Főmenü megnyitása

A védőital közismert fogalom, amelynek jelentése munkahelyi ártalmak megelőzésére a dolgozóknak adott ital.[1]

Jogszabályi előírásokSzerkesztés

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 23. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a védőital biztosításának szabályait részletesen a következő rendelet szabályozza: 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.

HatályosságSzerkesztés

A rendelet hatálya a munkahelynek minősülő szabad vagy zárt terekre terjed ki a törvény hatálya értelmében.[2]

A rendelet hatálya nem terjed ki

 • az ideiglenes vagy változó (nem telepített) építési területeken lévő munkahelyekre, ám a[3]
 • a külön jogszabályban meghatározott bányászati tevékenységek munkahelyeire (pl. geotermikus energia munkahely)[4]
 • a halászhajókra [5]
 • a munkáltató telephelyén kívül levő mezőgazdasági vagy az erdészeti vállalkozás részét képező mezőkre, erdőkre és más földterületekre .[6][7][8]

A munkáltató létesítményein kívül használt gép- vagy haszonjárművekre és nehézgépekre (pl. kotró, daru stb.), vagy ezen járműveken levő munkahelyekre külön szabályok vonatkoznak.[9]

Konkrét védőital előírásokSzerkesztés

A ténylegesen biztosítandó védőital mennyiségét és minőségét a hivatkozott rendelet hetedik paragrafusának 10-12. pontjai szabályozzák:

melegnek minősülő munkahelyen, amennyiben a hőmérséklet a 24 °C (K) EH értéknél magasabb, úgy igény szerint pótolni kell a munkavállalók folyadékveszteségét, tiszta ivővízzel vagy ásványvízzel, üdítővel (a cukortalom az ital 4 súlyszázalékát nem haladhatja meg).
hidegnek minősülő munkahelyen legalább +50 °C hőmérsékletű teát kell biztosítani, cukortartalom előírás ugyanaz, mint meleg munkahely esetében.
A védőital elfogyasztásához biztosítani kell egyéni használatra kiadott poharat. "A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények betartása mellett történhet."[10]

ForrásokSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. Magyar értelmező kéziszótár. 2. kiadás. Budapest: Akadémiai. 1975. ISBN 963-05-0731-5  1414. oldal
 2. ˇMunkahely: minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a föld alatti létesítményt, a járművet is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Munkahelynek kell tekinteni a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozó (akkor is, ha egyéni céget alapított) munkavégzési helyét e törvénynek a 9. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezései tekintetében.ˇ Mvt. 87. § 5. 1993. évi XCIII. törvény Értelmező rendelkezések 87. §.5.pont
 3. "18.2. Ivóvízellátás 18.2.1. Az építési munkahelyen dolgozókat el kell látni elegendő mennyiségű ivóvízzel, ennek hiányában más, alkalmas, alkoholmentes itallal. Az ivóvízvételi helyeket a munkavégzési helyek közelében kell kialakítani." 4. számú melléklet a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelethez Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági követelmények I.Általános követelmények
 4. 1993. évi XLVIII. törvény 5.§. g. pontja1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
 5. [https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0100004.SCM4/2001. (IX. 26.) SzCsM-EüM együttes rendelet a tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről][halott link]
 6. "Az R1-gyel nem szabályozott munkaterületek munka-védelmi követelményeit - az Erdészeti Biztonsági Szabályzatról szóló 15/1989. (X.8.) MÉM rendelet és - a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzatról szóló 16/2001. (III.3.) FVM rendelet határozza meg."PPT A munkavállalók munkavédelmi kötelességei - Baranya Megyei ... 22.lap
 7. 15/1989.(X. 8.)MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
 8. (III. 3.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról[halott link]
 9. Szerkesztő megjegyzése: Ezek a külön szabályok szakmai jellegűek, a cégek (vállalkozás, költségvetési szerv, alapítvány stb.) Gépjármű Szabályzata vagy Munkavédelmi Szabályzata tartalmazza szükség szerint. Ugyanakkor vonatkozhat szakmai szerv (pl. Közlekedési Minisztérium utasítása is ezekre a járművekre)
 10. 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 12.pontból idézet
 •   Jogportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap