Tummal

Tummal Ninlil istennőnek – Enlil isten feleségének – a szentélykörzete volt Nippurban az ókori Sumer vallási kultuszközösségének központjában.

A „Tummal-felirat”

szerkesztés

A Tummal-felirat Isbí-Erra az I. iszini dinasztia alapítójának idején készült és kivonatosan elmeséli a nippuri szentélykörzetek, Ninlil Tummalja és Enlil Ékurja építéstörténetét. Fontos történeti forrás a különböző városi dinasztiákhoz tartozó királyok egymásutániságának megállapításához:

„Midőn Tummal első alkalommal rombadőlt”:

„Midőn Tummal második alkalommal rombadőlt”:

  • Gilgames felépítette Enlil templomának Numunburráját
  • Urlugal, Gilgames fia, felújította Tummalt

„Midőn Tummal harmadik alkalommal rombadőlt”:

„Midőn Tummal negyedik alkalommal rombadőlt”:

„Midőn Tummal ötödik alkalommal rombadőlt”: