Szurdokerdő

A szurdokerdők a párás, nedves, hűvös völgyek mélyén, erősen kőzettörmelékes felszíneken alakultak ki. A meredek völgyoldalakat általában a törmeléklejtő-erdőkhöz hasonló fajok borítják, a völgyaljakban felhalmozódó avaron és szerves törmeléken nitrogénkedvelő növények telepednek meg. A hűvös mikroklíma miatt e társulások jó néhány havasi növényritkaságot és jégkorszaki maradványfajt őriznek.

Hegyi juhar (Acer pseudoplatanus)
Magas kőris (Fraxinus excelsior)
Gímpáfrány (Asplenium scolopendrium)
Sárgaárvacsalán (Galeobdolon luteum)
Díszes vesepáfrány (Polystichum setiferum)

Jellegzetes fajkészletük

szerkesztés

Lombkoronaszintjük domináns fajai:

Cserjeszintjük fejletlen.

A vastag avarborításon megtelepülő gyepszintjükben főleg a bükkösökre jellemző, illetve nagy termetű, dudvás fajok jelennek meg. Jellemző fajok:

Az árnyas, sziklai páfrányok közül gyakori:

Jégkorszaki maradványfajok:

A Kárpát-medencében ismert típusai

szerkesztés

Magyarországon gyakori hegyvidéki kőzeteinknek megfelelően három fő típusukat különböztetjük meg: a mészkövön, illetve az andeziten növő és az illír szurdokerdőket.

Mészkövön növő szurdokerdő (Phyllitidi-Aceretum)

szerkesztés

Ez a változatos, gazdag fajösszetételű növénytársulás mindig mészkövön, sok bázist tartalmazó talajon nő – a Bükk-vidék, az Aggteleki-karszt, a Naszály, a Vértes és a Bakony szurdokainak jellemző erdőtársulása. Cserjeszintje sokszor teljesen hiányzik. Gyepszintjében sok az északi maradványfaj, mint például:

A völgytalpak tömegesen megjelenő, nitrogénkedvelő növényei:

A kidőlt fákat vastag mohaszőnyeg takarja.

Andeziten növő szurdokerdő (Parietario-Aceretum)

szerkesztés

A szilikátos kőzeteken kialakuló szurdokerdő a Zempléni-hegység, a Mátra, a Börzsöny és a Visegrádi-hegység mély völgyeinek jellemző erdőtársulása. A mészkövön növő szurdokerdőktől elsősorban mohaszintje különbözik.

Illír szurdokerdő

szerkesztés

Az illír szurdokerdők a Dél-Dunántúl szurdokvölgyiben nőnek (a Zalai-dombságtól a Mecsekig, alapkőzettől függetlenül).

Jellemző fajai: