Tomoe Gozen (巴 御前) egy Japán női harcos, aki bátorságáért vált híressé a 12. századi Japán irodalomban. Minamoto no Josinaka (Minamoto no Yoshinaka) oldalán vett részt a Genpei háborúban, ezáltal része volt abban a viszályban, mely az első sógunátus kialakulásához vezetett. Tomoe Gozen az 1184-es Avazu-i (Awazu) csatában tanúsított hűségéért és bátorságáért vált híressé.[1]

Shitomi Kangetsu - Tomoe Gozen (1747–1797)

Tomoe Gozen nem jelenik meg több kortárs irodalomban. Valószínűleg csupán egy kitalált karakter, mely szórakoztatás céljából van jelen, mintsem valódi történelmi személyként.

Tomoe Gozen életútjaSzerkesztés

Tomoe családjának erős kapcsolata volt Josinakával. Apja, Nakahara Kaneto nagy támogatója volt Josinakának és nevelőapjának is, de ami még jelentősebbnek számított az az, hogy Tomoe anyja Josinaka menotója, azaz szoptatós dajkája volt. Az akkori Japánban ez volt a divat, hogy a ranggal rendelkező gyermekeket menoto szoptatja, melyért általában a tiszteletet várhatták cserébe fizetség gyanánt. A menoto és családja alapvető szerepet játszott a rájuk bízott gyermekek nevelésében és oktatásában egyaránt. Tomoe Josinaka szolgálatában állt, szeretője volt és egyes feltevések szerint hozzáment feleségül. Két bátyja szintén Josinakát szolgálta, mint hadvezér. Josinaka és testvérei között természetes módon politikai verseny dúlt az öröklés miatt, melyben féltestvérei kivételnek számítottak, beleértve Tomoét. A hatalom férfi ágon és vérségi köteléken keresztül öröklődött minden nemesi családban, így nem kellett attól tartania, hogy esetleg a jövőben Tomoe megpróbálná elárulni. Valószínűleg ez volt az oka annak, hogy Josinaka és Tomoe olyan szoros kapcsolatot ápoltak egymással.[2]

Josinaka unokatestvére, Joritomo (Yoritomo) a Tokugava sógunátus feje volt. Köztük később politikai viszály alakult ki. Tomoe jelenlétével támogatta Josinakát a katonai kampányain és nagy hűséggel szolgálta a csatatéren. A lány egy bizonyos hatalommal volt felruházva, mint ippo no taiso (ippo no taisho), azaz vezető parancsnok, aki a sereget a harcba vezette.

Különös érdekesség Gozenről: Ő volt azon kevés női harcos egyike, akik támadó harcban vettek részt, és  onna-musa (onna-musha) néven ismertek, nem pedig hagyományos onna-bugejsaként (onna-bugeisha), akik gyakrabban vettek részt védekező harcban.

 
Tsukioka Yoshitoshi - Kokon hime kagami Tomoe onna

Tomoe Gozen a Heike MonogataribanSzerkesztés

A  hőseposzban, melyet a 14. század elején írtak, így jellemzik Tomoe Gozent:

„Tomoe különösen gyönyörű volt fehér bőrével, hosszú hajával és bájos vonásaival, emellett rendkívül kiemelkedő képességű íjász. Kardforgatóként felért 1000 harcossal is, készen szembeszállni démonnal vagy istennel, akár lóháton vagy  ló nélkül. Nagyszerűen bánt a betöretlen lovakkal, képes volt sértetlenül vágtázni még a veszélyesebb lejtőkön is. Valahányszor háború volt készülőben, Joshinaka Tomoét küldte ki először, mint parancsnoka, masszív páncélzatban, egy túlméretezett karddal valamint egy hatalmas íjjal felszerelve. A lány több hősies tettet hajtott végre, mint bármely más harcosa.”

1184-ben 300 szamuráj harcost vezetett csatába a 2000 fős Taira hadsereg ellen és ugyanebben az évben az avazui csatában számos ellenséggel végzett.

Miután megdöntötték a Tairákat  és a nyugati tartományokra száműzték őket, Josinaka elfoglalta Kiotót. A Minamoto klán vezetőjévé kívánt válni. Az unokatestvére Joritomo meg akarta semmisíteni Josinakát, ezért elküldte a testvéreit, Josicunét (Yoshitsune) és Norijorit (Noriyori), hogy megöljék. 1184. február 21-én Josinaka és Joritomo megkezdték a harcot, mely Avazu-i csataként vált ismertté. Annak ellenére, hogy Josinaka serege bátran harcolt, az ellenség létszámfölénye miatt megsemmisítették őket. Mikor Josinakának csupán néhány harcosa maradt talpon, menekülésre utasította Tomoet: „Gyorsan, most" - mondta Josinaka Tomoenak. - „Te egy nő vagy, szóval ég veled, menj amerre csak kívánsz. Én a csatatéren szándékozok meghalni, vagy véget vetek életemnek, ha sérülés érne. Nem lenne kívánatos számomra hagyni, hogy az embereket azt mondják: Josinaka egy nőt tartott maga mellett az utolsó csatája során.” A féltestvérével, Imai no Siro Kanehirával (Imai no Shiro Kanehira) akart meghalni, mert nem bírta volna elviselni azt a szégyent, hogy egy nő mellett haljon meg. Tomoe vonakodva menekült a többiekkel, amíg már nem tudott ellenállni. Mígnem felemelte hangját: „Ah! Bárcsak találnék egy méltó ellenfelet! Még egy utolsó csatát vívnék az Ő Uralkodásának tiszteletére, hogy figyeljen" - gondolta.

Sokféle változata van annak mi történt ezután. Az avazui csatában a Muszasi-i (Musashi) Onda no Morosige (Onda no Moroshige) lefejezőjeként valamint Ucsida Jejosi (Uchida Ieyoshi) gyilkosaként ismert és Hatakejama Sigetada (Hatakeyama Shigetada) kapta el menekülés közben.

A legelső feltevésről szó van a Heike Monogatariban is:

„Ahogy ott üldögélt, 30 lovas jelent meg a távolban, akiket Onda no Hacsiro Morosige (Onda no Hachiro Moroshige) vezetett. A férfi hatalmas erejéről volt híres a Muszasi tartományban. Tomoe bevágtatott a csapat közepébe, Morosige oldalán lovagolt, egy erőteljes szorítással megragadta, majd lerántotta a nyergéből a saját nyeregkápába, mozdulatlanul tartotta, lecsavarta a fejét és eldobta. Ezután megszabadult a páncéljától és a sisakjától, majd a keleti tartományokba menekült.”

Tomoe Gozen bosszújaSzerkesztés

„Tomoe ivott a vízből, melyet Josinaka utolsó csatlósa ajánlott fel neki. Mivel Tomoet menekülésre utasították a csatáról, vonakodva ugyan, de felkészült arra, hogy visszatérjen a keleti tartományokba. Arra vágyott, bár újra csatlakozhatna még küzdő bajtársaihoz, és hogy ura mellett haljon meg ő is, csak úgy, mint a férfiak. „Hogyan lehetséges az, bár ugyanolyan hűséges, és oly tehetséges harcos vagyok, akárcsak Kanehira, én mégis kénytelen vagyok menekülni, míg az ő haláláról ódákat zengnek majd.” gondolta Tomoe. A lány nehéz szívvel ugyan, de letette a vizet, majd ellovagolt, azonban abban a pillanatban egy indulatos hangra lett figyelmes a távolban. „Miura no Isida no Dzsiro Tamehisza (Miura no Ishida no Jiro Tamehisa),a férfi, ki egész Japán szerte ismert, megölte urunkat, Josinakát!” Ezeket a szavakat hallva Tomoe rögvest vissza akart vágtatni a csatatérre, megbosszulni Josinakát azzal, hogy levágja Tamehisza fejét. Ekkor eszébe jutott Josinaka utolsó hozzá intézett parancsa, miként menekülnie kell és urának tett ígéretét szégyenletes lett volna megszegni. Ahogy Tomoe kezdte elhagyni Avazut, még vetett egy utolsó pillantást a távolba, ahol Josinaka meghalt. Ura fejét figyelmen kívül próbálta hagyni, azonban Tamehisza arcát mélyen az eszébe véste. Tomoe ahelyett, hogy keletnek lovagolt volna, a Kiotón kívüli hegyekben rejtőzött el. Mérhetetlenül vágyott rá, hogy megfossza magát saját életétől és csatlakozzon Josinakához a Shide-hegyekben, de egy dolog visszatartotta, ez pedig nem volt más, mint a bosszú. Egy aprócska szentélyben, mely Hacsiman (Hachiman) bódhiszattváé volt, Tomoe felajánlotta imáját. „Ó üdvözlégy, fejem hajtom hódolatom jelképéül! Te, Hatalmas Bódhiszattva Hacsiman védted meg és segítetted a Minamoto család tagjait a Tairák elleni küldetésükben. Josinaka egyikük volt azoknak, akik imádkoztak a Te jóindulatodért és támogatásodért. Mostanra azonban már halott, meghalt egy méltatlan ellenség kezei által. Az ő üdvéért akarom elvenni annak az embernek az életét, Miura no Isida no Dzsiro Tamehiszának, aki ezt tette vele. Ha elfogadod eme imádságot, segíts megtalálni az akaratot és lehetőséget, hogy zavartalanul megküzdhessek ezzel az emberrel.” Ezután Tomoe felajánlotta legjobb nyílvesszőjét a szentélynek. Abban a pillanatban egy vadgalamb repült el Tomoe feje fölött, olyan közel, hogy összeborzolta számtalan hajszálát. Azonnal rájött mit kell tennie: férfiasan rövidre vágta a haját, így most már új külsejével senki sem fogja felismerni ki is ő valójában. Hamarosan visszatért Kiotóba küldetése érdekében. Abban az időben Josicune a Tairák ellen harcolt Jasimánál (Yashima). Tomoe levágta egy ismeretlen harcos fejét, felvette páncélzatát, majd követte Josicunét a csatában. Egész idő alatt Tamehiszát kereste szemével. A férfit könnyű volt megtalálni, hiszem máris legújabb sikerével hencegett. Ahogy Tomoe észrevette Tamehiszát hatalmas vigyor futott át az arcán amiért Tamehiszának fogalma sem volt arról mi vár rá. A csata sűrűjében Tomoe gyorsan Tamehiszához lovagolt és még a többi harcos nem figyelt megragadta megtörhetetlen szorításában, majd nyergére húzta. De a fejét végül mégsem vágta le. Tomoe fékevesztetten hagyta el a csatateret, nyergén Tamehiszával, többé nem foglalkozva azzal mi történik ezután. Nem sokkal később egy faluhoz érkezett. A falusiak riadtan bámultak rá és elrejtőztek előle, azonban Tomoe észrevett egy gyermeket, miközben egy cseresznyefa mögött bujkált. Miután Tamehiszát a fához kötötte, egy kicsi íjat nyújtott át a gyermeknek, majd arra utasította, hogy lője le. „Miért csinálod ezt? Tisztességtelen egy gyermek kezei által meghalni!” kiáltotta Tamehisza rémülettel az arcán. „Te is megfosztottad Uram a tisztességes haláltól, így most ez az egyszerű gyermek veszi el a tiédet!” válaszolta erre Tomoe. A gyermek nem volt képzett szakértő, de számos próbálkozás után eltalálta Tamehisza arcát, épp úgy, ahogy ő találta el Josinakáét. Tomoe elégedett volt Tamehisza halálával. Ezután készen arra, hogy továbblépjen a következő világba, előhúzta kardját, felmászott lovára, kardjának hegyét a szeméhez helyezte és beleugrott.”

Tomoe Gozen nem jelenik meg több kortárs irodalomban. Valószínűleg csupán egy kitalált karakter, mely szórakoztatás céljából van jelen, mintsem valódi történelmi személyként.[3]

Kitaláció és valóságSzerkesztés

Tomoe Gozen a főszereplője Jessica Amanda Salmonson regénysorozatának, mely egy fantáziabeli Japánban játszódik.

Tomoe Gozen szolgált alapul Chie Satonaka karakterének a 2008-as videójátékban, a Persona 4-ben.

A Rise of Kingdoms online játékban Tomoe Gozen az egyik karakter, mint parancsnok íjász képességgel.

Tomoe Gozen az egyik támogató karakter a 2010-es Riverworldben.

A Fate/Grand Order játékban Tomoe Gozen ’Archer Inferno’ néven ellenségként tűnik fel először, de a telefonos játékban már játszható karakterré válik.

Tomoe Gozen szolgált alapul Tomoe Ame karakterének Stan Sakai képregénysorozatában, az Usagi Yojimboban.

Tomoe Gozen szereplőként tűnik fel a Film Reroll című podcastben.

Tomoe Gozen szereplőként tűnik fel a Nurarihyon no Mago című mangában és animében.

Tomoe Gozent ünneplik a Heian szentélynél tartott Jidai Matsurin (Korok fesztiválja), melyet minden évben október 22-én rendeznek meg.

A Sekiro: Shadows Die Twice című játékban Genichiro Ashina mentoraként említik meg. Kardforgatóként jellemzik, aki olyan különleges villámokat használó technikával bír, mely majdnem megölte Isshint, az Ashina klán vezetőjét.

ForrásokSzerkesztés

  1. Burke, Sarah: How Onna-Bugeisha, Feudal Japan's Women Samurai, Were Erased From History (amerikai angol nyelven). Vice, 2018. szeptember 24. (Hozzáférés: 2019. május 16.)
  2. Rochelle Nowaki: Women Warriors of Early Japan. (Hozzáférés: 2019. május 16.)
  3. Tomoe Gozen. Tomoe Gozen. (Hozzáférés: 2019. május 16.)