A Test és lélek sorozat az 1990-es évek vége óta jelenik meg rendszeresen a Typotex Kiadó gondozásában. Olyan biológiai, pszichológiai és filozófia munkákat tesz hozzáférhetővé, amelyek filozofikusan és kifinomultan képviselik a természetelvű felfogásokat az élővilágra és az emberre vonatkoztatva. A kötetek visszatérő gondolata a testi-lelki folyamatok viszonya, hogyan értelmezhetjük az élmények és a belső világ keletkezését az idegrendszerben, hogyan jelennek meg az emberre jellemző viselkedésminták az állatvilágban, milyen sajátosan emberi viselkedésformák jellemzik már kora csecsemőkorban az embert, mennyire determinisztikus illetve konstruktív az evolúció folyamata, mik a modern biológiai gondolkodás alapvető jellemzői. A sorozat szerkesztője Pléh Csaba.


A sorozatban megjelent könyvek címe:

 • A babák filozófiája (Alison Gopnik)
 • Agy, látás, emlékezet (Charles G. Gross)
 • Agyunk által világosan (J. P. Changeux)
 • Alvás és álom (Michel Jouvet)
 • A megismeréskutatás egy új útja (Pléh Csaba, szerk.)
 • A metafora (Kövecses Zoltán)
 • A nyelvi ösztön (Steven Pinker)
 • A párválasztó agy (Geoffrey Miller)
 • A pszichológia örök témái (Pléh Csaba)
 • Az erény természete (Bereczkei Tamás)
 • Bevezetés a megismeréstudományba (Pléh Csaba)
 • Bölcsek a bölcsőben (Alison Gopnik – P. K. Kuhl – A. N. Meltzoff)
 • Darwin veszélyes ideája (Daniel Dennett)
 • Dialógusok az észlelésről (Julesz Béla) Ford.: Lukács Á.;Oláh G.;Pócs Á. 2000.
 • Időrezsimek (Johan Goudsblom)
 • Miért futnak egyre gyorsabban az évek? (Douwe Draasima)
 • Test és elme (Karl Popper)