Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete (TUDOSZ) a tudományos kutatás, fejlesztés; természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés; biotechnológiai kutatás, fejlesztés; társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés; innovációs fejlesztés, tevékenység ágazati szakszervezete, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) konföderáció tagja.[1]

Története szerkesztés

1988. június 25-én a Szakszervezeti Kutató Intézet (Szeki) nagytermében megtartott alapító kongresszuson hivatalosan megalakult a Tudományos Dolgozók Szakszervezete (rövidítve: TUDOSZ).

A Tudosz munkavállalók érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezete, önálló jogi személy. A Fővárosi Bíróság az 1989. évi II. törvény 15. §-ának (1) bekezdése alapján 544. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette. A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma: Pk.60693/1989/1, kelte: 1989.11.15.

Az 1993. október 2-i küldöttértekezlet a szakszervezet nevét megváltoztatta, amit 1994. szeptember 14-ével a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vett. Az új, azóta is változatlan név: Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete, rövidítve továbbra is TUDOSZ.

Tevékenysége szerkesztés

A TUDOSZ tevékenységének kiemelkedően fontos része a tagság anyagi és szociális helyzetének, társadalmi elismertségének javítása, alapvető törekvése az eredményes érdekegyeztetési rendszer, a működőképes szociális párbeszéd, a foglalkoztatás biztonsága, valamint az európai uniós szintű kereseti, szociális és nyugdíjviszonyokhoz való közelítés. Részt vesz a tudományos és közalkalmazotti érdekegyeztetésben, a kutatóintézet és a minisztériumok fennhatósága alá tartozó intézetek dolgozóinak élet-és munkakörülményeivel összefüggő kérdésekben foglal állást. A Magyar Tudományos Akadémia Érdekegyeztető Tanácsában állandó résztvevő, ahogy a Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanácsban és a Közszolgálati Szakszervezetek Demonstrációs és Sztrájkbizottságában (Közdemosz) is. A konföderáción keresztül vesz részt az OKÉT munkájában.

Az érdekképviseleti munkát rétegtagozat is segíti, a tanulók és ifjú munkavállalók tagozata.

Az érdekvédelmet jogsegélyszolgálattal is erősíti. A TUDOSZ az érdekvédelem és érdekképviselet elsődlegessége mellett tagjai számára egyéb szolgáltatásokat is nyújt: oktatást/képzést, üdültetést segélyezést, öntevékeny kulturális és sport tevékenységet, jogi és pénzügyi tanácsadást, balesetbiztosítást.

A TUDOSZ lapja a Szószóló, amely a tudományos élet, a közalkalmazotti világ és a szakszervezeti élet híreit, eseményeit ismerteti, az aktuális kérdésekkel, problémákkal foglalkozik

Felépítése szerkesztés

Ahogy tevékenységét, úgy felépítését is az alapszabály[2] tartalmazza. Legfőbb döntéshozó szerv a kongresszus. Két kongresszus között a TUDOSZ munkáját a hat tagú elnökség irányítja.

Vezetői szerkesztés

Az elnökség tagjai 2014. november 7-étől:

  • Dr. Bódi Ferenc elnök
  • Dr. Koreczné Kazinczi Ilona elnökségi tag
  • Kuti István elnökségi tag
  • Dr. Kuti László tiszteletbeli elnök, elnökségi tag
  • Madarasi András elnökségi tag
  • Sebők András elnökségi tag

Források szerkesztés

Külső hivatkozások szerkesztés