Főmenü megnyitása

Az itt felsorolásra kerülő kifejezések az idők során sokhelyütt (elsősorban települések szócikkeiben) felhalmozott fordításból származó képtelenségek. Megoldási állapotukat (javítottságukat) is jelezni kell!

Tartalomjegyzék

A lista frissességeSzerkesztés

utolsó frissítés: 2010. október 24.

Tanácsok és ajánlásokSzerkesztés

 • pontos keltezéstől őskorban (főként bizonytalan forrásból) tartózkodjunk! (megj. folyt és folyik radiokarbon, kalibrált radiokarbon és más keltezési módszerek használata, melyek gyakran átkelteznek korábban már időben behatárolt lelőhelyeket, csoportokat, kultúrákat sőt korokat is. A régi szakirodalom használatán kívül az országonként, néha kutatónként eltérő periodizáció használata is nehezíti a pontos beazonosítást)

Régészeti kultúrákSzerkesztés

 • bádeni kultúra (szk. bádenská k.), helyesen: péceli kultúra (megj. használatos lehet akár ezen formában is, Csehországban még ma is kanelovaná keramika néven fut)
 • belobrdói v. bjelo brdoi kultúra (szk. belobrdská k.), ...
 • csécsényi kultúra (régi szk. čačianska k., ma: čakanská k.), helyesen: csekei kultúra (megj. nem összetévesztendő a ma Kosihy-Čaka (Keszi-Cseke) ill. Čaka-Makó csoport néven a szakirodalomban szereplő csoporttal, mely a fiatalabb eneolit (rézkor) lezárása (legalábbis Szlovákián!).
 • luzsicai kultúra (szk. lužická k.), helyesen: lausitzi kultúra
 • magyari v. magyaradi kultúra (szk. maďarovská k.), helyesen: hévmagyarádi kultúra - Megoldva
 • volúti kultúra v. lineáris volút k. (régi szk. volútová k., ma: kultúra lineárnej keramiky), helyesen: vonaldíszes kerámia népe/ kultúrája
 • zselizi kultúra (régi szk. želiezovská k., ma: želiezovská skupina), helyesen: zselízi csoport (megj. a vonaldíszes kerámiának befejező szakaszaként szokták értelmezni)

Régészeti korok és népekSzerkesztés

 • hallstatti és la théne kultúra (laténi) - ezek korok: hallstatt=kora vaskor, latén=késő vaskor (kelták)
 • korai szláv korszak (szk. včasnoslovanské obdobie), helyesen szláv korszak/időszak (elsősorban metodológiai eltérések miatt, keltezése főként a Prágai-típusú kerámia alapján - szk. pražská keramika, elég tág időhatár, ezért ha a korai szakaszára akarunk pontosítani, akkor legfeljebb a szlávok Kárpát-medencébe való bevándorlása, itteni megjelenésének időszaka lehetne)
 • keszthelyi kultúra (régi szk. keszthelyská kultúra, szk. Avari), helyesen: avarok (megj. korábban a keszthelyi temetők alapján az avarok egész régészeti hagyatékát nevezték így, ma ez a kifejezés azonban túlhaladott, ellenben vigyázni kell vele, mivel létezik egy ilyen nevű csoport/ kultúra a jelenlegi szakirodalomban is, de ezt már csak a kora avarkori Balaton környéki avar/ germán/ későrómai együttélés hatásainak keveredését magukon viselő leletanyagra kell érteni)
 • ősmagyarok (szk. Starí Maďari), helyesen: honfoglaló(k) magyarok (megj. a magyarban ezen fogalom legfeljebb a Kárpátokon kívüli szállásterületen lévő magyarokra lenne vonatkoztatható)

EgyébSzerkesztés

 • cserépmaravány v. cserépmaradványokat helyett helyesebben cseréptöredékek/et vagy bármi más módon kifejezhető
 • kétrítusú temető (szk. birituálne pohrebisko), hamvasztásos (szórt/urnás) és csontvázas temetkezések vagy más megfogalmazás

JavításokSzerkesztés

 • 2008 szept.-okt.
 • 2010 okt.-nov.