Vita:Értékcsökkenés

Téma hozzáadása
Aktív megbeszélések

A fogalmi kavarodás és a tömörség vagy részletezettség kérdéseSzerkesztés

Kétlem, hogy a jelenleg csonk cikket egyszerűen hozzátoldásokkal lehetne bővíteni, én legalább is vitatkoznék

  • már azon is, hogy ezt a címet kell-e neki adni, illetve
  • azon, hogy egy-egy új szócikk készítése esetén feltétlenül a lehető legtömörebb meghatározásból kell-e kiindulni.

Értékcsökkenés vs. Amortizáció vs. Értékcsökkenési leírásSzerkesztés

Az mennyire szerencsés, hogy eleve az idegen szóval készült el a szócikk? Hiszen még a cikk alapjául szolgáló lapon is értékcsökkenésnek nevezik, amihez zárójelben társul az amortizáció megnevezés.

Az idegen szó használatát konkrétan azért nem tartom szerencsésnek, mert nem teljesen tisztázott szerintem, hogy ennek magyar "fordítása"/értelmezése tulajdonképpen az értékcsökkenés vagy pedig értékcsökkenési leírás.

A kettő ugyanis nem egy és ugyanaz!

  • Itt pl. azt lehet olvasni, hogy az "értékcsökkenés: a vagyontárgyban keletkezett károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értékét csökkentő tényező (écs).".
  • Mások ugyanezt óvatosabban fogalmazzák meg, amikor azt írják, hogy az "Értékcsökkenés (amortizáció) = Az eszközök pénzben kifejezett értékének csökkenése az eltelt idővel, vagy a használattal arányosan. (Ez a definíció abból indul ki, hogy az eszközre akkor is el kell számolni écs-t, ha semmilyen kár nem keletkezik benne, sőt, még akkor is, ha csak a raktárban áll -- legalább is, én annak idején így tanultam.)
  • Másütt föllelhető az Értékcsökkenési leírás (amortizáció) fogalma. Ezek szerint az értékcsökkenési leírás "egy termelési eszköz eredeti beszerzési összegének azon hányada, amelyet a vállalat minden egyes számviteli időszakban elszámol az eszköz önkényesen megválasztott időtartama alatt. Az értékcsökkenési leírás történhet lineárisan - évente ugyanakkora összegben -, degresszíven - az első években nagyobb, majd egyre csökkenő összegben -, teljesítményarányosan, illetve kisebb értékű eszközök esetén egy összegben."
  • Sőt, olyan tankönyv is akad, amelynek szerzői az értékcsökkenési leírást nem összegként/értékként fogják föl, hanem műveletként/folyamatként, amennyiben azt írják: "ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS (amortizáció) = A tárgyi eszközök értékcsökkenésének költségként való elszámolása."

Ergo: Lehet, hogy a legcélszerűbb lenne új címet adni (Értékcsökkenési leírás), és az Amortizáció szótól ide redirectelni. De az is lehet, hogy ezen a fogalmi kavarodáson nem fogunk egy egyszerű redirecttel segíteni, hiszen az sem világos, hogy az écs.-leírás művelet vagy összeg.

Fölmerülő kérdések:Szerkesztés

  • Kiegészítésről vagy teljes átalakításról legyen-e szó?
  • Kell-e a címet módosítani? Honnan legyen redirect hová? Szükséges-e esetleg egyértelműsítő lap?

Tömörség vagy részletezésSzerkesztés

Ugyanakkor olyan meghatározás is akad, amely már tényleg tankönyvekbe való, ide talán túl szakmai -- aki csak általában szeretne tájékozódni a fogalom jelentéséről, az nem sokat bogarászna ki ebből: "Értékcsökkenési leírás: a számviteli törvény szerint az immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzési értéke és a hasznos élettartam végén várható maradvány érték különbözetének költségkénti elszámolása a használatba vételt követően az eszköz hasznos élettartama alatti években. A terv szerinti értékcsökkenést üzembe helyezéskor a várható fizikai és technológiai elhasználódás figyelembe vételével kell megállapítani. Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni az eszköz feleslegessé válása, megrongálódása, megsemmisülése, továbbá a hiány és a piaci érték könyv szerinti érték alá történő tartós és jelentős csökkenése esetén. A társasági adó törvény az értékcsökkenési leírás adóalap terhére történő elszámolására meghatározott leírási kulcsokat fogad el. Egyéni vállalkozók esetében a személyi jövedelemadó törvény 11. sz. melléklet II. pontja szabályozza a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz és a nem anyagi javak beszerzési értékének a törvény szerinti leírási kulcsok figyelembe vételével történő elszámolását." -- Viszont még ez is jobbnak tűnik a jelenlegi cikknél, mivel a magyar nyelvű jelentést határozza meg.

Nálam eddig az Értékcsökkenési leírás kifejezésre adott válasz tekintetében az előző pontban idézett forrás a favorit, de talán mégsem egy mondatba írnám, hanem pl. a leírási módokat külön pontokba szedném, vagy külön alcímek alá írnám be, hogy esetleg bővebbet is lehessen írni róla, ha valaki jobban ért hozzá. Mert a jelenlegi cikk nem ad túl sok lehetőséget a hozzátoldásra.

Szerintem a lényeg az áttekinthetőség lenne, hogy mindenki azt olvashassa el csak a cikkből, ami tényleg érdekli (valakit pl. csak a definíció, más valakit meg bővebben a leírási módok érdekelnének stb. -- ezek legyenek könnyen áttekinthetőek).


Mindezeket azért vetem föl inkább vita formájában, hogy ha esetleg valaki rendelkezik egy bővebb és vázlatosabb áttekintéssel, akkor inkább azt illesszük be ide -- én sajnos csak halvány sejtésekkel rendelkezem, ezért beérem annyival, hogy a Befektetett eszközökre mutató hivatkozást átírom az egyes számú alakra (mert olyan tényleg van, bár az a cikk is meglehetősen hiányos még), a többit pedig nálam pontosabb ismeretekkel rendelkezőkre hagynám, mivel nem tudom, hogy a gondolataimmal valóban a legjobb úton jártam-e.
Zitalein 2007. november 8., 15:00 (CET)

Visszatérés a(z) „Értékcsökkenés” laphoz.