Tóth József (nagyprépost)

apátkanonok, nagyprépost, 1863-1936

Tóth József (Sorokújfalu, 1863. október 1. – Szombathely, 1936. június 16.) teológiai doktor, apátkanonok, nagyprépost.

ÉleteSzerkesztés

Középiskolai tanulmányait Szombathelyt, a teológiát 1883–86-ban Bécsben hallgatta mint a Pázmáneum növendéke. 1886. július 14-én fölszenteltetett; segédlelkész volt Kisunyomban és Nyögérben, 1887-től hitelemző a szombathelyi püspöki elemi iskolában. 1889-ben helyettes hittanár és papnövendéki tanulmányi felügyelő. 1892-ben teológia doktor és püspöktitkár, 1893-ban zsinati vizsgáló, 1907-ben székesegyházi kanonok és a szombathelyi felsőbb leányiskola igazgatója, 1908-ban németújvári címzetes apát. 1912-ben pápóci perjel, 1919 márciusától 1921-ig püspöki helynök, 1923-ban pápai prelátus, majd 1926-ban nagyprépost lett. 1906-ban alapította meg az Úrleányok Mária Kongregációját, amit halálág vezetett. 1905 és 1920 között a szombathelyi domonkos nővérek elemi és polgári iskolájában igazgató volt.

Cikke a Szombathelyi Ujságban (1900. 18. sz. Vörösmarty költészete, különös tekintettel annak valláserkölcsi elemeire).

MunkájaSzerkesztés

  • Sz. beszéd sz. István király ünnepére. Mondotta a budavári koronázási templomban 1905. aug. 20. Szombathelyt.

ForrásokSzerkesztés

  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái XIV. (Telgárti–Zsutai). Budapest: Hornyánszky. 1914. /t/t28214htm. o.  
  • Magyar Katolikus Lexikon. Főszerk. Diós István. Szerk. Viczián János. Bp., Szent István Társulat, 1993-.

További információkSzerkesztés

  • A szombathelyi egyházmegye története. III. köt. Történelmi névtár. Összeáll. dr. Géfin Gyula. Szombathely, Szerkesztő. 1935.