Szociális Szakmai Szövetség

(Szociális Szakmai Szövetség (3SZ) szócikkből átirányítva)

A Szociális Szakmai Szövetség (rövid néven 3SZ) a szociális szakmai társadalmi szervezetek szövetsége.

A Szövetség célja és feladatai Szerkesztés

 • a szociális szakemberek érdekeinek egyeztetésével, a szükséges nyilvánosság megteremtésével, a szociális szakmák társadalmi presztízsének növelése
 • társadalom- és szociálpolitikai, valamint szociális munkát érintő kérdésekben, témákban szakmai állásfoglalások és nyilatkozatok megfogalmazása és közzététele
 • társadalom-, szociálpolitikai, és szociális munka témájú szakmai kutatások, konferenciák, és programok szervezése
 • a közhasznú célok megvalósítását célzó, rendszeres és nem rendszeres szociális szakmai kiadványok, brossúrák szerkesztése, kiadása, megjelentetése és értékesítése, illetve szerkesztésének, megjelentetésének támogatása
 • közös iroda működtetése információ és egyéb szolgáltatás biztosítása céljából
 • a Szövetség tagszervezeteinek tagjaira vonatkozó "Szociális Munka Etikai Kódexe" érvényesülésének figyelemmel kísérése
 • A Szövetség kinyilvánítja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országos képviselői, helyi önkormányzati választásokon jelöltet nem állít.
 • A Szövetség gazdasági tevékenysége szakmai céljainak megvalósítását, működési föltételeinek biztosítását és fejlesztését szolgálja.

Az alapítvány nyilvántartási adatai Szerkesztés

 • Székhely: 1094 Budapest Liliom u. 8.
 • Adószám: 18153268-2-43
 • Tiszteletbeli elnök: Ferge Zsuzsa
 • Elnök: Dr. Krémer Balázs

Külső hivatkozások Szerkesztés