Tűzkő (egyértelműsítő lap)

egyértelműsítő lap
(Tűzkő szócikkből átirányítva)

A magyar nyelv tűzkő néven nevez több olyan kőzetet és ásványt, amik egymással kőzet- és ásványtani kapcsolatban nincsenek. Ugyanakkor a nemzetközi geológiai nevezéktan a tűzkövet önálló megnevezésként is használja.

  • Tűzkő, üledéktípus
  • Kovakő - amorf szilíciumgélből keményedő üledékes kőzet
  • Radiolarit - Szerves törmelékből álló üledékes kőzet
  • Kvarc - Kriptokristályos kvarcváltozat