Viski János (egyértelműsítő lap)

egyértelműsítő lap
  1. Viski János (lelkész): Herepei János: A házsongárdi temető régi sírkövei: Adalékok Kolozsvár művelődéstörténetéhez. Budapest: Akadémiai. 1988. 482–486. o. ISBN 963 05 4786 4