?) földművelési napszámos
       • H11. (2. házasságból) Zsuzsanna (*Tarcal, 1871. január 28. – †?) cseléd, földművelési napszámos. Férje: Szabó József (*Hernádnémeti, 1869. március 5. – †?) földművelési napszámos
        • I1. (törvénytelen) Erzsébet (*Tarcal, 1890. április 1. – †Tarcal, 1893. szeptember 18.)
        • I2. (törvénytelen) Sámuel (*Tarcal, 1892. március 16. – †Tarcal, 1892. október 2.)
        • I3. (törvénytelen) Sámuel (*Tarcal, 1894. június 23. – †Tarcal, 1895. augusztus 31.)
     • F2. Erzsébet (*Tarcal, 1781. július 27. – †Bodrogkeresztúr, 1832. november 10.). Férje: Boldizsár János (*Bodrogkeresztúr, 1783. május 26. – †Bodrogkeresztúr, 1834. október 29.) csizmadia
     • F3. Zsuzsanna (*Tarcal, 1784. október 9. – †Tarcal, 1784. november 1.)
     • F4. fiúgyermek (Tarcal, 1785. november 5.)
     • F5. József (*Tarcal, 1786. április 11. – †nem ismert) gazda. Felesége: nemes Dobó Borbála (*Tarcal, 1787. december 29. – †Tarcal, 1851. december 22.)
      • G1. Borbála (*Tarcal, 1809. május 26. – †Tarcal, 1818. február 24.)
      • G2. Erzsébet (*Tarcal, 1812. november 1. – †Tarcal, 1873. október 13.). Férje: nemes Szepesy György (*Szerencs, 1812. április 12. – †Tarcal, 1881. december 16.) szőlőműves
     • F6. Julianna (*Tarcal, 1791. június 9. – †Tarcal, 1857. április 9.). Férje: Nyitrai András (*Mád, 1790. február 5. – †?)
     • F7. Zsuzsanna (*Tarcal, 1794. december 24. – †Tarcal, 1843. július 10.). 1. férje: Prágai János (* – †Tarcal, 1821. január 14.) 2. férje: nemes Kozma Károly (*Ladamóc, 1789. augusztus 1. – †nem ismert)
    • E2. (1. házasságból) Erzsébet (*Tarcal, 1751. január 15. – †Tarcal, 1751. október 5.)
    • E3. (1. házasságból) Ferenc (*Tarcal, 1752. december 4. – †Tarcal, 1788. január 29.). Felesége: Bihari Klára (*Komjáti, 1759. szeptember 11. – †?)
     • F1. Julianna (*Tarcal, 1781. október 21. – †Tarcal, 1829. március 23.). Férje: nemes Rácz János
    • E4. (1. házasságból) János (*Tarcal, 1755. március 13. – †Tarcal, 1831. május 27.) gazda. Felesége: Békési Mária (*Tarcal, 1759. szeptember 11. – †Tarcal, 1831. február 12.)
     • F1. József (*Tarcal, 1782. október 29. – †Tarcal, 1782. november 4.)
     • F2. János (*Tarcal, 1785. november 4. – †nem került feljegyzésre)
     • F3. János (*Tarcal, 1789. december 19. – †Tarcal, 1789. december 25.)
     • F4. János (*Tarcal, 1793. szeptember 6. – †nem került feljegyzésre)
     • F5. István (*Tarcal, 1795. július 10. – †Tarcal, 1868. május 14.) földbirtokos és a tarcali református egyházközség tanácsosa. Felesége: nemes Komáromi Mária (*Tarcal, 1797 – †Tarcal, 1873. március 10.)
      • G1. Rebeka (*Tarcal, 1816. február 27. – †Tarcal, 1887. január 26.). Férje: nemes rétszentmiklósi Éless Károly földbirtokos és a tarcali református egyházközség konzisztóriumának testületi tagja.
      • G2. Mária (*Tarcal, 1819. október 23. – †Tarcal, 1904. január 24.). 1. férje: nemes Thokay Sámuel (*Tarcal, 1822. január 12. – †Tarcal, 1854. március 30.) 2. férje: Czike István kenézlői lelkész
      • G3. Sándor (*Tarcal, 1822. március 28. – †Tarcal, 1823. március 11.) iker
      • G4. Gábor (*Tarcal, 1822. március 28. – †Tarcal, 1823. február 21.) iker
      • G5. István (*Tarcal, 1824. június 11. – †Tarcal, 1892. május 14.) földbirtokos és a tarcali református egyházközség tanácsosa, később főgondnoka. 1. felesége: Miklós Judit (*Tarcal, 1828. február 1. – †Tarcal, 1866. augusztus 10.) 2. felesége: Sárai Julianna (*Tolcsva, 1837. június 30. – †Tarcal, 1903. március 25.)
       • H1. Péter Pál (*Tarcal, 1847. szeptember 22. – †Tarcal, 1847. szeptember 25.)
       • H2. Erzsébet (*Tarcal, 1850. augusztus 9. – †?). 1. férje: nemes Gyányi Mihály (*Tiszaeszlár, 1846 – †Tarcal, 1888. március 28.) földműves, 2. férje: Panyiti Mihály (*Tokaj, 1850. szeptember 7. – †?) kisbirtokos (a sógora)
       • H3. Kálmán (*Tarcal, 1852. október 13. – †Buj, 1937. április 1.) buji református lelkész, a Ferenc József-rend lovagja. Felesége: nemes komoróczi, bicskei és császári Komoróczy Ilona (Eőr, 1863. január 17. – †?)
        • I1. Jolán (*Buj, 1881. február 5. – †?)
        • I2. Kálmán (*Buj, 1883. március 22. – †?) téglási református lelkész
        • I3. Ilona (*Buj, 1885. január 28. – †?)
        • I4. Erzsébet (*Buj, 1886. szeptember 19. – †?) iker
        • I5. Leóna (*Buj, 1886. szeptember 19. – †?) iker. Férje: Pásztor Géza Árpád (Gacsály, 1875. július 16. – †?) királyi törvényszéki aljegyző
        • I6. Sándor (*Buj, 1888. április 7. – †?)
       • H4. Eleonóra (*Tarcal, 1857. szeptember 17. – †Tarcal, 1900. május 1.). Férje: Panyiti Mihály (*Tokaj, 1850. szeptember 7. – †?) kisbirtokos
       • H5. Lídia (*Tarcal, 1863. július 4. – †Tarcal, 1907. augusztus 3.). Férje: nemes Pelsőczi János (*Tarcal, 1857. május 15. – †?) szabad katona, földműves, kisbirtokos
     • F6. János (*Tarcal, 1798. március 29. – †Tarcal, 1873. december 15.) földbirtokos és a tarcali református egyházközség tanácsa, később algondnoka, majd főgondnoka. 1. felesége: nemes rimaszombati Kazay Erzsébet (*Tarcal, 1800. november 20. – †Tarcal, 1848. március 16.) 2. felesége: Nagy Borbála (*Őrös, 1792 – †Tarcal, 1870. október 8.)
      • G1. (1. házasságból) Zsuzsanna (*Tarcal, 1823. január 27. – †Tarcal, 1827. december 10.)
      • G2. (1. házasságból) János (*Tarcal, 1825. január 25. – †Tarcal, 1876. november 3.). Felesége: nemes szikszói Szilágyi Zsuzsanna (*Tarcal, 1826. február 15. – †Tarcal, 1878. január 5.)
       • H1. keresztvizet nem ért lány (Tarcal, 1851. január 13.)
       • H2. Dávid (*Tarcal, 1852. szeptember 1. – †Tarcal, 1940. január 10.) földműves és a tarcali református egyházközség tanácsának póttagja, később főgondnoka. Felesége: Molnár Matild (*Nyíregyháza, 1857. június 14. – †Tarcal, 1947. szeptember 26.)
        • I1. Kálmán (*Tarcal, 1878. február 20. – †Tarcal, 1887. február 18.)
        • I2. Jenő (*Tarcal, 1886. március 19. – †Tarcal, 1962. november 23.) telepőr. 1. felesége: Szaniszló Borbála (*Tiszanagyfalu, 1891. október 23. – †Tarcal, 1921. október 24.) 2. felesége: Orbán Eszter
        • I3. Kálmán (*Tarcal, 1890. szeptember 20. – †Tarcal, 1944. január 12.) földműves, kisbirtokos. Felesége: Szaniszló Erzsébet (*Tiszanagyfalu, 1894. február 28. – †Tarcal, 1967. március 21.)
       • H3. Erzsébet (*Tarcal, 1854. december 31. – †Tarcal, 1859. november 29.)
       • H4. Borbála (*Tarcal, 1857. október 30. – †Tarcal, 1858. február 15.)
       • H5. János (*Tarcal, 1859. március 18. – †nem került feljegyzésre)
       • H6. Erzsébet (*Tarcal, 1861. április 26. – †Tarcal, 1908. március 27.). 1. férje: nemes Szaniszló János (*Tarcal 1855. július 16. – †Tarcal, 1896. január 16.) földműves; 2. férje: Tarczali Lajos (*Tarcal, 1862. január 21. – †?) kisbirtokos
       • H7. Sándor (*Tarcal, 1863. augusztus 3. – †Tarcal, 1916. január 30.) földműves, kisbirtokos. Felesége: Molnár Ilona (*Nyíregyháza, 1865. február 19. – †Tarcal, 1967)
        • I1. Gyula (*Tarcal, 1888. április 13. – †Tarcal, 1926. november 21.)
        • I2. Erzsébet (*Tarcal, 1889. szeptember 11. – †Tarcal, 1894. szeptember 5.)
        • I3. Ilona (*Tarcal, 1891. január 2. – †Tarcal, 1935. szeptember 17.)
        • I4. Zsuzsanna (*Tarcal, 1892. január 28. – †Tarcal, 1892. október 16.)
        • I5. Sándor (*Tarcal, 1894. augusztus 17. – †Tarcal, 1934. február 60). Felesége: nemes Szaniszló Eszter (*Tarcal, 1898. március 15. – †Tarcal, 1985. július 24.)
       • H8. János (*Tarcal, 1869. augusztus 21. – †Tarcal, 1911. november 30.) földműves, kisbirtokos. Felesége: Molnár Emma (*Nyíregyháza, 1871. augusztus 12. – †?)
        • I1. Sándor (*Tarcal, 1892. augusztus 28. – †Oroszország, 1917) földműves, a magyar királyi 10. számú népfelkelő gyalogezredének katonája, az orosz fronton hősi halált halt
      • G3. (1. házasságból) Mihály (*Tarcal, 1827. március 1. – †Tarcal, 1831. július 25.)
      • G4. (1. házasságból) Zsuzsanna (*Tarcal, 1829. április 6. – †Tarcal, 1831. február 13.)
      • G5. (1. házasságból) Sára (*Tarcal, 1831. július 2. – †Tarcal, 1873. augusztus 6.). Férje: nemes sassi Szabó Sámuel (*Tarcal, 1831. október 19. – †Tarcal, 1908. január 20.) kisbirtokos
      • G6. (1. házasságból) Dániel (*Tarcal, 1833. szeptember 10. – †Tarcal, 1836. július 6.)
      • G7. (1. házasságból) keresztvizet nem ért gyermek (Tarcal, 1836. február 10.)
      • G8. (1. házasságból) Dániel (*Tarcal, 1837. december 18. – †Tarcal, 1905. március 4.) földbirtokos és a tarcali református egyházközség tanácsosa. 1. felesége: nemes Szendrey Julianna (*Tarcal, 1941. október 8. – †Tarcal, 1859. szeptember 14.) 2. felesége: Papp Zsuzsanna (*Tarcal, 1840. augusztus 29. – †Tarcal, 1901. szeptember 12.)
       • H1. (1. házasságból) Julianna (*Tarcal, 1857. december 16. – †Tarcal, 1858. augusztus 22.)
       • H2. (1. házasságból) Dániel (*Tarcal, 1859. június 14. – †Tarcal, 1944. március 26.). 1. felesége: Keresztény Klára (*Mád, 1867. november 14. – †?) 2. felesége: Labancz Anna (*Mád, 1873. október 10. – †Tarcal, 1931. február 23.)
        • I1. (1. házasságból) Julianna (*Tarcal, 1887. április 12. – †Tarcal, 1887. szeptember 16.)
        • I2. (1. házasságból) Erzsébet (*Tarcal, 1888. június 27. – †?)
        • I3. (1. házasságból) Klára (*Tarcal, 1890. július 20. – †?)
       • H3. (2. házasságból) István (*Tarcal, 1860. október 13. – †?). Felesége: Kola Zsófia (*Hajdúnánás, 1868. április 88. – †?)
        • I1. IX. István (*Tarcal, 1888. június 2. – †?). 1. felesége: Mező Irén (*Demecser, 1893. január 9. – †?) 2. felesége: Juhász Márta (*1902. március 23. – †?)
        • I2. Imre (*Tarcal, 1889. szeptember 9. – †Tarcal, 1914. szeptember 2.) földműves, a császári és királyi 65. gyalogezred tartalékos címzetes szakaszvezetője, az orosz fronton, a Hopkie melletti csatatéren hősi halált halt
        • I3. Zsófia (*Tarcal, 1891. április 16. – †?). Férje: nemes Mozga Gyula (*Pátroha, 1887. október 6. – †?) kisbirtokos
        • I4. László (*Tarcal, 1893. június 17. – †Tarcal, 1894. április 2.)
        • I5. Jolán (*Tarcal, 1895. március 24. – †Hajdúnánás, 1922. április 10.). Férje: Veszperényi Béla
       • H4. (2. házasságból) János (*Tarcal, 1863. február 19. – †Tarcal, 1930. augusztus 8.) a Tarcali Hitelszövetkezet cégvezetője és igazgatósági tagja, a tarcali református egyházközség főgondnoka. Felesége: Márkus Antónia (*Kemecse, 1871. május 10. – †Tarcal, 1950. január 7.)
        • I1. József (*Kemecse, 1889. március 17. – †Tarcal, 1957. szeptember 25.) jogász, közgazdász. Felesége: Nemes Margit (*Hajdúnánás, 1906. december 3. – †Miskolc, 1968 július 1.)
        • I2. Károly (*Kemecse, 1890. május 11. – †?) a Vitézi Rend vitéze. Felesége: nemes Nagy Mária (*1899 – †Debrecen, 1939. június 11.)
        • I3. János (*Tarcal, 1892. január 18. – †Moszkva, 1918. március 12.) orvostanhallgató
        • I4. Dániel (*Tarcal, 1893. március 1. – †Budapest, 1965. november 10.) jogász, nyírbátori szolgabíró, nyíregyházi árvaszéki ülnök, Szabolcs vármegye főispánja. Felesége: Burger Dóra Borbála (*1899. november 28. – †Budapest, 1985. április 12.)
        • I5. Vilma (*Tarcal, 1894. szeptember 14. – †Tarcal, 1895. január 17.)
       • H5. (2. házasságból) Terézia (*Tarcal, 1865. december 23. – †Tarcal, 1929. október 20.). Férje: Tassonyi József (*Taktaszada, 1860. március 16. – †Tarcal, 1933. november 15.) szabad katona, földbirtokos
       • H6. (2. házasságból) Julianna (*Tarcal, 1868. április 15. – †Tarcal, 1873. május 10.)
       • H7. (2. házasságból) Zsuzsanna (*Tarcal, 1870. június 30. – †Tarcal, 1874. április 22.)
       • H8. (2. házasságból) Sámuel (*Tarcal, 1873. április 3. – †Tarcal, 1944. január 18.) szőlőbirtokos, a tarcali református egyházközség főgondnoka. Felesége: Bakos Berta (*Erdőbénye, 1880. február 17. – †Tarcal, 1945. április 23.)
       • H9. (2. házasságból) Julianna (*Tarcal, 1878. szeptember 2. – †Tarcal, 1886. október 8.)
       • H10. (2. házasságból) Gyula (*Tarcal, 1880. december 29. – †1924). Felesége: Veres Etelka (*Balsa, 1884. május 3. – †Tarcal, 1977. május 29.)
       • H11. (2. házasságból) Zsuzsanna (*Tarcal, 1886. április 4. – †?). Férje: Veres Gyula (*Balsa, 1880. február 23. – †?) földbirtokos
      • G9. (1. házasságból) Dávid (*Tarcal, 1840. augusztus 9. – †Tarcal, 1849. július 24.)
      • G10. (1. házasságból) Pál (*Tarcal, 1842. december 1. – †Tarcal, 1842. december 28.)
      • G11. (1. házasságból) Erzsébet (*Tarcal, 1844. szeptember 4. – †Tarcal, 1844. október 1.)
     • F7. Rebeka (*Tarcal, 1801. január 18. – †Tarcal, 1808. május)
    • E5. (1. házasságból) halvaszületett gyermek (Tarcal, 1758. június 10.)
    • E6. (2. házasságból) halvaszületett fiúgyermek (Tarcal, 1774. június)
   • D2. István (*Prügy, 1718 – †Prügy, 1789. augusztus 24.). Felesége: nemes Jósa Kata (*Prügy, 1730 – †Prügy, 1814. március 28.)
    • E1. Mária (*Prügy, 1762. június 20. – †nem került feljegyzésre)
    • E2. József (*Prügy, 1765. május 31. – †Prügy, 1805. július 3.). Felesége: nemes Szűk Erzsébet (*Taktaszada, 1767. március 3. – †Prügy, 1826. május 17.)
     • F1. Erzsébet (*Prügy, 1789. december 26. – †nem került feljegyzésre)
     • F2. István (*Prügy, 1792. július 29. – †Prügy, 1831. augusztus 4.). Felesége: Tolcsvai Zsuzsanna (*Tiszadada, 1801. szeptember 23. – †Prügy, 1831. augusztus 7.)
      • G1. Erzsébet (*Prügy, 1825. szeptember 13. – †Prügy, 1825. szeptember 26.)
      • G2. Julianna (*Prügy, 1827. március 29. – †Prügy, 1831. augusztus 14.)
      • G3. Borbála (*Prügy, 1830. szeptember 23. – †Prügy, 1888. március 29.). 1. férje: Vig János (*Prügy, 1821. december 6. – †Prügy, 1855. június 23.) cseléd; 2. férje: Drofti Mihály (*1813 – †Prügy, 1872. február 28.) földműves
    • E3. Erzsébet (*Prügy, 1768. december 9. – †nem került feljegyzésre)
 • B4. Péter (fl. 1704) kuruc katona

Andrássy-családfa 2.Szerkesztés

 • II. Péter (*Prügy, 1721 – †Prügy, 1793. március 25.). Felesége: N. N. (– †Prügy, 1796. november 24.)
 • Mária (*Prügy, 1755 – †Prügy, 1820. április 22.). Férje: Lakatos Mihály
 • Andrássy József
 • III. István (*1715 – †Tiszadada, 1791. március 12.)
 1. Csucsomi, 2005.13.
 2. Gál-Russu, 2002. 21-23.
 3. Pocsainé, 2008. 41.
 4. a halálozási dátuma Nagy Iván művéből van, és a születési évszáma is
 5. ezt mind a Héderváry család oklevéltárának könyvéből ki lehet sillabizálni
  • a kérdés csak az, hogy Andrássy Kata kinek volt a lánya? Péternek vagy Mátyásnak?
  • Vay szerint II. Andrássy Mátyás lánya volt Kata, de az ki van zárva, mert II. Andrássy Mátyás és Monoky Anna majdnem akkor házasodott, mint Lórántffy Mihály és Andrássy Kata. Tehát ez ki van zárva. Ugyanakkor egy Hungaricanás anyag szerint is Monoky Annáék lánya volt. Viszont Vay is sokszor téveszt, például Semseynénak Katalin helyett Annát nevezett meg
  • Szerintem biztos hogy I. Mátyás és Pálffy Anna lánya volt. Hiszen ha Péter lánya lett volna, legkésőbb 1590 körül kellett volna születnie (Péter ekkor hunyt el), viszont abban az esetben az 1614-es esküvő Lórántffyval arra utalt volna, hogy 24 évesen ment hozzá, ami irreálisan magas kornak bizonyul a kor szokásaihoz képest. Ekképpen az apa nem Péter volt, hanem Mátyás. Az genealogy.euwebnek ebben igaza volt
  • Nagy Iván szerint is I. Mátyás és Pálffy Anna lánya volt Kata. Nagy Iván azonban téveszti a Semsey- és Kékedy-feleségek keresztneveit
 6. a genealogy.euweb szerint