Tektonika (építőművészet)

építőművészeti fogalom

Az építőművészet elméletében a tektonika fogalma alatt épületrészek összetételét értjük egyetlen összefüggő sorba, ill. egy építménnyé. Gottfried Semper úgy definiálta a fogalmat, mint „a merev, cölöpszerűen képzett részek összefűzésének művészetét egyetlen elmozdíthatatlan rendszerré” (Gottfried Semper: A technikai és tektonikus művészeti stílus (Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten), 1860).

A tektonikus melléknév jelentése ebben a kontextusban: világos felépítésű építőművészeti struktúra.

A tektonika fogalma nem pusztán a ténylegesen konstruált felépítményt írja le, hanem annak allegorikus vagy szimbolikus megjelenését is. A konstruktív felépítményről alkotott elképzelés el is térhet akár az építmény valóságos konstrukciójától, feltétlen egyezésük nem elvárás. Egy ilyen eltérés legeklatánsabb példája a klasszikus görög templom.

FordításSzerkesztés