A logikában azon szimbólumokat, melyeket konstansokból, változókból, vagy függvényekből állítunk elő, termeknek nevezzük. Amennyiben egy nyelv összes függvényszimbólumának a leírása elérhető, előállítható az adott nyelven értelmezett összes term, a konstansok és változók behelyettesítésével.

Formális definícióSzerkesztés

  típusú termnek nevezzünk egy logikai szimbólumot, ha az a következők szerint áll elő:

  • c, ha  , azaz konstans
  • x, ha   változó
  •  , azaz függvény, ha  , és   is termek
  • továbbá, azon szimbólumok, melyek az indukciós lépés véges sokszori alkalmazásával a fenti szabályok szerint állnak elő.

Digitális elektronikai szerepükSzerkesztés

A digitális technikában gyakran használt Karnaugh-tábla sorai és oszlopai az adott feladatban szereplő termeket adják meg. Kétféle leírási módjuk van ekkor: az ún. Minterm és Maxterm. Ezek a változók a logikai függvényben igaz vagy tagadott (ponált vagy negált) formában, egyszer és csakis egyszer szerepelhetnek.

MintermSzerkesztés

Azon logikai függvények, szabályos alakjának független változóit hívjuk így, amelyek között ÉS kapcsolat áll fenn. Jelölése:  

ahol:

  • m: minterm
  • n: független változók száma
  • i: a minterm sorszáma (indexszáma)

A minterm sorszámát a bináris kód alapján a term változóiból képezzük. A változókat jobbról balra, növekvő sorrendű bináris helyértéknek tekintjük, majd az igaz változókat logikai 1-nek, a tagadott változókat logikai 0-nak tekintve a keletkezett bináris számot decimálissá alakítjuk.

Példa átalakításraSzerkesztés

 

MaxtermSzerkesztés

Azon logikai függvények, szabályos alakjának független változóit hívjuk így, amelyek között logikai VAGY kapcsolat van. Jelölése:  

ahol:

  • M: maxterm
  • n: független változók száma
  • j: a maxterm sorszáma (indexszáma)

A maxterm sorszámát a bináris kód alapján a term változóiból képezzük. A változókat jobbról balra, növekvő sorrendű bináris helyértéknek tekintjük, majd az igaz változókat logikai 0-nak, a tagadott változókat logikai 1-nek tekintve a keletkezett bináris számot decimálissá alakítjuk.

Példa átalakításraSzerkesztés

 

ForrásokSzerkesztés