Táblázatkezelő program

A táblázatkezelő egy olyan számítógépes program, amellyel egy táblázatban tárolt adatokon műveletek végezhetők. A táblázat sorokból és oszlopokból áll, egy sor és egy oszlop metszete egy cellát határoz meg. A cellában érték vagy kifejezés állhat, amelynek az értéke más cellák értékeitől és/vagy külső értékektől (dátum stb.) függ.

Táblázatkezelő program

A táblázatkezelő program általános működéseSzerkesztés

A táblázatkezelő programban az utasítások végrehajtása nem időbeli egymásutániságban történik: a cellák egymáshoz viszonyított elhelyezkedése jelenti a szervező elvet. A táblázatkezelő program is képes például ciklusokat kezelni, de körkörös hivatkozás esetén végtelen ciklusba kerül. A legrégebbi táblázatkezelő programokban egyetlen kétdimenziós táblázatot (munkalapot) lehetett kezelni, a modern programok több munkalappal (munkafüzet) dolgoznak.

A táblázat frissítése adatmódosítás esetén alapbeállításban automatikus. A régebbi programok ilyen esetben az egész táblázatot átszámolták, az újabbak gráfban tartják nyilván a cellák közötti kapcsolatokat, és csak a kapcsolódó cellák értékeit számolják újra.

A táblázatkezelő eredeteSzerkesztés

A táblázatkezelő programokat eredetileg gazdasági számításokra szánták, de hamarosan kiderült, hogy az értékeket nem érdemes számokra korlátozni.

A táblázatkezelő program fajtáiSzerkesztés

A táblázatkezelő programok (Microsoft Excel, Borland Quattro Pro, Lotus 1-2-3 stb.) nemcsak matematikai, hanem logikai, szöveges és statisztikai műveleteket is képesek a cellákon végrehajtani, bennük felhasználói függvények is definiálhatók, összetett feladatok megoldására is alkalmasak.

A táblázatkezelő programokkal az adatok (eredmények) grafikusan is szemléltethetők.

Microsoft ExcelSzerkesztés

A világ egyik legnépszerűbb táblázatkezelő programja a Microsoft Office csomagban található Microsoft Excel:

Az Excel történetéről azt kell tudni, hogy először nem IBM PC platformra készítették el, hanem Apple Macintosh gépekre. Onnan hozták át PC-s környezetbe. Mivel a Mac grafikus operációs rendszerrel bír, a programot Windows 3.1 alá készítették el. Az eddig említett programok (kivéve természetesen a Calc Resultot) DOS rendszerrel is működtek, az Excel csak Windows platformon dolgozott.

Az Office 97 programcsomagnál figyelhető meg a legnagyobb változás. A változás nem mindenhol volt a program előnyére, de a grafikonkészítés ekkor érezhető változáson ment keresztül.