Tóth József (ügyvéd)

ügyvéd, lapszerkesztő, 1851-1903

Tóth József (Nagykőrös, 1851. március 17. – Nagykőrös, 1903. október 20.) ügyvéd, lapszerkesztő.

ÉletútjaSzerkesztés

Tóth József orvos és Molnár Borbála fia. 1869-ben érettségizett Nagykőrösön, majd két évig Pesten jogot hallgatott. A bírói vizsgát a kecskeméti jogakadémián tette le. 1876. december 16-án kapott ügyvédi oklevelet. 25 éven át volt gyakorló ügyvéd a szülőhelyén; ez idő alatt 1882-ig a városi takarékpénztári ügyészség és titkárság tagja volt. Tevékeny részt vett a város társadalmi és kulturális mozgalmaiban, a jótékony célú műkedvelői előadások és nyilvános felolvasások rendezésében, a nőegyletnek és polgári körnek vezetésében; az előbbinek titkára, míg az utóbbinak 14 évig igazgatója, a színészetnek időközi meghonosítója volt. Sokáig szolgálta a várost mint képviselő, a református egyházat és iskolát pedig mint egyházi igazgató tanácsos. Huzamosabb ideig volt az elemi iskoláknak a miniszter által megbízott látogatója.

Cikkei a Nagy-Kőrösben (1880. 29. sz. Magyar irodalom a magyar családi életben, 1882. 46. sz. Mikor Aranyt kőrösi tanárnak hozták meg); a Nagykőrösi Hirlapban (1899. 32. sz. A Petőfi ünnep után). 1868-től több fővárosi lapba írt cikkeket, többnyire elbeszéléseket-től.

1878. január 6-án indította meg az első Nagy-Kőrös című helyi lapot, amely utóbb Nagykőrösi Hirlapok néven jelent meg. Ennek a főszerkesztője volt haláláig.

MunkáiSzerkesztés

 • Kis regélő. Ifjúsági beszélyek. Bpest, 1872.
 • Éjféli órákban. Beszélyek. U. ott, 1873.
 • Gyöngyvirág tündérkéi. Rege. U. ott, 1874.
 • A nagyapó elbeszélései. U. ott, 1874.
 • A kalászszedő öreg asszony fiai. Kalandos elbeszélés ... U. ott, 1875.
 • A mit mindnyájan érezünk. Beszélyek. U. ott, 1880.
 • A nagyvilági nő. Regény. U. ott, 1880. Két kötet.
 • A fehér ember. Elbeszélés a magyar szabadságharczból ... U. ott, 1884.
 • Képes regélő. Elbeszélések és regék az ifjúság számára. 8 képpel. U. ott, 1884.
 • A falu nótái. Elbeszélések. U. ott, 1885.
 • A nóták szegényei. Elbeszélések. U. ott, 1886. (Ism. Nemzet 44. sz.).
 • A nagy-kőrösi polgári kör története és a kör 50 éves fennállásának ünnepélye. U. ott, 1894.

EmlékezeteSzerkesztés

Nagykőrösön utca viseli a nevét. (A Szolnoki út és az Encsi utca között.)

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Magyar életrajzi lexikon I-II. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp., Akadémiai Kiadó, 1967-1969.
 • Balanyi Béla-Rácz Lajos-Ványi Jenő: Új nagykőrösi athenas I. A nagykőrösi temetőkben nyugvó híres emberek. Nagykőrös, Arany János Társaság, 1994.
 • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.
 • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994.