Tisztiszolga

a tisztek mellé személyes szolgálatra kirendelt katona

A tisztiszolga (a szlengben csicska, csicskás vagy pucer, régen privadíner vagy kutyamosó is) egyes országok hadseregeiben a tisztek mellé személyes szolgálatra kirendelt katona (közlegény). A tisztiszolga feladata lehet többek között:

  • futár, parancsok továbbítása a tiszt beosztottjaihoz
  • inas, a tiszti egyenruha és felszerelés rendben tartása
  • sofőr, a tiszt gépkocsijának vezetése (akár harctéren is)
  • testőr, a tiszt személyi védelmének ellátása
  • egyéb teendők ellátása, amire a tisztnek nincs ideje vagy amihez nincs kedve
Tisztiszolgai sátor Koreában állomásozó amerikai katonákkal a dél-koreai Anyangban.

Olyan országokban, ahol a tiszti kar tagjai rendszerint a felső osztályból kerültek ki, nem volt ritka, hogy a tisztiszolga a civil életbe is követte inasként a leszerelt tisztet.