Kétfajta geodéziai tevékenységről beszélhetünk:

  1. Vasútépítés geodéziája
  2. Vasúti pályafenntartás geodéziája.

A kettő lényegesen eltér egymástól, bár végeredményben mindkettőnek ugyan az a végeredménye. A vasútépítés során egy teljesen új geometria kerül kialakításra, míg a vasúti pályafenntartás keretében a már üzembe helyezett vasúti pálya üzemszerű elhasználódása során elszenvedett geometriai torzulások terv szerinti visszaállítása történik.

A vasútépítés geodéziája szerkesztés

Vasúti vágány kitűzése gépláncos vágányszabályozáshoz Trimble mérőállomás használatával.

Előkészítő műveletek szerkesztés

Az ismertetett mérési módszer első lépése az irodában kezdődik. A mérőállomás memóriájába kell tölteni a vágány koordinátáit a magassági vonalvezetés és a vízszintes vonalvezetés ismeretében. Jelen esetben A p24 program használatához állítottam össze egy koordináta-jegyzék-leírást a mérés folyamatának megfelelően. A koordináta-jegyzék képe lent látható. A jegyzék leírás pedig jobb oldalon.

250 203567.512 752795.001 88.440 1188+50 j lt
251 203572.342 752793.708 88.440 1188+50 b lt
252 203567.512 752795.001 88.443 LT14
253 203670.925 753181.000 88.423 LT24
254 203948.848 754219.854 88.363 LT54
255 203752.234 753521.958 88.390 LT35
256 203855.648 753908.359 88.430 LT45
257 203747.642 753523.170 88.390 LT36

V. VG

47 14KVE
52 R4 IE
54 R4 IV
255 LT35
256 LT45
102 R13 IE
100 R13 IV
96 13 KE

A mérési eljárás során egy ütemben történik az irány és szint kitűzése is ezért a koordináta-jegyzék tartalmazza az irány és magassági koordinátákat is.

Ezen adatokat részben a kitűzési tervből részben pedig a kiviteli tervekből kell számolni majd megfelelő formátum után a mérőállomásba tárolni.

A fenti előkészítő munka után kezdődhet a mérés a vágányon.

Tájékozás szerkesztés

A terepi munka a műszer tájékozásával kezdődik.

Jelen esetben egy Trimble 5600 mérőállomással történik a mérés, a mérési eljárás ismertetése erre a készülékre történik.

A tájékozáshoz az alapadatokat a mérnöki csoport a beruházás elején elkészíti, a kivitelezés során ezen alapadatokat alap koordináta jegyzéket használjuk fel a mérések során. A tájékozást a legpontosabban kell elvégezni a vágánymérés pontossága érdekében.

A mérési eszközök ismertetése szerkesztés

Jelen mérési művelet egy nem mindennapos mérési eljárást ismertet, az eljárás során egy mérési ciklusban történik a vágány irány és szint eltérésének mérése a tervezett állapothoz képest. A mérési adatok valós időben a szabályozógép rendszerébe kerül közvetlenül ezzel kiiktatva a korábbi adatfelírást a vágányra. A mérőállomást robot üzemmódba kell helyezni és így rádió távvezérléssel kell irányítani a mérés során. Ebben a mérési eljárásban a mérőállomás energia ellátását a gépkocsi akkumulátoráról oldottuk meg a tartós hosszú idejű energia felvétel biztosítása érdekében.Robot üzem módban a tasztatúra áramellátását egy darab kis kapacitású akkumulátor a prizma áramellátását egy darab nagyteljesítményű akkumulátor felhasználásával oldottuk meg így tudtuk biztosítani a 10 órás folyamatos üzemeltetést. A mérési eljárás lényeges eszköze a prizma elhelyezése a szabályozó gépen. Jelen esetben a prizma mágnesesen rögzül a szabályozó géphez. A mérés lényege hogy a prizma a vágánytengelyben fusson meghatározott magasságban a sín korona fölött így biztosítva a mérés pontosságát. Ezt a műveletet a mérési eljárás megkezdése előtt pontosan el kell végezni és a mérés során ellenőrizni kell.

A mérés folyamata szerkesztés

Amikor a mérési eszközök a helyükre kerültek megindulhat a vágányszabályozás. A mérőállomást TRK üzemmódba állítottam így folyamatos mérést végez de ezzel az eljárással 10 mm kerekítéssel írja a mérőállomás a mérési eredményt ez viszont teljesen megfelel az első szabályozás során.

A tasztatúrával együtt a szabályozó gép vezérlő kabinjába költözöm és a folyamatos mérés eredményét közlöm a gépkezelővel aki az eredményeket a szabályozó gépbe táplálja. Ezzel az eredményközléssel sokkal sűrűbben kap adatot a gép mint a korábbi 5m-es adatfelírás során. Persze ezzel a pontosságot is növeljük. Elérjük azt is hogy a vágány közvetlenül a tervezett helyére vagy ahhoz közel kerüljön attól függően hogy milyen mérvű az eltérés.A képen láthatjuk hogy mit is mér a mérőállomás. P24 a betöltött program száma, tőle balra láthatjuk hogy STD üzemmódban mér jelen pillanatban a készülék tőle jobbra pedig a mérés időpontját. A jobb felső sarokban a rádió kapcsolat létét és az akkumulátor töltöttségét láthatjuk. Radofs érték egy mérési távolságot ad a kezdőpont és mérési pont között m-ben. Az RT.ofs mérési érték az elméleti vágánytengely és a mérési pont keresztirányú távolsága pozitív érték ként ez a pont az elméleti vágánytengely jobb oldalén van tőle 0.045 m távolságra. Az eltolási érték így 45 mm balra. A dHT érték a tervezett sin korona és a jelenlegi sin korona közötti távolság vagy is az emelési érték.

Ezzel a módszerrel időjárástól függően 200-300 m távolság mérése történhet meg egy műszerállásból. A vágánygeometria ezt természetesen befolyásolhatja.

A mérési kivitelezést egy figuráns és egy geodéta végzi.

Szabályozás kitűzése szerkesztés

A prizmát leszereltük a vágányszabályozóról és az automata vágányközepelőre szereltük. Árammal láttuk el és a mérőállomás automata irányzó berendezését használtuk ki a gyorsabb mérési folyamat érdekében. STD üzemmódban milliméter-pontosan tudtuk mérni a vágány jelenlegi helyzetét a tervezett vágánytengelytől. Az adatokat a sínre írtuk.