Szerkesztő:Wikibit4000/Csillagászati tárgymutató

Tulajdonképpen nem csak tárgymutató hanem névmutató is, csak könnyebb keresni hogy "Csillagászati tárgymutató"

Ez a tárgymutató egy "SH atlasz Csilagászat" című könyvből származik, és ha majd a jövő generárációja megtalálja ezt szócikket, szeretném nekik leírni, hogy régen voltak (az én időmben még vannak) papír könyvek is, ezekben is tároltuk az információt, és vegyétek észre, hogy a wikipédián vannak linkek más néven hiperhivatkozások is.

Jó néhány hiperlink még nincs kész, és karakterfelismerő szoftverrel olvastam be a könyvből, valószínüleg sok a lapbeolvasás miatti helyesírási hiba. Néhányat már javítottam.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ASzerkesztés

aberráció

- kromatikus

- szferikus

abszorpció, intersztelláris

abszorpciós színkép

abszorpciós vonalak

Achernar

Adams, John Couch

aphélium ("afélium"-nak is írják)

Al Batanni (Albategnius)

Al Sufi

albedo

Aldebaran

alfa² Canum Venaticorum típusú csillagok

Alfonz-féle táblázatok

Algol csillag és Algol típusú csillagok

Almageszt (Almagest-nek is írják)(könyv)

almukantarát

ammóniamolekula

analízis, kémiai

Anaxagorasz

Andromea (And)

Androméda köd

anomália

antenna

Antlia (Ant) 1, Légszivattyú

anyag, intergalaktikus

- csillagközi (interszteláris)

- bolygóközi (interplanetáris)

apszisvonal

Apus (Aps) I. Paradicsommadár

Aquarius (Aqr) I. Vízöntő Aquila (Aql) I. Sas

Ara lásd Oltár

Aranyhal

aranyszám

Arcturus

Aries (Ari) lásd Kos

Arisztarkhosz, Számoszi

Arisztotelész

armilláris szféra

aspektus

asztrobiológia, (kozmobiológia)

asztrológia

asztronautika lásd úrhajózás

Atair

atomóra

Auriga (Aur.) lásd Szekeres

azimut

állapothatározók

Állatöv

állatövi fény

átvizsgáló katalógus

BSzerkesztés

Baade, W.

Bak

Baktérítő

Baldwin, R.B.

Balmer-sorozat

Barlow-lencse

Barnard, E. E.

Bartsch

Bauersfeld, W.

Bayer, J.

Beer, W.

bemutató csillagvizsgálók

Bereniké Haja

Bessel, F. W.

Bessel-féle év

Betelgeuse

Bethe-Weizslicker-ciklus

béta Canis Maioris típusú csillagok

béta Cephei típusú csillagok

béta Lyrae típusú csillagok

Bika

Bolyai J.

bolygórendszer

Bond, W. C.

Bootes (Boo) I. Ökörhajcsár

Brachyt

Brackett-sorozat

Bradley, J.

Brahe, Tycho

Bruno, G. 205 Bunsen, R.W.

CSzerkesztés

Caelum (Cae) I. Véső

Camelopardalis (Cam) lásd Zsiráf

Cancer (Cnc) I. Rák

Canes Venatici (CVn) I. Vadászebek

Canis Maior (CMa) I. Nagy Kutya Canis Minor (CMi) lásd Kis Kutya Canopus 140, 266

Capella

Capricornus (Cap) I. Bak

Carina (Car) lásd Hajógerinc

Cassegrain-távcső

Cassini, G. D.

Cassini-rés

Cassiopeia (Cas)

CCD lásd töltéscsatolt eszköz

cefeidák

Centaurus (Cen)

centrifugális erő

Cepheus (Cep)

Cetus (Cet) lásd Cet

Chamaeleon (Cha) I. Kaméleon

Chandler-féle periódus

Chandrasekhar-határ

Charlier, K, W. L.

Chéseaux, L. de

Chiron 103

Christy, J. 103

Circinus (Cir) lásd Körző cirkumpoláris csillagok

Columba (Col) I. Galamb

Coma Berenices (Com) L Bereniké Haja

Corona Austrlis (CrA) lásd Déli Korona

Corona Borealis (CrB) lásd Északi Korona

Corvus (Crv) lásd Holló

Crater (Crt) lásd Serleg

Crux (Cru) lásd Dél Keresztje Csikó

csillagászati egység

csillagfedés

csillaghalmaz, nyflt

csillagidő

csillagkatalógus

csillagok felépítése

- kialakulása

- fejlődése

csillagok parallaxisa

csillagvizsgáló

csomó, felszálló

Curtis, H. D.

Cygnus (Cyg) lásd Hattyú Cygnus A

DSzerkesztés

Danielson, E.

Daru

dátumválasztó

deferens

deklináció

delelés

delelési magasság

Delfin (Del)

delta Scuti típusú csillagok

Dél Keresztje

Déli Hal

Déli Háromszög

Déli Korona

Déli Vízikígyó

Demokritosz

diszperzió

Dollfus, A.

Dollond, J.

Doppler-hatás

Dorado (Dor) lásd Aranyhal

Draco (Dra) lásd Sárkány drakonidák

Durchmusterung

ESzerkesztés

egyiptomi rendszer

Egyszarvú

együttállás

Einstein, Albert

ekliptika

ekliptikai szélesség

ekvinokcium lásd napéjegyenlőség

elektromágneses színkép

elhajlási rács

elongáció

emissziós színkép

epiciklus

Equueleus (Equ) lásd Csikó

Eratoszthenész

Eridanus, Eridánusz (Eri)

eruptív változócsillagok

esti távolság

excentricitás

excentricitási szög

extinkció

égi egyenlítő

égi mechanika

égi pólus, északi

égi tengely

érintkező rendszer

északi fény

Északi Háromszög

Északi Korona

évszakok

FSzerkesztés

Farkas

fedési változó

fehér éjszakák

fekete lyuk

felbontóképesség

felfúvódó Világegyetem

Festő

félnapi ív

félszabályos változócsillagok

fényelhajlás

fényerőfüggvény

fényerősségi osztály

fényességmérés

fényrend

fénysebesség

F

Fiastyúk

fizikai változócsillagok

Flamsteed, J.

flercsillag

flokkulusz

fluktuáció

fogyatkozás

forgási sebesség

Fornax (For) I. Kemence fotoelektron-sokszorozó

fotometria lásd fényességmérés

fotoszféra

Foucault-féle ingakísérlet

Föld

- forgása

- légköre

Főnix

fősorozati csillagok

Fraunhofer, J.

Fraunhofer-féle vonalak

Friedmann, A.

GSzerkesztés

Galamb

galaxis

Galilei, G.

Galle, J. G.

gamma Cassiopeiae típusú csillagok

Gauss, C. F.

Gemini (Gem) I. Ikrek

globula

gömbhalmaz

granuláció

gravitációs törvény

gregorián epaktum

Gregory-tükör

Grus (Gru) I. Daru Gyík

HSzerkesztés

Hajófar

Hajógerinc

Halak

Hall, A.

Halley, E.

Harding, K. L.

Hartmann, J.

határfényesség, határmagnitúdó

Hattyú

Háló

háromszög, csillagászati

- navigációs

háromtestprobléma

Hecuba-rés

helyi idő

Hencke, K.

Herakleidész, Pontoszi

Herbig-Haro-objektumok

Hercules (Her)

Herschel, W.

Hertzsprung-Russell-diagram

Hestia-rés

Hevelius, J.

héliumégés

hidrogénégés

Hilbert, D.

Hilda-csoport

Hindu

Hipparkhosz

Hiúz

Hold

- pályája

- fogyatkozás

- kráter

- fázisai

Holló

hónap

horizontális kör

Horologium (Hor) lásd Ingaóra

hosszúsági fok

hőmérséklet, effektív

hőmérsékleti skála

Hubble, E.P.

Hubble-törvény

Hulst, H. Ch. van de

Húsvét

Huygens, Ch.

Hyadok

Hydra (Hya) lásd Vízikígyó

Hydrus (Hyi) lásd Déli Vízikígyó

Hyperion

I

idő

Ikrek

Indus (Ind) lásd Hindu inerciaidő

infravörös csillagok

Ingaóra

inka csillagászat

integrálás, numerikus

invariábilis sík

ionizáció

ionoszféra

izofótatérkép

J

Jászol lásd Praesepe

Jewitt, D.

Julián-dátum

Jupiter

K

Kaméleon

Kant, I.

Kemence

Kepler, J.

Kepler-távcső Kepler-törvények

kerületi sebesség

kettőscsillag

képátalakító

kéttestprobléma

Kígyó

Kígyótartó

Kirchhoff, G. R.

Kis Göncöl I. Kis Medve

Kis Kutya

Kis Medve

Kis Oroszlán

Kis Róka

kisbolygó

Kohoutek

kommenzurábilitások

konjunkció lásd együttállás

kontrakció lásd összehúzódás

konvekció

koordinátamérő műszer

koordinátarendszer

Kopernikusz, N.

kormeghatározás

korrekciós lemez

Kos

Kowal, C.

kozmikus háttérsugárzás

kozmogónia

kozmológia

köd

Körző

központi túz

kromoszféra

kronográf

Kuiper, G. P.

kulmináció I. delelés

Küstner, F.

kvadratúra

kvarcóra

kvazár

L

Lacaille, N. L. de

Lacerta (Lac) I. Gyík

Lagrange, J. L.

Lambert, J. H.

Lant

Laplace, P. S.

lapultság

Lassell, W.

lencsés távcső

Leo lásd Oroszlán

Leo Minor (LMi) I. Kis Oroszlán

Lepus (Lep) I. Nyúl Leverrier, U. V.

Légszivattyú

Légy

lézertükör

Libra (Lib) lásd Mérleg libráció

librációs pont

Lippershey, H.

Lockyer, N.

Loewy, M.

Lohrmann, W.G.

Lohse, O.

Lovell, A. C. B.

Lowell, P.

luniszoláris év

Lupus (Lup) lásd Farkas Lyman-sorozat

Lyman-vonalak

Lynx (Lyn) lásd Hiúz

Lyra (Lyr) lásd Lant

M

Mádler, J. H.

Magellán Felhők

magnézium vonalak

Makszutov, D. D.

Marius, S.

Mars Maunder-minimum

Mayer, T.

mágneses tér

Medve-áram

Melotte

Mensa (Men) I. Táblahegy

meridián

meridiánkör

Merkúr

meteor

meteorit

meteoritelmélet

meteorraj, nappali

Mérleg

mézer

Microscopium (Mic) lásd Mikroszkóp

mikrometeorit

mikrométer, önregisztráló

- személytelen

Mikroszkóp

Miller, S. L.

Mira típusú csillagok

Monoceros (Mon) lásd Egyszarvú

mozgási halmaz

Mögel-Dellinger-effektus

Müller, J. (Regiomontanus)

Musca (Mus) lásd Légy

műszerhiba

nadír

N

Nagy Göncöl I. Nagy Medve

Nagy Kutya

Nagy Medve

Nap

- légköre

- fáklya

- fogyatkozás

- folt

- oszcillációi

- környezete

- szél

- körforgás

napállandó

napéjegyenlőség

nappali meteorrajok

naptár

nehézségi erő

nemzetközi pólusszekvencia

Nemzetközi Referencia Ellipszoid (IRE)

Nemzetközi Szélességi Szolgálat

Neptunusz

Neumann, W. B.

neutroncsillag

Newton gravitációs elmélete

Newton, I.

Newton-távcső

Nicholson

Norma (Nor) lásd Szögmérő nóva

nóvaszerű változócsillagok

nutáció

nyári égbolt

nyári időszámítás

nyárpont

Nyíl

Nyilas

nyílthalmaz

nyomelem

Nyúl

O

O-asszociáció

objektív

objektívprizma

Octans (Oct) lásd Oktáns Okeánosz

Oktán

okulár

Olbers, W.

Olbers-paradoxon

Oltár

Oort-féle rotációs formula

opacitás

Ophiucus (Ciph) lásd Kígyótartó

oppozíció I. szembenállás órakör

óriáscsillagok, vörösek és fehérek

Orion (Ori)

Orion-köd

Oroszlán

oszkulációs epocha

Ökörhajcsár

ökoszféra

Ősrobbanás

összehúzódás

őszi csillagos ég

Őszpont

P

Pajzs (Sobiesky pajzsa)

Paradicsommadár

parallaktikus egyenetlenség

parallaxis

Paschen-sorozat

passzázsműlszer

Pavo (Pav) lásd Páva

pályaelemek

pályameghatározás

Páva

Pegazus (Peg)

penumbra

perihélium

periódus-fényesség reláció

perseidák

Perseus (Per) lásd Perzeusz perturbációszámítás

Perzeusz

Pfund-sorozat

Philolaos, krótoni

Phoenix (Phe) lásd Főnix QQQ

Piazzi, G.

Pickering, W. H.

Pictor (Ne) lásd Festő

Pisces (Psc) I. Halak

Piscis Austrinus (PsA) I. Déli Hal

Planck-féle sugárzási törvény

planetárium

plátóni év

Plejádok I. Fiastyúk

Plútó

plutonikus elmélet

pólusingadozás

pólusmagasság

populáció

Poynting-Robertson-effektus

Praesepe (Jászol)

precesszió

prizmás látcső

prizmás spektrográf

Procyon

proton-proton ciklus

protuberancia

Ptolemaiosz, Klaudiosz

ptolemaioszi rendszer

Puiseux, P. H.

pulzáló változócsillagok

pulzár

Puppis (Pup) I. Hajófar

Pyxis (Pyx) I. Tájoló

R Coronae Borealis típusú csillagok

R

radar

- térkép

radiális sebesség

radiáns

rádiógalaxis

rádiósugárzás

rádiótávcső

Rák

Rák-köd

Rák-pulzár

Ráktérítő

reflektor

refrakció

refraktor

reggeli távolság

rektaszcenzió

relativitáselmélet

Repülőhal

Reticulum (Ret) I. Háló

Rheticus, G. J.

Riccioli, G. B.

Riemann, B.

Rigel

Roche-határ

Römer, O.

reintgentávcső

RR Lyrae típusú csillagok

runaway csillagok   

RV Tauri típusú csillagok

RW Aurigae típusú csillagok

S

Sagitta (Sge) lásd Nyíl

Sagittarius (Sgr) lásd Nyilas sajátmozgás

Sarkcsillag

sarki fény

sarkvidéki éjszaka és nappal

Sas

Sárkány

Scheiner, Ch.

Schiaparelli, G. V.

Sclunidt-táveső

Schröter, J. H.

Scorpius (Sco) lásd Skorpió

Sculptor (Scl) I. Szobrász

Scutum (Sct) I. Pajzs

Serleg

Serpens (Ser) lásd Kígyó

Sextans (Sex) lásd Szextáns

Seyfert-galaxis

Skorpió

sötét felhők

spektrográf

spektroheliográf

spirális szerkezet

spirálköd

Spörer-szabály

SS Cygni típusú csillagok

Stark-effektus

Stefan-Boltzmann-féle sugárzási törvény

Struve, W. v.

sugárzás, Napé

sugárzás, kozmikus

sugárzási hőmérséklet

sugárzási övezetek

sűrőséghullám-elmélet

SZ

szabálytalan változók

szárosz ciklus

Szaturnusz

szcintilláció

Szekeres

szekuláris inagdozás

szelenológia

szembenállás

Szextáns

szélsötétedés, Napé

szén-égés

szén-nitrogén ciklus

szín-fényesség diagram

színexcesszus

színhőmérséklet

színindex

színkép

- elektromágneses

színképelemzés

színképi sorozatok

színképosztály

Szíriusz

Szobrász

Szóthisz-periódus

Szögmérő

szökési sebesség

sztellárdinamika

sztellárstatisztika

szuperhalmaz

szupernóva

szuperóriás

szürkület

Szűz

T

T Tauri csillagok

T-asszociáció

Táblahegy

Tájoló (csillagkép)

Taurus (Tau) lásd Bika tavaszi

csillagos ég

Tavaszpont

távcső

- lencsés

- tükrös

Távcső

távcsőszerelés

- azimutális

- parallaktikus

távolságmérés

tehetetlenségi törvény

Tejútrendszer

Tejútrendszer fősíkja

Telescopium (Tel) lásd Távcső

termséma

téli égbolt

Télpont

térbeli mozgás

térítőkör

Thalész, Milétoszi

Titius-Bode-szabály

Toliman

Tombaugh, C. W.

többszínfotometria

töltéscsatolt eszköz (CCD)

törpecsillag, vörös és fehér

- barna

transzplútó

tranzitműszer

Triangulum (Tri) lásd Északi Háromszög

Triangulum Australe (TrA) I. Déli Háromszög

trójai kisbolygók

Tucana (Tuc) lásd Tukán Tukán

tükrös távcső

Tycho-féle rendszer

Tzolkin-periódus

U

U Geminorum típusú csillagok

Ulugh Bég

univerzális múszer

Univerzum lásd Világegyetem

Uránusz

Ursa Maior (UMa) I. Nagy Medve

Ursa Minor (UMi) I. Kis Medve

UV Ceti típusú csillagok

Ű

űrhajózás

Ü

üstökös

V

Vadászebek

van Allen-öv

vasárnapi betű

változócsillag

Vega

Vela (Vel) I. Vitorla

vertikális kör

Vénusz

Véső

Világegyetem

Világegyetem tágulása

világidő

Virgo (Vir) lásd Szúz

Virgo A rádióforrás

Vitorla

Vízikígyó

Vízöntő

Volans (Vol) lásd Repülő Hal

vöröseltolódás

Vulpecula (Vul) lásd Kis Róka

W

W Ursae Maioris típusú csillagok

Weizsácker, C.F. v.

Wien-féle eltolódási törvény

Wolf, M.

Wolf-Rayet-csillagok

Wollaston, W. H.

Z

Z Camelopardalis típusú csillagok

Zeeman-effektus

zenit

- távolság

- távcső

Zodiákus lásd Állatöv

zónaidő

Zsiráf