Tűzkő (egyértelműsítő lap)

egyértelműsítő lap
(Tűzkő szócikkből átirányítva)

A magyar nyelv tűzkő néven nevez több olyan kőzetet és ásványt, amik egymással kőzet- és ásványtani kapcsolatban nincsenek.

  • Kovakő - amorf szilíciumgélből keményedő üledékes kőzet
  • Radiolarit - Szerves törmelékből álló üledékes kőzet
  • Kvarc - Kriptokristályos kvarcváltozat