Vezetői ellenőrzés

A vezetői ellenőrzés olyan vezetői folyamat, amely feltárja, hogy egy vállalat vagy szervezet részegységei, illetve egyes munkatársai valóban cél- és eredményorientáltan működnek-e.

Az ellenőrzés általában a vállalat belső erőforrásaival történik, külső szakértőt nem alkalmaznak. Az ellenőrzés akkor reális, ha az adott szervezet konkrét sajátosságainak, adottságainak és lehetőségeinek a figyelembevételével valósul meg.

FormáiSzerkesztés

Totális kontrollSzerkesztés

 • a totális kontrollal azok a felettesek élnek, akik kevésbé, vagy egyáltalán nem bíznak meg a beosztottjaikban, ezért minden mozzanatot ellenőriznek
 • a totális kontroll a tekintélyelven alapuló vezetési stílushoz köthető, és nem egyeztethető össze a felelősség delegálásával, illetve a közös célmeghatározással

EredménykontrollSzerkesztés

 • kedvező a motivációra gyakorolt hatása
 • hátránya, hogy a negatív irányú eltérések felismerése túl későn történik, és így nincs lehetőség a változtatásra, ezért e hiány kiküszöbölésére gyakran közbenső ellenőrzéseket kell beiktatni

ÖnkontrollSzerkesztés

 • a beosztott maga ellenőrzi a munkája előrehaladását
 • az ellenőrzés végző motiváltsága nagyon erős, és arra törekszik, hogy a célokat elérje
 • negatív eltérések esetén a beosztott saját illetékességi körén belül módosító intézkedéseket vezet be
 • hátránya, hogy ha az önkontrollt végző hatástalan ellenintézkedéseket tesz, akkor a késedelem miatt már általában a felettese sem tudja javítani az eredményt
 • az önkontroll eredményét jelenteni kell a vezetőnek.

Külső kontrollSzerkesztés

 • az ellenőrzést más személyek, főként a felettes végzi a vezetői feladatok részeként
 • a beosztottak demotiváltságának elkerülésére az ellenőrzés intenzitását és mikéntjét a már elvégzett feladatok határozzák meg megvalósítása általában eredménykontroll formájában, a köztes ellenőrzésekkel együtt, beszélgetés keretében történik

SzúrópróbakontrollSzerkesztés

 • a totális kontroll ellenkezője
 • célja, hogy még az eredmények előterében kiderítsék, helyes-e a megvalósítás módja
 • fontos a helyes módszer kiválasztása: ha a felettesnek nincsenek kételyei a beosztottak teljesítményét és viselkedését illetően, akkor a bizalom jeleként megbeszélések útján tájékozódik a folyamat állásáról, a várható sikerről és arról, hogy vannak-e, illetve várhatóak-e nehézségek

RendszerkontrollSzerkesztés

 • részei a revízió és az időmeghatározás
 • jellemzője, hogy a funkciók vagy a személyek ellenőrzése egységesen megadott mérce alapján történik
 • a motivációra, illetve a frusztrációra gyakorolt hatását tekintve a rendszerkontroll értéksemleges

Értékelési szempontokSzerkesztés

 • az előítéletek mellőzése (nagyobb a veszélye annak, hogy egy folyamat vagy állapot megítélésekor hibát követnek el)
 • az ellenőrzés nem hibakeresés, hanem célszerű és szükséges intézkedés
 • az ellenőrzéseket nem burkoltan, hanem nyíltan kell elvégezni
 • az ellenőrzés a beosztottak teljesítményének és magatartásának egész spektrumát átfogja
 • az ellenőrzés mértéke akkora, amennyi a biztonság eléréséhez elengedhetetlenül szükséges
 • az ellenőrzés összefügg a beosztottak és teljesítményük elismerésével
 • segítségnyújtás a beosztottaknak
 • a tevékenység nehézségi fokának, a munkatársak képességeinek, fejlettségi szintjének és a külső hatásainak figyelembe vétele
 • egy hiba észrevételekor ösztönözni kell azok önálló felismerését
 • visszajelzés az ellenőrzés eredményeiről