Teodor Dembiński

Teodor Dembiński gróf (névvariáns Theodor; magyar nyelven ismert neve Dembinski Tivadar/vagy Dembinszki és Dembinszky; Lvov, Galícia, 1822. június 13.Saint Louis, Missouri, USA, 1854. november 14.) lengyel nemzetiségű, birtokos főnemesi származású honvédőrnagy. Henryk Dembiński honvéd altábornagy unokaöccse.

Teodor Dembiński
Született 1822 (199 éves)

ÉletútjaSzerkesztés

Hadmérnöki akadémiát végzett Bécsben, 1843-tól mérnökkari hadnagy, 1848-tól főhadnagy Nagyszebenben. 1849 áprilisában állt át a magyar honvédsereghez, május 29-től honvéd mérnökkari százados az V. hadtestben, augusztustól őrnagy ugyanitt. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc bukása után emigrálni kényszerült, a török hadseregbe beléphetett volna, de a muzulmán vallásra nem volt hajlandó áttérni, így Angliába, onnan pedig Amerikába emigrált. 1850. június 4-én már megérkezett New Yorkba. Amerikában az üzleti életben boldogult, szivarárus volt, italboltot is működtetett Hobokenben (New Jersey), s az általa vásárolt farmon, Weawertonban Kossuth Lajos ösztönzésére, Asbóth Sándor tervei szerint egy szíj- és lőszergyár működött 1851–1852-ben.

Feleségét, egy gazdag kereskedő szép leányát, Hogl Emíliát Temesváron ismerte meg, Dembinszki korai halála után az özvegy Rombauer Tivadar legidősebb fiához, Rombauer Róberthez ment feleségül.

A Davenport-i (Iowa) Városi Temetőben nyugszik.

ForrásokSzerkesztés

  • Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848–49. Budapest, Zrinyi Katonai Kiadó, 1983. Dembiński, Teodor gróf lásd 133. p.
  • Perczel Miklós: Naplóm az emigrációból. 2. köt. S. a. rend., bev., jegyz. Závodszky Géza. Budapest, Tankönyvkiadó, 1979. 262 p. ISBN 963 17 4433 7 Dembinski Tivadar gróf (őrnagy) lásd 151, 122, 238. p.
  • Theodor Count Dembinski