A tanú az a személy, aki az általa észlelt múltbeli tényekről tesz vallomást a bíróság vagy más hatóság előtt. Jogait és kötelezettségeit jogszabályok határozzák meg. A tanúvallomás a bíróság vagy más hatóság által lefolytatott bizonyítási eljárásban gyakran az egyik legfontosabb eszköz.

A büntető perben tanúként az a személy hallgatható ki, akinek bizonyítandó tényről tudomása lehet.[1] A polgári perben, ha a fél tényállításait tanúkkal kívánja bizonyítani, meg kell jelölnie a bizonyítani kívánt tényeket és be kell jelentenie a tanúk nevét és idézhető címét.[2] A szabálysértési eljárásban a tényállás tanú vallomásával is bizonyítható.[3]

A tanú jogairól és kötelezettségeiről Magyarországon a következő eljárási törvények rendelkeznek:

A tanú jogai szerkesztés

 1. Vallomás összefüggő előadásának joga
 2. Vallomás leírásának joga a büntetőeljárásban
 3. Az anyanyelv használatának joga
 4. Segítő közreműködésének igénybevétele a büntetőeljárásban
 5. Az eljárási törvényekben meghatározott esetekben a tanúvallomás megtagadásának joga
 6. A bíróságon való megjelenéssel kapcsolatban felmerült költségeinek bíróság általi megtérítéshez való jog
 7. Tanúvédelemhez való jog a büntetőeljárásban
 8. A tanú adatainak zártan kezelése a polgári eljárásban
 9. A tanú adatainak zártan kezelése a szabálysértési eljárásban

A tanú kötelezettségei szerkesztés

 1. Idézésre történő megjelenés kötelezettsége
 2. A tárgyalás rendjének tiszteletben tartása
 3. Vallomástételi kötelezettség (v.ö. Tanúvallomás jogosulatlan megtagadása)
 4. Igazmondási kötelezettség
 5. Közreműködési kötelezettség

Források szerkesztés

 • 1998. évi XIX. törvény büntetőeljárásról (Be.)
 • 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.), illetve
 • 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (Szabs.tv )
 • Bíró Endre: Jogi szótár. 460. old.
 • miskolcitorvenyszek

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés

Hamis tanúzás

További információk szerkesztés

 • Háger Tamás tanulmánya ("Egyes elhárítható tanúvallomási akadályok a büntetőperben (A hozzátartozói viszonnyal és az önvádra kötelezés tilalmával összefüggő mentességi okok)" (2014)

Jegyzetek szerkesztés

 1. Be. 79. §
 2. Pp. 167. § (1) bek.
 3. Szabálysértési tv. 58. § (1) bek.